Show simple item record

dc.contributor.advisorΒαλανίδης, Νίκοςel
dc.contributor.authorΠαπαγεωργίου, Μαρία Σωτήρηel
dc.coverage.spatialΚύπροςel
dc.coverage.spatialCyprusen
dc.creatorΠαπαγεωργίου, Μαρία Σωτήρηel
dc.date.accessioned2012-09-21T07:35:50Z
dc.date.accessioned2017-08-03T09:39:33Z
dc.date.available2012-09-21T07:35:50Z
dc.date.available2017-08-03T09:39:33Z
dc.date.issued2006-06
dc.date.submitted2006-06-28
dc.identifier.urihttps://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/39184
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 279-293).el
dc.descriptionΑριθμός δεδηλωμένων πηγών στη βιβλιογραφία: 143el
dc.descriptionΔιατριβή (διδακτορική) -- Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Ιούνιος 2006.el
dc.descriptionΗ βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.el
dc.description"Διδ. διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο "Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες" – σ.τ.el
dc.description.abstractΗ διατριβή αυτή αποσκοπούσε να μελετήσει τις δεξιότητες διερεύνησης παιδιών Δημοτικού σχολείου κατά τη λύση ενός προσομοιωμένου προβλήματος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση δόθηκαν ερωτηματολόγια σε 10 Δημοτικά σχολεία (498 παιδιά τετάρτης και έκτης τάξης) και εξέταζαν τις ικανότητες των παιδιών για έλεγχο μεταβλητών και τη συνδυαστική τους σκέψη. Στη δεύτερη φάση έγιναν συνεντεύξεις με 40 παιδιά τετάρτης και 40 παιδιά έκτης τάξης που επιλέγηκαν με βάση την επίδοση τους στο ερωτηματολόγιο. Για τις συνεντεύξεις, χρησιμοποιήθηκε μια πειραματική συσκευή με 8 λαμπτήρες και 5 διακόπτες που ήταν συνδεδεμένο» σε "κρυμμένο" κύκλωμα στο εσωτερικό της» Το παιδιά ανακοινώνοντας βήμα με βήμα τις σκέψεις τους και εκτελώντας πειράματα έπρεπε να ανακαλύψουν τη λειτουργία_και το διαφορετικό ρόλο των διακοπτών στη συσκευή και να πετύχουν τη φωτοβολία των λαμπτήρων. Κατά τη διερεύνηση, τα παιδιά έπρεπε, χρησιμοποιώντας τη συνδυαστική τους σκέψη, να πετύχουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των διακοπτών μέχρι τη λύση του προβλήματος. Επιπλέον ο αριθμός διακοπτών που μετακινούσαν από μια πειραματική προσπάθεια σε άλλη φανέρωνε την ικανότητα τους για έλεγχο μεταβλητών. Από τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έρευνας φάνηκε ότι τα παιδιά είχαν αναπτύξει σε μεγαλύτερο βαθμό τη συνδυαστική τους σκέψη παρά τη δεξιότητα ελέγχου μεταβλητών. Επιπλέον τα κορίτσια σημείωσαν στατιστικά υψηλότερη επίδοση από ότι τα αγόρια και τα παιδιά της έκτης τάξης σημείωσαν στατιστικά υψηλότερη επίδοση από τα παιδιά της τετάρτης τάξης. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης τα παιδιά συνάντησαν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να λύσουν το προσομοιωμένο πρόβλημα. Αρκετά παιδιά κατάφεραν να εντοπίσουν τους διαφορετικούς διακόπτες, τα περισσότερα όμως με μη αποτελεσματικό τρόπο. Ο μη αποτελεσματικός τρόπος αφορούσε την εκτέλεση πειραμάτων σε επανάληψη, το μη συστηματικό έλεγχο των μεταβλητών, τη μη συστηματική οργάνωση και αξιοποίηση όλων των δεδομένων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στη λύση μετά από τυχαίες, περιπλανήσεις στο χώρο των πειραμάτων και όχι μετά από συντονισμό των υποθέσεων και των δεδομένων τους. Η ηλικία και οι ικανότητες των παιδιών όπως φάνηκαν μέσα από το ερωτηματολόγιο, επηρέασαν τη διερευνητική ικανότητα των παιδιών. Οι διαπιστώσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν για το σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων με στόχο την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών και την καθοδήγηση μελλοντικών ερευνών προς αυτή την κατεύθυνση.el
dc.description.abstractThe study investigated forth and sixth grade students' cognitive abilities and problem-solving strategies and took place in two distinct phases. The sample of the first phase was 498 forth and sixth grade students from 10 primary schools in Cyprus. The data were collected with a questionnaire concerning control of variable ability and combinatorial reasoning. At the second phase eighty students were chosen from the broader sample of the first phase and were individually interviewed as they were investigating a simulated scientific problem. Each interviewee was asked to "think aloud," prior and after any experiment with