• Master Thesis  Open Access

   Κλῆμα < αμπέλι, το φυτό που παράγει το σταφύλι. Το Κλῆμα ως μέσω αλλαγης της Άλωνας 

   Χρυσοστόμου, Ραφαέλλα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία, αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση του υφιστάμενου πλατειακού χώρου στο χωριό Άλωνα της επαρχίας Λευκωσίας, και στη δημιουργία σύγχρονων κτηριακών υποδομών, ενταγμένων με σεβασμό στον παραδοσιακό ...
  • Master Thesis  Open Access

   The urban craftsman social network 

   Χιόλ, Μαρία Τερέζα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
   Αφορμή της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελούν ορισμένα διεθνή παραδείγματα εργασιακών περιβάλλοντων στα οποία οι εργαζόμενοι φαίνεται να « εγκλωβίζονται » μέσα σε ένα κλειστό θύλακα ο οποίος επιδιώκει την αύξηση της ...
  • Master Thesis  Open Access

   Unlockdown in Strovilia 

   Γρηγορίου, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-15)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό σκοπό να μελετήσει το πως μπορεί να δοθεί ορατότητα σε αόρατες συνθήκες μέσα από την δημιουργία μιας εμπειρικής διαδρομής και επεμβάσεων σε μικρή κλίμακα, εφαπτόμενες πάνω στην ...
  • Master Thesis  Open Access

   Sotira’s agricultural waste stories, cultivating for a non-wasteful agricultural environment 

   Γιαννή, Ελένη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-08-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη μελέτη του αγροτικού παραγωγικού τοπίου, στο πλεόνασμα που παρατηρείται στην παραγωγή λόγω της συνεχής καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του παραγωγικού τοπίου, το οποίο οδηγεί στην ...
  • Master Thesis  Open Access

   Urban actives and lifestyles. Way to deal with blue and green infrastructures at Larnacas referencing ghost life 

   Κυριάκου, Ραφαέλλα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την ανάπτυξη της περιοχής των παλιών διυλιστηρίων της Λάρνακας, και την δημιουργία αστικών χώρων εκτόνωσης καθώς και άθλησης, αναζωογονώντας έτσι την περιοχή, που τα τελευταία ...
  • Master Thesis  Open Access

   Μελέτη, αποτύπωση και πρόταση αποκατάστασης εκκλησίας Τιμίου Σταυρού στην Τόχνη, Λάρνακα 

   Γεωργίου, Ζωή (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-25)
   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στην Τόχνη, που βρίσκεται για αρκετά χρόνια σε ερειπιώδη κατάσταση. Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει την ιστορική και αρχιτεκτονική ανάλυση του ...
  • Master Thesis  Open Access

   Reconfigurable Rigid-Bar Linkage Structures Based on a Dual Effective Crank – Slider Approach 

   Theokli, Constantina Y. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-05-10)
   Deployable structures have been used throughout history, but it was not until the beginning of the twentieth Century that there was an emergency of thought inspired by the speed and technological advances of the Industrial ...
  • Master Thesis  Open Access

   Anti-treaty : reclaiming Akrotiri decolonizing practices and counter narratives 

   Ευαγγέλου, Ρεβέκκα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-06)
   Η διπλωματική αυτή ασχολείται με τη περιοχή Ακρωτήρι η οποία υπάγεται στις βρετανικές βάσεις που έχουμε στην Κύπρο. Η περιοχή αυτή υπάγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο παρόλο που είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κομμάτια ...
  • Master Thesis  Open Access

   Παραγωγή και χαρακτηρισμός συμπιεσμένων ωμοπλίνθων 

   Παναγιώτου, Ραφαήλ Θ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12-23)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη μελέτη συμπιεσμένων ωμοπλίνθων που παράγονται στην Κύπρο με τοπικές πρώτες ύλες. Για τους σκοπούς της μελέτης, μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο Δομικών Υλικών του Πανεπιστημίου Κύπρου πρώτες ...
  • Master Thesis  Open Access

   Η λίμνη αλλιώς 

   Γρηγοριάδη, Μαριλένα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-02)
   Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην αποκατάσταση τοπίου στην Λίμνη Παραλιμνίου. Η αφορμή για την απασχόληση μου με αυτό το θέμα είναι αρχικά το ενδιαφέρον που είχα για τις ραγδαίες κλιματικές αλλαγές που ...
  • Master Thesis  Open Access

