• Doctoral Thesis  

   Acceptance and commitment therapy for primary headache sufferers : a randomized controlled trial 

   Vasiliou, Vasilis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-01)
   Η κύρια συμπεριφορική τεχνική για τη διαχείριση των πονοκεφάλων είναι η πρόληψη των επεισοδίων πονοκεφάλων μέσω της αποφυγής εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων που μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο. Παρά την ευρέως ...
  • Doctoral Thesis  

   Act to prevent eating disorders : evaluation of the AcceptME digital gamified prevention program based on acceptance and commitment therapy 

   Nikolaou, Patrisia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-05)
   Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής (Δ.Δ) αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα υγείας το οποίο κυρίως επηρεάζει γυναίκες και συνήθως εμφανίζεται στην εφηβεία ή στην αρχή της ενηλικίωσης (Grilo, 2004). Καθώς οι Δ.Δ συσχετίζονται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Algebraic thinking in school mathematics : unfolding a multifaceted notion through pedagogical and cognitive perspectives 

   Chimoni, Maria Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-12)
   Η εργασία αυτή μελετά την έννοια της αλγεβρικής σκέψης μέσα από πολλαπλά πεδία, έχοντας ως στόχο την διασαφήνιση της έννοιας και την περιγραφή της σχέσης της με διάφορους γνωστικούς παράγοντες. Επιπλέον, η εργασία στοχεύει ...
  • Doctoral Thesis  

   Associations and predictors of assertiveness and non-assertiveness in children and adolescents : the role of child characteristics and parenting practices 

   Andreou, Aggeliki Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-10)
   Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να εξετάσει και να διευρύνει περαιτέρω το νομολογικό δίκτυο της έννοιας τη διεκδικητικής επικοινωνίας (assertiveness) που θεωρείται μια σημαντική κοινωνική και διαπροσωπική δεξιότητα και ένα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Atention and emotional deficits in individuals with conduct problems and callous-unemotional traits 

   Κοιρανίδου, Μελίνα Νικόλ (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2014-05)
   Τα προβλήματα συμπεριφοράς και τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με συναισθηματικά προβλήματα και δυσκολίες προσοχής. Συγκεκριμένα τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά έχουν συσχετιστεί με περιορισμένη αντιδραστικότητα ...
  • Doctoral Thesis  

   Attentional bias to faces in social anxiety : examining cognitive, affective and psychophysiological determinants 

   Theodorou, Marios K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-12)
   Παρά το ότι η Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους, αποτελεί μια από τις ψυχιατρικές καταστάσεις που τυγχάνουν ευρείας διερεύνησης, ο ρόλος των συναισθηματικών διεργασιών και των διεργασιών της προσοχής στην συντήρηση της κατάστασης ...
  • Doctoral Thesis  

   Combining generic and content-specific practices in exploring teaching quality in physical education and its impact on student learning 

   Kyriakides, Ermis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-12)
   Η ποιότητα των σχολικών προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με τη διδασκαλία να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς. Για αυτό το λόγο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 χρόνων, μια ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Computer-based remediation for reading difficulties in a consistent orthography : comparing the effects of two theory-driven programs 

   Ktisti, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
   Παρά την πρόοδο στην επιστήμη της παρέμβασης των αναγνωστικών δυσκολιών, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό μαθητών που, αν και έχει δεχτεί παρεμβάσεις, αδυνατεί να σημειώσει την αναμενόμενη πρόοδο όσον αφορά στις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Conceptual and representational understanding related to the concept of function: a comparative study between Cyprus and Italy 

   Monogiou, Annita (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2010-12)
   Η έννοια της συνάρτησης είναι πολύ σημαντική στα μαθηματικά και τις εφαρμογές τους (Eisenberg, 1992). Η κατανόηση της έννοιας αυτής είναι ένα θέμα που συγκεντρώνει την προσοχή των εκπαιδευτικών αλλά και της μαθηματικής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The construction of lost homelands in greek nationalism : Smyrna in national imagery 

   Koulos, Athanasios N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-12)
   Η Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και η επακόλουθη ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας σηματοδότησε το τέλος της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία και την αποτυχία του εθνικιστικού σχεδίου της ‘Μεγάλης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Developmental dynamics binding processing efficiency, working memory and reasoning: a longitudinal study 

