Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 1. Τμήμα Αρχιτεκτονικής, 2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 4. Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η Σχολή υποδέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2003 και είχε τους πρώτους της απόφοιτους τον Ιούνιο του 2007. Το φθινόπωρο του 2003, η Σχολή ξεκίνησε τα πρώτα διδακτορικά προγράμματα και το φθινόπωρο του 2004 τα πρώτα προγράμματα επιπέδου Μάστερ. Επί του παρόντος, και τα τέσσερα τμήματα της Σχολής προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Από την ίδρυσή της, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επεκταθεί ταχύτατα, προσλαμβάνοντας νέους ακαδημαΐκούς και επιδεχόμενη συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς φοιτητών. Κατά τη φάση ανάπτυξης, η Σχολή δημιούργήσε εργαστήρια και τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη της αποστολής της. Η επέκταση αυτή περιλάμβανε και τη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε "Μηχανική Πετρελαίου» και σε «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό", καθώς και τη δημιουργία των τεσσάρων διεπιστημονικών ερευνητικών κέντρων: την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας, FOSS, το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων, KOIOS, την Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας, και το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Νερού, NIREAS. Τα Τμήματα και τα Κέντρα της Σχολής έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την έρευνα υψηλής ποιότητας, τη διδασκαλία και την ευρυμάθεια, με σκοπό να γίνουμε μια από τις κορυφαίες Πολυτεχνικές Σχολές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που να εκτιμάται σε τοπικό επίπεδο και να αναγνωρίζεται διεθνώς για τα υψηλά πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Detection of human action and ergonomic risk assessment ατ construction sites by use of machine vision and deep learning 

  Lambrides, Evagoras (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-12)
  Η διατριβή αφορά στην ερευνητική μελέτη χρήσης της μηχανικής όρασης και της σε βάθος μάθησης για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της ανθρώπινης δραστηριότητας σε εργοτάξια, και για την αξιολόγηση της εργονομίας των ...
 • Master Thesis  Open Access

  Involvement of shading systems in visual comfort of educational school premises in Cyprus 

  Kozakos, Diogenis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-01-09)
  Existing building stock in Cyprus and other European countries was found by many researchers to consume great amount of energy for heating and cooling but also the use of artificial lighting burdens energy consumption. ...
 • Master Thesis  Open Access

  User Association in 5G Networks: A game-theoretic approach 

  Eliodorou, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-12)
  In future fifth generation (5G) and beyond 5G wireless technologies, ultra-dense networks (UDNs) will be employed to serve a massive number of devices with mobile access. One of the major challenges in UDNs is user ...
 • Master Thesis  Open Access

  The role of clay minerals in the unconfined compressive strength loss of rocks after saturation 

  Karapedis, Christos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-10)
  The mechanical characteristics of rocks, such as their strength, elastic modulus, porosity and permeability, have been found to be reduced in the presence of water. Researches have been contacted in a range of rock types, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Πιθανοτική ανάλυση σεισμικής επικινδυνότητας στο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου 

  Πιρπιρής, Χαράλαμπος Χρήστος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
  Η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί μια ιδιαίτερα σεισμογόνο περιοχή λόγω της παρουσίας του συνόρου μεταξύ δυο συγκλινόντων λιθοσφαιρικών πλακών, της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής. Στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου ...
 • Master Thesis  

  A low runtime complexity methodology for Market Clearing Price forecasting for deregulated energy markets 

  Konstantinidis, Georgios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022)
  Deregulated energy markets enable various actors to benefit from energy, either by selling it for profit or buying it at low prices. A market is a complex system where multiple actors and systems interact with each other. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Winery In-Hill,at Pissouri 

  Λαζάρου, Ερατώ (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022)
  My thesis is based on the lost relationship of the village of Pissouri with the grape and its cultivation. Growing up in a village, Pissouri, and not in the urban environment of the city, I was given the opportunity to ...
 • Master Thesis  Open Access

  Ένα πρότυπο/ μοντέλο κατοίκησης Δυτικό παραλιακό μέτωπο Λεμεσού 

  Ηλία, Χαρά (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022)
  Η παρούσα εργασία δίνει έμφαση στη διερεύνηση μιας βιομηχανικής περιοχής στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης της Λεμεσού που έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα και ταυτότητα. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η αναβίωση/ ανάπλαση της ...
 • Master Thesis  Open Access

  In-situ permeability of the unsaturated zone of Nicosia Marl from field wetting experiments 

