Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Η έρευνα έχει κεντρική θέση στις δραστηριότητες του Τμήματος. Το όραμα του τμήματος είναι η δημιουργία ενός παραγωγικού περιβάλλοντος, στο οποίο διεξάγεται έρευνα και διδασκαλία πολύ υψηλής ποιότητας.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Cyber-Physical Attack Graphs 

  Karathymios, Theocharis-Alexandros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-01-04)
  An attack graph represents the possible scenarios (the possible paths) that an attacker can use to compromise and intrude into a network. The attack graph can be used to determine proactive and reactive security measures. ...
 • Master Thesis  Open Access

  New Formulas of Feedback Capacity of AGN Channels Driven by Autoregressive Moving Average Noise 

  Louka, Stelios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-11-30)
  Τα τρέχοντα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών έχουν σχεδιαστεί με βάση τους ε- πιχειρησιακούς ορισμούς του Shannon σχετικά με την ικανότητα κωδικοποίησης για αξιόπιστη επικοινωνία, που χρησιμοποιεί κωδικοποιητές ...
 • Master Thesis  Open Access

  An Implementation of a Route Reservation Architecture 

  Makridis, Christos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-01-05)
  Route Reservation Architecture seems to be a reliable and durable traf?c congestion mitigation mechanism that can signi?cantly reduce drivers’ travel-times. In this framework, a Route Reservation controller is responsible ...