• Doctoral Thesis  

   Attentional bias to faces in social anxiety : examining cognitive, affective and psychophysiological determinants 

   Theodorou, Marios K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-12)
   Παρά το ότι η Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους, αποτελεί μια από τις ψυχιατρικές καταστάσεις που τυγχάνουν ευρείας διερεύνησης, ο ρόλος των συναισθηματικών διεργασιών και των διεργασιών της προσοχής στην συντήρηση της κατάστασης ...
  • Article  

   Attitudes towards vaccination against seasonal influenza of health-care workers in primary health-care settings in Greece 

   Dedoukou, Xanthi; Nikolopoulos, Georgios K.; Maragos, Antonios; Giannoulidou, Sophia; Maltezou, Helena C. (2010)
   Vaccination of health-care workers (HCWs) against seasonal influenza has been consistently recommended worldwide in order to prevent nosocomial transmission and ensure delivery of health-care services during outbreaks. We ...
  • Article  

   The better of two evils? Evidence that children exhibiting continuous conduct problems high or low on callous-unemotional traits score on opposite directions on physiological and behavioral measures of fear 

   Fanti, Kostas A.; Panayiotou, Georgia; Lazarou, Chrysostomos; Michael, R.; Georgiou, G. (Cambridge University Press, 2015)
   The present study examines whether heterogeneous groups of children identified based on their longitudinal scores on conduct problems (CP) and callous-unemotional (CU) traits differ on physiological and behavioral measures ...
  • Article  

   Callous-unemotional traits in incarcerated adolescents 

   Kimonis, Eva R.; Fanti, Kostas A.; Goldweber, A.; Marsee, M. A.; Frick, Paul J.; Cauffman, E. (American Psychological Association Inc, 2014)
   The presence of callous-unemotional (CU) traits designates a subgroup of antisocial youth at risk for severe, aggressive, and stable conduct problems. As a result, these traits should be considered as part of the criteria ...
  • Article  

   Childhood callous-unemotional traits moderate the relation between parenting distress and conduct problems over time 

   Fanti, Kostas A.; Munoz Centifanti, L. C. (2014)
   The present short-term longitudinal study examines the bidirectional effects among paternal-reported and maternal-reported involvement, distress and conduct-problems (CP) in children ages 7-12 years with callous-unemotional ...
  • Article  

   Conceptualising the Other: Online discourses on the current refugee crisis in Cyprus and in Poland 

   Kopytowska, Monika; Baider, Fabienne H. (2017)
   Framed within cognitive linguistics, Critical Metaphor Analysis and social psychology, the present paper explores the dynamics of the online construction of the Other in the context of migration and current refugee crisis. ...
  • Article  

   Depression in cancer: The many biobehavioral pathways driving tumor progression 

   Bortolato, B.; Hyphantis, T.; Valpione, S.; Perini, G.; Maes, M.; Morris, G.; Kubera, M.; Köhler, C. A.; Fernandes, B. S.; Stubbs, B.; Pavlidis, Nicholas; Carvalho, A. F. (2017)
   Major Depressive Disorder (MDD) is common among cancer patients, with prevalence rates up to four-times higher than the general population. Depression confers worse outcomes, including non-adherence to treatment and increased ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Heterogeneity within callous-unemotional traits: a multi-method assessment of factors differentiating callous-unemotional adolescents with and without conduct problems 

   Hadjicharalambous, Maria-Zoe Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-12)
   Παρόλη την ετερογένεια στα Χαρακτηριστικά Σκληρότητας και Αμεταμέλειας (ΣΑ), οι ομάδες ΣΑ και προβλήματα συμπεριφοράς (ΣΑ+ΠΣ) και ΣΑ χωρίς ΠΣ (ΣΑ-μόνο), δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την ομάδα ΣΑ-μόνο στη βιβλιογραφία. ...
  • Book Chapter  

   Human Intelligence: From Local Models to Universal Theory 

   Demetriou, Andreas P.; Papadopoulos, Timothy C. (Cambridge University Press, 2004)
   This book is unique in the sense that it provides a synopsis, that is, a comprehensive and concise picture of the history and current theory, research, and practice in the field of the psychology of intelligence all over ...
  • Book  

   Human rights and violent behaviour :the social and educational perspective : international conference proceedings 