  Pogiatzis, Loizos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06)
  The construction of infrastructure in areas with problematic ground conditions, such as the expansive soil of Nicosia marl in Cyprus, points to large economic losses. This research investigates hydraulic and water ...
 • Master Thesis  Open Access

  Designing for Wellness. A Healing Center for Social Anxiety 

  Petrou, Foteini (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
  The last few years, daily life has changed profoundly, due to the Covid pandemic. The everyday pace has been adjusted to new and slower “Covid“ rhythms. The “pandemic circumstances” forced changes to every life sector. One ...
 • Master Thesis  Open Access

  Not just... a playground 

  Κλείτου, Κλείτος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-02)
  Η μελέτη στοχεύει στην αποκατάσταση των ανηλίκων που δεν τους επιτρέπεται να μεγαλώνουν και να ανατρέφονται σωστά ή όπως τους αρμόζει στο περιβάλλον που ανήκουν γιατί για κάποιο λόγο βρίσκονται ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ...
 • Master Thesis  Open Access

  Τρισδιάστατη σάρωση και ψηφιακή μοντελοποίηση, δημιουργία και εφαρμογή Digital Twin σε ιστορικά κτήρια 

  Δημητρίου, Σάββας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-01)
  Η μελετη εχει ως στόχο την διαμόρφωση μιας νέας ροής εργασίας για την βελτίωση της ψηφιακής καταγραφής, αποτύπωσης, διαχείρισης και παρουσίασης ενός ιστορικού κτιρίου, απαλλάσσοντας τον ερευνητή από χρονοβόρες και αμφιβόλου ...
 • Master Thesis  Open Access

  Design implementation and experimental testing of a Robotic mechanism for applications in the adaptive Architecture 

  Georgiou, Loukas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-10)
  A modern form in Adaptive Architecture is the buildings that have the ability to adapt their shape according to certain conditions, in order to achieve better use and better energy efficiency. In the present dissertation ...
 • Master Thesis  Open Access

  The re-interpretation of the market in the contemporary society 

  Χατζηστυλιανού, Ολυμπία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την επανερμηνεία της κουλτούρας της αγοράς στην σύγχρονη κοινωνία. Από τα αρχαία χρόνια η αγορά ήταν, o κατεξοχήν δημόσιος χώρος κοινωνικοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στα ...
 • Master Thesis  Open Access

  Temporary portable habitation units 

  Ιωαννίδου, Παϊσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-25)
  Οι πυρκαγιές αποτελούν ένα καταστροφικό φαινόμενο που πλήττει αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και το νησί μας, την Κύπρο. Κάθε χρόνο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, τα δάση και το φυσικό περιβάλλον ...
 • Master Thesis  Open Access

  Υδάτινες ηρεμίες δια μέσου του ερειπίου 

  Καλλίνου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-30)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στη δημιουγία συνόλων χώρων που έχουν ως κοινό παρονομαστή το δίπολο νερού και ηρεμίας με βάση την “ασκητική” του τόπου. Σε μια περιοχή με έντονο φυσικό πλούτο, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Optimal intervention and vaccination strategies for the COVID-19 pandemic under limited immunity 

  Charalampous, Charalampos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-27)
  The COVID-19 pandemic had a tremendous socio-economic effect throughout the world. Governments around the world aimed to mitigate its rapid spread and limit the number of diseases by implementing intervention policies, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Το Άλλο σπίτι 

  Χρίστου, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασιά πραγματεύεται την έννοια της εισόδου- πύλης στο κέντρο της παλιάς Λευκωσίας. Αφορμή για την ενασχόληση μου με το θέμα αυτό ήταν η έννοια της ρουτίνας στον αστικό χώρο, αφού εκεί συνδέονται και ...
 • Master Thesis  Open Access

  Not so happily ever after/ Πράγματα που ήδη υπάρχουν 

  Χειμώνα, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την ερμηνεία και την επανερμηνεία στοιχείων και πραγμάτων που ήδη υπάρχουν και τη διαχείριση τους στο χώρο. Αυτή η εργασία καταπιάνεται και μας συστήνει με εικαστική προσέγγιση πτυχές ...
 • Master Thesis  Open Access

  Revitalization of Pitsilia villages 

  Ανδρέου, Δώρα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην αναζωογόνηση ορεινών κοινοτήτων, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή της Πιτσιλία. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας διαδρομής αναψυχής η οποία θα διασχίζει δύo ή ...

View more