• Doctoral Thesis  Open Access

   Are children with limited prosocial emotions emotionally blind? Eye gaze and facial emotional expressions : The implementation of three intervention programs 

   Demetriou, Chara A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Εισαγωγή: Η σύγχρονη βιβλιογραφία εστιάζει στην αναπτυξιακή πορεία των ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τα συναισθηματικά προβλήματα και τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στα πρώιμα ...
  • Doctoral Thesis  

   Attentional bias to faces in social anxiety : examining cognitive, affective and psychophysiological determinants 

   Theodorou, Marios K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-12)
   Παρά το ότι η Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους, αποτελεί μια από τις ψυχιατρικές καταστάσεις που τυγχάνουν ευρείας διερεύνησης, ο ρόλος των συναισθηματικών διεργασιών και των διεργασιών της προσοχής στην συντήρηση της κατάστασης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Attentional capture by visual object-representations 

   Kallides, George Nikolaos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Η σύλληψη της προσοχής από ένα αντικείμενο συμβαίνει όταν αυτό ταιριάζει με τα περιεχόμενα της μνήμης εργασίας. Η τρέχουσα μελέτη ερεύνησε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα στις αναπαραστάσεις των οπτικών περιοχών: Όταν υπάρχει ...
  • Article  

   Attitudes towards vaccination against seasonal influenza of health-care workers in primary health-care settings in Greece 

   Dedoukou, Xanthi; Nikolopoulos, Georgios K.; Maragos, Antonios; Giannoulidou, Sophia; Maltezou, Helena C. (2010)
   Vaccination of health-care workers (HCWs) against seasonal influenza has been consistently recommended worldwide in order to prevent nosocomial transmission and ensure delivery of health-care services during outbreaks. We ...
  • Article  

   The better of two evils? Evidence that children exhibiting continuous conduct problems high or low on callous-unemotional traits score on opposite directions on physiological and behavioral measures of fear 

   Fanti, Kostas A.; Panayiotou, Georgia; Lazarou, Chrysostomos; Michael, R.; Georgiou, G. (Cambridge University Press, 2015)
   The present study examines whether heterogeneous groups of children identified based on their longitudinal scores on conduct problems (CP) and callous-unemotional (CU) traits differ on physiological and behavioral measures ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Callous unemotional and autistic traits : investigating differences on empathy, physiological measurements and emotion recognition   

   Georgios, Georgiou A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Εισαγωγή: Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, τόσο τα Χαρακτηριστικά Σκληρότητας (ΧΣ) όσο και τα αυτιστικά χαρακτηριστικά συνδέονται με προβλήματα στην ενσυναίσθηση και στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Παρά τα εν λόγω επιφανειακά ...
  • Article  

   Callous-unemotional traits in incarcerated adolescents 

   Kimonis, Eva R.; Fanti, Kostas A.; Goldweber, A.; Marsee, M. A.; Frick, Paul J.; Cauffman, E. (American Psychological Association Inc, 2014)
   The presence of callous-unemotional (CU) traits designates a subgroup of antisocial youth at risk for severe, aggressive, and stable conduct problems. As a result, these traits should be considered as part of the criteria ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Can 'Limited Prosocial Emotions' be changed in early childhood? : an examination of three treatment programs 

   Miltiadou, Eleni Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Εισαγωγή: Παιδιά με ΧΣ αποτελούν πρόκληση αφού δεν ανταποκρίνονται στις εμπειρικές θεραπείες που επιφέρουν αποτελέσματα στην αντικοινωνική συμπεριφορά παιδιών χωρίς ΧΣ. Αυτό αποδίδεται σε ιδιαίτερους αναπτυξιακούς παράγοντες ...
  • Article  

   Childhood callous-unemotional traits moderate the relation between parenting distress and conduct problems over time 

   Fanti, Kostas A.; Munoz Centifanti, L. C. (2014)
   The present short-term longitudinal study examines the bidirectional effects among paternal-reported and maternal-reported involvement, distress and conduct-problems (CP) in children ages 7-12 years with callous-unemotional ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Cognitive and affective mechanisms of illness anxiety : How do illness-anxious individuals process health-threatening 

   Leonidou, Chrysanthi L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Η επεξεργασία πληροφοριών απειλητικών για την υγεία παίζει σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό ανάπτυξης και συντήρησης του άγχους υγείας/ασθένειας, το οποίο ορίζεται ως η ανησυχία για την ύπαρξη μιας σοβαρής ιατρικής πάθησης ...
  • Article  

   Conceptualising the Other: Online discourses on the current refugee crisis in Cyprus and in Poland 