   Koutselini, Mary; Neophytou, Lefkios (Unesco Chair in Gender Equality and Women's Empowerment, University of Cyprus, 2012)
  • Article  

   Immediate impact of Hurricane Sandy on people who inject drugs in New York City 

   Pouget, E. R.; Sandoval, M.; Nikolopoulos, Georgios K.; Friedman, Samuel R. (2015)
   Over the eight months following Hurricane Sandy, of October 2012, we interviewed 300 people who inject drugs in New York City. During the week after the storm, 28% rescued others or volunteered with aid groups; 60% experienced ...
  • Book  

   Magic mirror: Compassionate friendship: a tribute to Erich Heydt 

   Christodoulides, Nephie J.; Doolittle, Hilda (ELS Editions, 2012)
  • Article  

   Measuring Altruistic and Solidaristic Orientations Toward Others among People Who Inject Drugs 

   Friedman, Samuel R.; Pouget, E. R.; Sandoval, M.; Jones, Yolanda; Nikolopoulos, Georgios K.; Mateu-Gelabert, Pedro (2015)
   The altruism and/or solidarity of people who inject drugs helps protect sex and drug partners from HIV. Research has been hindered by lack of measures. We developed and administered scales to assess them to 300 people who ...
  • Article  

   Pre-cueing, the Epistemic Role of Early Vision, and the Cognitive Impenetrability of Early Vision 

   Raftopoulos, Athanassios (Frontiers Media S.A, 2017)
   I have argued (Raftopoulos, 2009, 2014) that early vision is not directly affected by cognition since its processes do not draw on cognition as an informational resource; early vision processes do not operate over cognitive ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Processing different taxonomic and thematic conceptual relations : a lifespan investigation 

   Christodoulou Devledian, Marianna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
   Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί επεξεργασίας ταξινομικών και θεματικών σημασιολογικών σχέσεων σε πληθυσμό ηλικίας από 6 έως 63+ ετών. Ο στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ...
  • Article  

   The Psychology Publication Situation in Cyprus 

   Karekla, Maria (Pabst Science Publishers, 2009)
   The aim of the present paper was to review the psychological publication situation in Cyprus. Psychology is a very young field of study in Cyprus, whereas research and publishing are more recent additions. It seems that ...
  • Article  

   Psychopathic personality traits in 5 year old twins: the importance of genetic and shared environmental influences 

   Tuvblad, Catherine; Fanti, Kostas A.; Andershed, Henrik; Colins, Olivier F.; Larsson, H. (Dr. Dietrich Steinkopff Verlag GmbH and Co. KG, 2017)
   There is limited research on the genetic and environmental bases of psychopathic personality traits in children. In this study, psychopathic personality traits were assessed in a total of 1189 5-year-old boys and girls ...
  • Article  

   Sense of Coherence and Defense Style Predict Sleep Difficulties in Early Non-metastatic Colorectal Cancer 

   Hyphantis, T.; Goulia, P.; Zerdes, I.; Solomou, S.; Andreoulakis, E.; Carvalho, A. F.; Pavlidis, Nicholas (2016)
   Background: Sleep disturbances are common in cancer patients, but little is known about the complex interplay between the background psychological profile, coping with health stressors capacities and psychological distress ...
  • Doctoral Thesis  

   Social cognition and normal aging : behavioral and electrophysiological substrates 

   Shoshilou, Panayiota A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-01)
   Αρκετές έρευνες στον τομέα της φυσιολογικής γήρανσης και της επίδρασής της στην κοινωνική νόηση σημειώνουν ως πιθανή αιτία της μείωσης των δεξιοτήτων αυτών την ούτω καλούμενη «υπόθεση του μετωπιαίου λοβού». Σύμφωνα με την ...
  • Article  

   Socially-Integrated Transdisciplinary HIV Prevention 

   Friedman, Samuel R.; Jr, M. J. Downing; Smyrnov, P.; Nikolopoulos, Georgios K.; Schneider, J. A.; Livak, B.; Magiorkinis, Gkikas; Slobodianyk, L.; Vasylyeva, T. I.; Paraskeva, D.; Psichogiou, M.; Sypsa, V.; Malliori-Minerva, Melpomeni; Hatzakis, A. (2014)
   Current ideas about HIV prevention include a mixture of primarily biomedical interventions, socio-mechanical interventions such as sterile syringe and condom distribution, and behavioral interventions. This article presents ...