Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής (ΑΡΧΤ) έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην παραγωγή αρχιτεκτονικής τεχνογνωσίας μέσα από την έρευνα και στην παροχή υψηλού επιπέδου μόρφωσης και εκπαίδευσης σε σπουδαστές και επαγγελματίες αρχιτέκτονες. Κεντρική θέση στη φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών αρχιτεκτονικής κατέχει η ιδέα της ολοκληρωμένης σύνθεσης, η οποία τονίζει την ανάγκη μιας ισορροπημένης εστίασης στους διάφορους τομείς της αρχιτεκτονικής, σε συνάρτηση με τον πολύπλοκο και συνάμα συναρπαστικό της χαρακτήρα.Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, ως εξέχοντος ακαδημαϊκού κέντρου σπουδών της ευρύτερης ευρωπαϊκής περιοχής, είναι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων που θα λειτουργούν με επιτυχία στο διεθνή χώρο, αλλά θα έχουν και την ευαισθησία να ανταποκριθούν σωστά και να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Involvement of shading systems in visual comfort of educational school premises in Cyprus 

  Kozakos, Diogenis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-01-09)
  Existing building stock in Cyprus and other European countries was found by many researchers to consume great amount of energy for heating and cooling but also the use of artificial lighting burdens energy consumption. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Winery In-Hill,at Pissouri 

  Λαζάρου, Ερατώ (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022)
  My thesis is based on the lost relationship of the village of Pissouri with the grape and its cultivation. Growing up in a village, Pissouri, and not in the urban environment of the city, I was given the opportunity to ...
 • Master Thesis  Open Access

  Ένα πρότυπο/ μοντέλο κατοίκησης Δυτικό παραλιακό μέτωπο Λεμεσού 

  Ηλία, Χαρά (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022)
  Η παρούσα εργασία δίνει έμφαση στη διερεύνηση μιας βιομηχανικής περιοχής στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης της Λεμεσού που έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα και ταυτότητα. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η αναβίωση/ ανάπλαση της ...
 • Master Thesis  Open Access

  Designing for Wellness. A Healing Center for Social Anxiety 

  Petrou, Foteini (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
  The last few years, daily life has changed profoundly, due to the Covid pandemic. The everyday pace has been adjusted to new and slower “Covid“ rhythms. The “pandemic circumstances” forced changes to every life sector. One ...
 • Master Thesis  Open Access

  Not just... a playground 

  Κλείτου, Κλείτος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-02)
  Η μελέτη στοχεύει στην αποκατάσταση των ανηλίκων που δεν τους επιτρέπεται να μεγαλώνουν και να ανατρέφονται σωστά ή όπως τους αρμόζει στο περιβάλλον που ανήκουν γιατί για κάποιο λόγο βρίσκονται ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ...
 • Master Thesis  Open Access

  Τρισδιάστατη σάρωση και ψηφιακή μοντελοποίηση, δημιουργία και εφαρμογή Digital Twin σε ιστορικά κτήρια 

  Δημητρίου, Σάββας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-01)
  Η μελετη εχει ως στόχο την διαμόρφωση μιας νέας ροής εργασίας για την βελτίωση της ψηφιακής καταγραφής, αποτύπωσης, διαχείρισης και παρουσίασης ενός ιστορικού κτιρίου, απαλλάσσοντας τον ερευνητή από χρονοβόρες και αμφιβόλου ...
 • Master Thesis  Open Access

  The re-interpretation of the market in the contemporary society 

  Χατζηστυλιανού, Ολυμπία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την επανερμηνεία της κουλτούρας της αγοράς στην σύγχρονη κοινωνία. Από τα αρχαία χρόνια η αγορά ήταν, o κατεξοχήν δημόσιος χώρος κοινωνικοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στα ...
 • Master Thesis  Open Access

  Temporary portable habitation units 

  Ιωαννίδου, Παϊσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-25)
  Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα καταστροφικό φαινόμενο που πλήττει αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και το νησί μας, την Κύπρο. Κάθε χρόνο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, τα δάση και το φυσικό περιβάλλον ...
 • Master Thesis  Open Access

  Υδάτινες ηρεμίες δια μέσου του ερειπίου 

  Καλλίνου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-30)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στη δημιουγία συνόλων χώρων που έχουν ως κοινό παρονομαστή το δίπολο νερού και ηρεμίας με βάση την “ασκητική” του τόπου. Σε μια περιοχή με έντονο φυσικό πλούτο, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Το Άλλο σπίτι 