a simple device. The device consisted of a wooden box with 8 small electric lambs in a line and 5 switches, in another line below the bulbs, which could move up and down. The bulbs and the switches were connected in a "hidden" circuit inside the box, in a way that only one or none of the lamps could light on, while a "tester," or a general switch, located below the 5 switches, was used to test whether one or more lamps were lit on. The interviewees were also instructed to proceed in a step-by-step fashion and keep a record of their observations. The transcribed interviews were analysed. The results of the first phase showed that the pupils had developed their combinatorial reasoning than their ability to control variables. Moreover girls had higher performance than boys and six graders had higher performance than forth graders. The results of the second phase showed some pupils were able to solve the problem, but with an ineffective way. The ineffective way refers to their inability to employ the control-of-variables strategy, to perform identical experiments and to their difficulties to effectively organise their results and, thus, did not take full advantage of their "system of external memory." They did not, furthermore, exhibit ability to co-ordinate their hypotheses with the collected evidence. Age and performance on the questionnaire had a main effect on pupils' investigation ability. The results of the study can guide further research for identifying patterns of children's cognitive development and design of teaching scenarios conducive to accelerating their cognitive growth.en
dc.format.extentiii, 326 σ. : εικ. ; 31 εκ.el
dc.language.isogreen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsOpen Accessen
dc.subject.lcshPhysics, Experimentsen
dc.subject.lcshPhysics projectsen
dc.subject.lcshPhysics, Study and teaching (Elementary)en
dc.subject.lcshProblem solvingen
dc.titleΔεξιότητες διερεύνησης προσομοιωμένου προβλήματος από μαθητές δημοτικού σχολείουel
dc.title.alternativePrimary pupils’ investigation abilities and problem solving strategiesen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.contributor.committeememberΒαλανίδης, Νίκοςel
dc.contributor.committeememberΦιλίππου, Γιώργοςel
dc.contributor.committeememberΠαπαναστασίου, Κωνσταντίνοςel
dc.contributor.committeememberΚόκκοτας, Παναγιώτηςel
dc.contributor.committeememberΜαρκουλής, Διομήδηςel
dc.contributor.committeememberValanides, Nicosen
dc.contributor.committeememberFilippou, Giorgosen
dc.contributor.committeememberPapanastasiou, Constantinosen
dc.contributor.committeememberKokkotas, Panagiotisen
dc.contributor.committeememberMarkoulis, Diomidisen
dc.contributor.departmentΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγήςel
dc.contributor.departmentUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Educationen
dc.subject.uncontrolledtermΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣel
dc.subject.uncontrolledtermΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΚΕΨΗΣel
dc.subject.uncontrolledtermΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣel
dc.subject.uncontrolledtermΧΩΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝel
dc.subject.uncontrolledtermΧΩΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝel
dc.subject.uncontrolledtermΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝel
dc.subject.uncontrolledtermΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗel
dc.subject.uncontrolledtermΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝel
dc.subject.uncontrolledtermSCIENTIFIC REASONINGen
dc.subject.uncontrolledtermSCIENTIFIC PROCESSESen
dc.subject.uncontrolledtermHYPOTHESIS SPACEen
dc.subject.uncontrolledtermEXPERIMENTAL SPACEen
dc.subject.uncontrolledtermCONTROL OF VARIABLESen
dc.subject.uncontrolledtermCOMBINATORIAL REASONINGen
dc.subject.uncontrolledtermCOORDINATION OF THEORY AND EVIDENCEen
dc.identifier.lcQC33.P37 2006en
dc.author.facultyΣχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / Faculty of Social Sciences and Education
dc.author.departmentΤμήμα Επιστημών της Αγωγής / Department of Education
dc.type.uhtypeDoctoral Thesisen
dc.rights.embargodate2006-06-28


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record