Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 1. Τμήμα Αρχιτεκτονικής, 2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 4. Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η Σχολή υποδέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2003 και είχε τους πρώτους της απόφοιτους τον Ιούνιο του 2007. Το φθινόπωρο του 2003, η Σχολή ξεκίνησε τα πρώτα διδακτορικά προγράμματα και το φθινόπωρο του 2004 τα πρώτα προγράμματα επιπέδου Μάστερ. Επί του παρόντος, και τα τέσσερα τμήματα της Σχολής προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Από την ίδρυσή της, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επεκταθεί ταχύτατα, προσλαμβάνοντας νέους ακαδημαΐκούς και επιδεχόμενη συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς φοιτητών. Κατά τη φάση ανάπτυξης, η Σχολή δημιούργήσε εργαστήρια και τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη της αποστολής της. Η επέκταση αυτή περιλάμβανε και τη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε "Μηχανική Πετρελαίου» και σε «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό", καθώς και τη δημιουργία των τεσσάρων διεπιστημονικών ερευνητικών κέντρων: την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας, FOSS, το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων, KOIOS, την Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας, και το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Νερού, NIREAS. Τα Τμήματα και τα Κέντρα της Σχολής έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την έρευνα υψηλής ποιότητας, τη διδασκαλία και την ευρυμάθεια, με σκοπό να γίνουμε μια από τις κορυφαίες Πολυτεχνικές Σχολές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που να εκτιμάται σε τοπικό επίπεδο και να αναγνωρίζεται διεθνώς για τα υψηλά πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  A Vehicle Detection, Counting and Tracking system for Traffic Assessment Using Machine Vision and Aerial Video 

  Theophanous, Andri A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12-15)
  Currently, there is a strong drive within the construction and transportation industry to automate and integrate the multitude of data sources and to modernize the mechanisms for calculating and managing information. The ...
 • Master Thesis  Open Access

  Αριθμητικές προσομοιώσεις ηλιακού συλλέκτη αέρα 

  Χαραλάμπους, Σωκράτης Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12-04)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, αρχικά, η αριθμητική προσομοίωση του πρότυπου ηλιακού συλλέκτη αέρα που κατασκευάστηκε από το Εργαστήριο Μεταφοράς Ενέργειας και Μάζας του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας ...
 • Master Thesis  Open Access

  Μη γραμμική ανάλυση κτηρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα με εσκεμμένη φθορά για πρόκληση προοδευτικής κατάρρευσης 

  Τομάζος, Αντρέας Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-02-26)
  Στη σύγχρονη εποχή, παρατηρείται ότι πέραν των συνηθισμένων φορτιστικών καταστάσεων, που καταπονούν τις κατασκευές, όπως ίδιο βάρος, μόνιμα, κινητά φορτία κ.ο.κ. δύναται να εμφανιστούν σε σπάνιες περιπτώσεις, ακραίες ...
 • Master Thesis  Open Access

  Unreinforced masonry with embedded iron tie-rods – The case of Panagia Faneromeni church, Cyprus 

  Zakou, Charalambia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-01-04)
  The current research addresses the effectiveness of metallic elements, tie rods, as an auxiliary device in significant Cultural Heritage Monuments. Faneromeni Church was selected in order to accomplish this aim, which ...
 • Master Thesis  Open Access

  Μελέτη οφελούς χρήσης ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος 

  Ηλία, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12-18)
  The present dissertation concerns the recycling of roads in Cyprus. Until now, this method was not applied in Cyprus but since May 2020, when the technical specifications for road recycling were set, it came into force. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Cyber-Physical Attack Graphs 

  Karathymios, Theocharis-Alexandros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-01-04)
  An attack graph represents the possible scenarios (the possible paths) that an attacker can use to compromise and intrude into a network. The attack graph can be used to determine proactive and reactive security measures. ...
 • Master Thesis  Open Access

  New Formulas of Feedback Capacity of AGN Channels Driven by Autoregressive Moving Average Noise 

  Louka, Stelios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-11-30)
  Τα τρέχοντα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών έχουν σχεδιαστεί με βάση τους ε- πιχειρησιακούς ορισμούς του Shannon σχετικά με την ικανότητα κωδικοποίησης για αξιόπιστη επικοινωνία, που χρησιμοποιεί κωδικοποιητές ...
 • Master Thesis  Open Access

  An Implementation of a Route Reservation Architecture 

  Makridis, Christos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-01-05)
  Route Reservation Architecture seems to be a reliable and durable traf?c congestion mitigation mechanism that can signi?cantly reduce drivers’ travel-times. In this framework, a Route Reservation controller is responsible ...
 • Master Thesis  Open Access

  Παραγωγή και χαρακτηρισμός συμπιεσμένων ωμοπλίνθων 

  Παναγιώτου, Ραφαήλ Θ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12-23)
  This thesis deals with the study of compressed earth blocks (CEBs) produced in Cyprus with local raw materials. For the purposes of this study, raw materials (soil) from Alambra, Delikipos, Potamia (Latouros quarry) and ...