   Kopytowska, Monika; Baider, Fabienne H. (2017)
   Framed within cognitive linguistics, Critical Metaphor Analysis and social psychology, the present paper explores the dynamics of the online construction of the Other in the context of migration and current refugee crisis. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Constructing and updating spatial representations : a developmental approach 

   Michaelides, Christos S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Η εργασία στόχευε στην πειραματική αξιολόγηση της ικανότητας παιδιών διαφόρων ηλικιών (6 έως 11 ετών), καθώς και ενηλίκων (19-, 35-, 60-χρονων), να διαμορφώνουν και να ανανεώνουν νοερά χωρικές αναπαραστάσεις για διατάξεις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Continuous theta burst stimulation : effects of dorsolateral prefrontal cortex stimulation on emotional processing 

   Konikkou, Katerina M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Εισαγωγή: Ο προμετωπιαίος φλοιός (DLPFC) παίζει βασικό ρόλο στον έλεγχο της επεξεργασίας συναισθηματικών ερεθισμάτων και αντιδράσεων. Ωστόσο, ο λειτουργικός ρόλος του PFC στη ρύθμιση νεύρο-φυσιολογικών μηχανισμών και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The contribution of occupation, leisure activities and coping strategies in cognitive performance : A latent model approach to cognitive reserve in Greek Cypriot adults 

   Prokopiou, Juliana X. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Η παρούσα μελέτη μελέτησε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του Γνωστικού Αποθέματος (ΓΑ) διερευνώντας τη συνεισφορά των παραγόντων του ΓΑ οι οποίοι διερευνώνται λιγότερο συχνά (επαγγελματική επίτευξη, επαγγελματική-προσωπική ...
  • Article  

   Depression in cancer: The many biobehavioral pathways driving tumor progression 

   Bortolato, B.; Hyphantis, T.; Valpione, S.; Perini, G.; Maes, M.; Morris, G.; Kubera, M.; Köhler, C. A.; Fernandes, B. S.; Stubbs, B.; Pavlidis, Nicholas; Carvalho, A. F. (2017)
   Major Depressive Disorder (MDD) is common among cancer patients, with prevalence rates up to four-times higher than the general population. Depression confers worse outcomes, including non-adherence to treatment and increased ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The differences between self-reported and measured height and weight : detection, examination and manipulation 

   Kkeli, Natalie K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Οι απαντήσεις σε δηλώσεις αυτο-αναφοράς θα πρέπει να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων με ακρίβεια. Η ακρίβεια των αυτο-αναφορών εξετάζεται με τη μέτρηση του βαθμού συμφωνίας τους με τις πραγματικές μετρήσεις, ...
  • Doctoral Thesis  

   Enhancement of emotion regulation skills in vulnerable adolescents due to the existence of addictions or psychopathology in the family 

   Theodorou, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-06)
   Η τρέχουσα έρευνα περιλαμβάνει τρείς μελέτες. Η μελέτη 1 εστιάζει στη διερεύνηση εάν οι γονικές πρακτικές προβλέπουν τις ικανότητες ρύθμισης των συναισθημάτων των εφήβων και στη συνέχεια εάν αυτές οι ικανότητες προβλέπουν ...
  • Article  

   An experimental assessment of the use of cognitive and affective factors in adaptive educational hypermedia 

   Tsianos, Nikos; Lekkas, Zacharias; Germanakos, Panagiotis; Mourlas, Constantinos; Samaras, George S. (2009)
   In order to assess the positive effect and validity of personalization on the basis of users' cognitive and emotional characteristics, this study presents three subsequent experiments. The first experiment explores the ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Heterogeneity within callous-unemotional traits: a multi-method assessment of factors differentiating callous-unemotional adolescents with and without conduct problems 

   Hadjicharalambous, Maria-Zoe Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-12)
   Παρόλη την ετερογένεια στα Χαρακτηριστικά Σκληρότητας και Αμεταμέλειας (ΣΑ), οι ομάδες ΣΑ και προβλήματα συμπεριφοράς (ΣΑ+ΠΣ) και ΣΑ χωρίς ΠΣ (ΣΑ-μόνο), δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την ομάδα ΣΑ-μόνο στη βιβλιογραφία. ...
  • Book Chapter  

   Human Intelligence: From Local Models to Universal Theory 

   Demetriou, Andreas P.; Papadopoulos, Timothy C. (Cambridge University Press, 2004)
   This book is unique in the sense that it provides a synopsis, that is, a comprehensive and concise picture of the history and current theory, research, and practice in the field of the psychology of intelligence all over ...