Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Η έρευνα έχει κεντρική θέση στις δραστηριότητες του Τμήματος. Το όραμα του τμήματος είναι η δημιουργία ενός παραγωγικού περιβάλλοντος, στο οποίο διεξάγεται έρευνα και διδασκαλία πολύ υψηλής ποιότητας.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Detecting and countering Cyber-Attacks in CAVs 

  Zukhraf, Syeda Zillay Nain (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06)
  Connected and Autonomous Vehicles (CAVs) are becoming increasingly popular due to their ability to make driving safer and more efficient. However, these vehicles rely heavily on GPS systems to determine their location and ...
 • Master Thesis  Open Access

  Enhancing aerial vehicle detection in transportation monitoring using spatiotemporal object detection models 

  Telegraph, Kristina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-01)
  Image object detection has shown tremendous success in recent years, leading to its adaptation to the domain of video. However, the major advancements based on single-shot deep learning models process single frames ...
 • Master Thesis  Open Access

  Improved self-consumption in residential buildings using coupled PV-BES systems 

  Afxentis, Stavros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-16)
  Environmental concerns about fossil fuel resources for electricity generation lead towards the integration of renewable energy sources (RES) into the modern power grid. Solar photovoltaics is the most widely used technology ...
 • Master Thesis  Open Access

  User Association in 5G Networks: A game-theoretic approach 

  Eliodorou, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-12)
  In future fifth generation (5G) and beyond 5G wireless technologies, ultra-dense networks (UDNs) will be employed to serve a massive number of devices with mobile access. One of the major challenges in UDNs is user ...
 • Master Thesis  

  A low runtime complexity methodology for Market Clearing Price forecasting for deregulated energy markets 

  Konstantinidis, Georgios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022)
  Οι αποκεντρωμένες αγορές ενέργειας επιτρέπουν σε διάφορους παίκτες/συμμετέχοντες να επωφεληθούν από διάφορα προϊόντα ενέργειας, είτε πουλώντας τα με σκοπό το κέρδος είτε αγοράζοντας τα σε χαμηλές τιμές για κατ’ ιδίαν χρήση. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Optimal intervention and vaccination strategies for the COVID-19 pandemic under limited immunity 

  Charalampous, Charalampos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-27)
  The COVID-19 pandemic had a tremendous socio-economic effect throughout the world. Governments around the world aimed to mitigate its rapid spread and limit the number of diseases by implementing intervention policies, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Detection of different degradation mechanisms for photovoltaic systems using data-driven algorithms 

  Goumenos, Panagiotis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021)
  A main requirement for the photovoltaic (PV) uptake is the assurance of the lifetime energy yield and formulation of strict warranties to reduce investment risk. This requires reliable detection of PV underperformance ...
 • Master Thesis  Open Access

  Techno-economic assessment of energy storage systems 

  Economides, Xenios L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-05-31)
  Globally the interest on energy storage systems (ESSs) is increasing as one of the main technologies that enable towards a climate neutral economy. This interest, specific for the battery energy storage systems (BESSs), ...
 • Master Thesis  Open Access

  Design and implementation of a Dual-Resistor String Digital to Analogue Converter 

  Karousios, Petros N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-01-29)
  Analogue to Digital and Digital to Analogue converters have been around for many years, enabling engineers to manipulate electrical signals. These devices are in almost all electronic devices from washing machines to audio ...
 • Master Thesis  Open Access

  Enforcing detectability in discrete event systems via adaptive control sequences 

  Martha, Christou (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-04-16)
  Το detectability enforcement είναι μια διαδικασία που γίνεται σε συστήματα διακριτών συμβάντων (discrete event systems (DES)),τα οποία μπορούν να μοντελοποιηθούν ως finite automata with outputs δηλαδή με πεπερασμένο αριθμό ...
 • Master Thesis  Open Access

  Cyber-Physical Attack Graphs 

  Karathymios, Theocharis-Alexandros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-01-04)
  An attack graph represents the possible scenarios (the possible paths) that an attacker can use to compromise and intrude into a network. The attack graph can be used to determine proactive and reactive security measures. ...
 • Master Thesis  Open Access

  New Formulas of Feedback Capacity of AGN Channels Driven by Autoregressive Moving Average Noise 

  Louka, Stelios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-11-30)
  Τα τρέχοντα συστήματα τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών έχουν σχεδιαστεί με βάση τους ε- πιχειρησιακούς ορισμούς του Shannon σχετικά με την ικανότητα κωδικοποίησης για αξιόπιστη επικοινωνία, που χρησιμοποιεί κωδικοποιητές ...
 • Master Thesis  Open Access

  An Implementation of a Route Reservation Architecture 

  Makridis, Christos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-01-05)
  Route Reservation Architecture seems to be a reliable and durable traf?c congestion mitigation mechanism that can signi?cantly reduce drivers’ travel-times. In this framework, a Route Reservation controller is responsible ...