   Mouyi, Antigoni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2008-06)
   Η μελέτη της ανάπτυξης και των δυναμικών αλληλεπιδράσεων των γνωστικών παραμέτρων της ευφυΐας στις ηλικίες 6-11 χρόνων, αποτελούν το σκοπό της παρούσης έρευνας. Η έρευνα ήταν διαχρονική και διεξήχθη σε δύο κύματα με χρονική ...
  • Doctoral Thesis  

   The dynamic model of educational effectiveness tested by investigating the impact of classroom level factors on slow learners' outcomes in language : an effectiveness study on a specific student population 

   Ioannou, Christina K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-01-03)
   Έρευνες διαχρονικά αναφέρονται σε Μαθητές με αργό ρυθμό μάθησης οι οποίοι αποτελούν ένα συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό με σοβαρή δυσκολία να ακολουθήσουν το ρυθμό μάθησης της τάξης, με χαμηλές επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Eating disorder risk: the role of sensitivity to negative affect and body-image inflexibility 

   Koushiou, Maria I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Οι Διατροφικές Διαταραχές (ΔΔ) αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισης ανάμεσα σε νεαρές γυναίκες. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι οι ΔΔ δεν αντιμετωπίζονται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The effectiveness of the worldview transformation approach to peace education in protracted ethno-nationalist conflicts : the case of Cyprus 

   Nicolaides, Demetrios A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-12)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της Κοσμοθεωρίας του Μετασχηματισμού «(ΚΜ)». σε ένα καινοτομικό πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Ειρήνη (Danesh & Danesh 2002a, 2002b, 2004b). Η Κοσμοθεωρία ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Evaluating an acceptance and commitment therapy internet-based intervention for smoking cessation in young adults 

   Savvides, Stella Nicoleta (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2014-12)
   Το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια ανησυχία, ιδίως στον τομέα της νεολαίας. Οι στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν: (α) να δημιουργηθεί και να εξεταστεί η αποδοχή και ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην διαδικτιακή ...
  • Doctoral Thesis  

   Examining aggression and hostile attribution bias through narrative text processing 

   Mouskounti, Thalia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-12)
   Προϋπάρχουσες έρευνες έχουν καταδείξει ότι άτομα με υψηλότερα επίπεδα επιθετικότητας συχνά εμφανίζουν προκατάληψη ως προς την επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών, ερμηνεύοντας τις προθέσεις των άλλων ως εχθρικές, ειδικά σε ...
  • Doctoral Thesis  

   Executive, motivational and emotional characteristics related to ADHD, ODD and CD symptoms 

   Vrachimi-Souroulla, Andry (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Η παρούσα διατριβή εξέτασε τα εκτελεστικά, συναισθηματικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που κινητοποιούν τη συμπεριφορά σε σχέση με τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Factors promoting quality of education at classroom and school level : a european effectiveness study in mathematics and science 

   Panayiotou, Anastasia G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-12)
   Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας ήταν σε θέση να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες ως προς τον τρόπο λειτουργίας της εκπαίδευσης και οδήγησαν στον εντοπισμό ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Geometrical figure apprehension : cognitive processes and structure 

   Michael, Paraskevi M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-05)
   Ο τρόπος που βλέπουμε ένα οποιοδήποτε σχήμα, κατασκευασμένο με συγκεκριμένα όργανα, αποτελεί ένα κρίσιμο γνωστικό παράγοντα για την επίλυση προβλημάτων, για το γεωμετρικό συλλογισμό και τη γεωμετρική απόδειξη. Ως εκ τούτου, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Heterogeneity within callous-unemotional traits: a multi-method assessment of factors differentiating callous-unemotional adolescents with and without conduct problems 

   Hadjicharalambous, Maria-Zoe Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-12)
   Παρόλη την ετερογένεια στα Χαρακτηριστικά Σκληρότητας και Αμεταμέλειας (ΣΑ), οι ομάδες ΣΑ και προβλήματα συμπεριφοράς (ΣΑ+ΠΣ) και ΣΑ χωρίς ΠΣ (ΣΑ-μόνο), δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την ομάδα ΣΑ-μόνο στη βιβλιογραφία. ...