  Χρίστου, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασιά πραγματεύεται την έννοια της εισόδου- πύλης στο κέντρο της παλιάς Λευκωσίας. Αφορμή για την ενασχόληση μου με το θέμα αυτό ήταν η έννοια της ρουτίνας στον αστικό χώρο, αφού εκεί συνδέονται και ...
 • Master Thesis  Open Access

  Not so happily ever after/ Πράγματα που ήδη υπάρχουν 

  Χειμώνα, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την ερμηνεία και την επανερμηνεία στοιχείων και πραγμάτων που ήδη υπάρχουν και τη διαχείριση τους στο χώρο. Αυτή η εργασία καταπιάνεται και μας συστήνει με εικαστική προσέγγιση πτυχές ...
 • Master Thesis  Open Access

  Revitalization of Pitsilia villages 

  Ανδρέου, Δώρα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην αναζωογόνηση ορεινών κοινοτήτων, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή της Πιτσιλία. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας διαδρομής αναψυχής η οποία θα διασχίζει δύo ή ...
 • Master Thesis  Open Access

  Between Land and Water 

  Fallahnejad, Mahnia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται το θέμα ένταξης ενός κτιριακού συγκροτήματος σε ένα ευαίσθητο τοπίο με μεταβαλλόμενη στάθμη νερού η οποία στόχο έχει την εξυπηρέτηση, κυρίως, των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Κοινοβούλιο Φωνών της Πόλη 

  Ρούσου, Έλενα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-01)
  Η παρούσα διπλωματική προτείνει τη δημιουργία ενός κοινοβουλίου φωνής της πόλης το οποίο έχει στόχο να προωθήσει την άμεση δημοκρατία και την εμπλοκή των πολιτών στα αστικά κοινά. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργοποίηση ...
 • Master Thesis  Open Access

  The urban craftsman social network 

  Χιόλ, Μαρία Τερέζα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
  Αφορμή της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελούν ορισμένα διεθνή παραδείγματα εργασιακών περιβάλλοντων στα οποία οι εργαζόμενοι φαίνεται να « εγκλωβίζονται » μέσα σε ένα κλειστό θύλακα ο οποίος επιδιώκει την αύξηση της ...
 • Master Thesis  Open Access

  Re: Connection through Creativity - Αναβίωση παραδοσιακού πυρήνα του χωριού ΛΥΜΠΙΑ 

  Κυριάκου, Μάριος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-02)
  Ο στόχος της διπλωματικής μου εργασίας είναι η αναβίωση του παραδοσιακού πυρήνα των Λυμπιών και η ένταξη και αλληλεπίδραση των ατόμων της 3ης ηλικίας με άλλες ηλικιακές ομάδες του χωριού. Μέσα στο χωριό υπάρχουν ελάχιστες ...
 • Master Thesis  Open Access

  Κλῆμα < αμπέλι, το φυτό που παράγει το σταφύλι. Το Κλῆμα ως μέσω αλλαγης της Άλωνας 

  Χρυσοστόμου, Ραφαέλλα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία, αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου πλατειακού χώρου στο χωριό Άλωνα της επαρχίας Λευκωσίας, και στη δημιουργία σύγχρονων κτηριακών υποδομών, ενταγμένων με σεβασμό στον παραδοσιακό ...
 • Master Thesis  Open Access

  "I Heard It Through The Grapevine!" Το κουτσομπολιό ως έκφραση του κοινωνικού φαντασιακού στον αστικό χώρο 

  Αναστασιάδη, Ερμιόνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022)
  Άνθρωποι, παρατεταμένοι σε σειρά, διαμορφώνουν την κοινωνική δομή σχολιάζοντας την καθημερινότητα. Κουτσομπολεύοντας. Ο δημόσιος χώρος αναπροσδιορίζεται, χρωματίζεται, γίνεται φιλικός ή ανοίκειος, γνώριμος ή εχθρικός. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Ο Κήπος. Ο κήπος μου, ο κήπος σου, ο κήπος τους, ο κήπος μας. 

  Μαυρόχαννα, Μαίρη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-01)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής μελέτης αποτελούν συλλογικές πρακτικές σχεδιασμού και συνδιαχείρισης, του ανεπίσημου κοινού χώρου ως μέσο ενεργοποίησης του δημόσιου χώρου. Αφορμή για την εργασία αποτέλεσε ο κήπος του ...
 • Master Thesis  Open Access

  Linear URBAN Sports PREMISES 

  Παναγιώτου, Χρίστος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-25)
  Δημόσια Άθληση Στον Αστικό Ιστό Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ένταξη και καθιέρωση του αθλητισμού στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας, με όλα τα επακόλουθα οφέλη που προσφέρει ...

View more