   Linear URBAN Sports PREMISES 

   Παναγιώτου, Χρίστος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-25)
   Δημόσια Άθληση Στον Αστικό Ιστό Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την ένταξη και καθιέρωση του αθλητισμού στην καθημερινή ζωή των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας, με όλα τα επακόλουθα οφέλη που προσφέρει ...
  • Master Thesis  Open Access

   Το Άλλο σπίτι 

   Χρίστου, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασιά πραγματεύεται την έννοια της εισόδου- πύλης στο κέντρο της παλιάς Λευκωσίας. Αφορμή για την ενασχόληση μου με το θέμα αυτό ήταν η έννοια της ρουτίνας στον αστικό χώρο, αφού εκεί συνδέονται και ...
  • Master Thesis  Open Access

   Διαστασιολόγηση φρεατοπασσάλων σε ρευστοποιήσιμα εδάφη σύμφωνα με τον ευρωκώδικα 8 

   Παπαδόπουλος, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
   Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής ανήκει στο επιστημονικό πεδίο της σεισμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής σε ρευστοποιήσιμα εδάφη. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει το κατά πόσο είναι εφικτή η χρήση φρεατοπασσάλων ...
  • Master Thesis  Open Access

   Automatic number-plate recognition (ANPR) in video streams and data anonymization for traffic monitoring, by use of machine vision 

   Pavlides, Arestis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-12-22)
   Η ερευνητική εργασία που περιγράφεται σε αυτή τη διατριβή επικεντρώνεται στη δημιουργία κώδικα λογισμικού αυτόματης αναγνώρισης αριθμού πινακίδας οχημάτων (ANPR), το οποίο είναι σε θέση να αναλύει εικόνες από ροές βίντεο, ...
  • Master Thesis  Open Access

   Διαφορά φάσης μεταξύ τέμνουσας βάσης και σεισμικής επιτάχυνσης εδάφους και η επίπτωση της στον έλεγχο φέρουσας ικανότητας θεμελίων 

   Λουλουργάς, Ζαφείρης Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-31)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεμελιώσεων βάσει των εξισώσεων που προτείνονται στο Παράρτημα F του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 5 (EN 1998-5:2004). Συγκεκριμένα, διερευνάται ...
  • Master Thesis  Open Access

   Ανάλυση της κατολίσθησης στην περιοχή Λίμνες Πισσουρίου και απαιτούμενα μέτρα σταθεροποίησης 

   Κάρλας, Επαμεινώνδας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12-20)
   Το 2011 ξεκίνησε η εκδήλωση ενός κατολισθητικού φαινομένου στη θέση Λίμνες της κοινότητας Πισσουρίου, το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι σήμερα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε μεγάλο αριθμό κατοικιών και στο οδικό ...
  • Master Thesis  Open Access

   Μελέτη οφελούς χρήσης ανακυκλωμένου ασφαλτομίγματος 

   Ηλία, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12-18)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αφορά την ανακύκλωση οδοστρωμάτων στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής, η μέθοδος αυτή δεν εφαρμοζόταν στην Κύπρο αλλά μετά τον Μάιο του 2020 που ορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την ...
  • Master Thesis  

   Seismic assessment and retrofit design of a multi-storey heritage reinforced concrete building with tapered columns and lap-splice failures 

   Papakonstantinou, Antonia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-29)
   The conservation and restoration of reinforced concrete (RC) heritage buildings has become a subject of increasing interest and has rightfully gained the attention of not only the engineering community, but also of the ...
  • Master Thesis  Open Access

   Unreinforced masonry with embedded iron tie-rods – The case of Panagia Faneromeni church, Cyprus 

   Zakou, Charalambia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-01-04)
   The current research addresses the effectiveness of metallic elements, tie rods, as an auxiliary device in significant Cultural Heritage Monuments. Faneromeni Church was selected in order to accomplish this aim, which ...
  • Master Thesis  Open Access

   Spatial distribution of winkler spring stiffness for the structural analysis of embedded rectangular mat foundations 

   Leonidou, Antrea K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-06-11)
   Για να είναι δυνατή η μη γραμμική ανάλυση του τρισδιάστατου φορέα o οποίος οδηγήθηκε σε κατάρρευση χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ανάλυσης SeismoStruct.