Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής είναι μια από τις έξι σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αναλυτικά, η Σχολή προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και αποτελείται από τέσσερα τμήματα: 1) Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 2) Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 3) Τμήμα Ψυχολογίας 4) Τμήμα Νομικής Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής πέραν από την προαγωγή της διδασκαλίας στα γνωστικά πεδία που την αφορούν, αναπτύσσει και σημαντικό ερευνητικό έργο διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της Κυπριακής κοινωνίας σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Διερεύνηση της υπολογιστικής σκέψης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής 

  Μακρίδου, Έρια Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-04)
  Η υπολογιστική σκέψη θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, αφού είναι αναγκαία για την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και την εκτέλεση διαδικασιών. Έρευνες, σήμερα, στρέφονται στη διερεύνηση ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Workplace bullying and victimization: a mixed method approach 

  Stylianou, Ifigenia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05-10)
  In recent years, workplace bullying and victimization, have gained the interest of many researchers, who study both the factors that related with them and their consequences. This research aims to investigate the way that ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Parenting and internalizing problems: a mixed-method design 

  Heraclidou, Irene M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  The current study aimed to investigate the mediational effects of preadolescents’ personality characteristics and coping strategies in the link between parenting and children’s anxiety and depression. A secondary aim was ...
 • Doctoral Thesis  

  Spatial awareness and domain expertise: the case of dancers 

  Photiou, Maria Ph. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Οι χορευτές είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ατόμων που εκτελούν συντονισμένες και σύνθετες κινήσεις μαζί με άλλα άτομα στον ίδιο χώρο. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι σε σύγκριση με τους μη χορευτές, οι χορευτές έχουν ανώτερες ...
 • Doctoral Thesis  

  Καθοδήγηση – Coaching για εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στη βάση δεικτών επιτυχίας και επάρκειας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης. 

  Μελανίδου, Νίκη Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη περίπτωσης κατά την οποία η ερευνήτρια διεξάγει έρευνα σε δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών με σκοπό να επιμορφώσει και να καθοδηγήσει μια ...
 • Doctoral Thesis  

  Γνωστική γήρανση: ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος στηριζόμενο στη γνωστική και ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα 

  Χατζηκυπριανού, Αντρέας Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας πολυδιάστατης ομαδικής παρέμβασης η οποία σχεδιάστηκε με στόχο την αύξηση τόσο της γνωστικής όσο και της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας ...
 • Doctoral Thesis  

  An exploration of attentional and neural patterns during emotional processing: Combining attention modification training with continuous Theta Burst Stimulation 

  Sikki, Maria C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05-09)
  Εισαγωγή: Το άγχος και η αντικοινωνική συμπεριφορά χαρακτηρίζονται από ελλείματα προσοχής και δυσλειτουργίες εγκεφαλικής δραστηριότητας στην επεξεργασία των συναισθημάτων. Τεχνικές διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, όπως ...
 • Doctoral Thesis  

  Exploring the Impact of the Presence/Absence of Haptic Feedback on Preschoolers' Science Learning when Experimenting with Physical and Virtual Manipulatives 

  Pavlou, Ivoni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-03-29)
  This study aimed to investigate the impact of the presence or absence of haptic sensory feedback while using physical manipulatives (PM) or virtual manipulatives (VM), respectively, mostly in terms of experiencing the mass ...
 • Doctoral Thesis  

  Unravelling the network structure of alexithymia and identifying pathways linking alexithymia with depression and other health conditions 

  Panteli, Maria K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Οι διαφωνίες σχετικά με τον ορισμό της αλεξιθυμίας εμπόδισαν την κατανόηση των μηχανισμών που προδιαθέτουν τα αλεξιθυμικά άτομα να αναπτύξουν σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η αλεξιθυμία περιλαμβάνει ...
 • Doctoral Thesis  

  Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ενιαία εκπαίδευση: έρευνα δράσης στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας 

  Παναγιώτου, Φλώρα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-04-28)
  Η παρούσα διατριβή με τίτλο «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Ενιαία Εκπαίδευση: Έρευνα Δράσης στο Γνωστικό Αντικείμενο της Γλώσσας» αποσκοπεί, αφενός στον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της ΔΔ στο μάθημα των Ελληνικών ...
 • Doctoral Thesis  

  Διερεύνηση της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου για τη διερώτηση προπτυχιακών φοιτητών Δημοτικής εκπαίδευσης κατά και μετά τη συμμετοχή τους σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης 

  Ηρακλέους, Μαρία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-04-20)
  Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί να μελετήσει την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) για τη διερώτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών δημοτικής εκπαίδευσης κατά τη συμμετοχή τους σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα επαγγελματικής ...
 • Doctoral Thesis  

  Η Συμβολή της ενιαίας εκπαίδευσης στην προώθηση της φιλίας μεταξύ παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση 

  Βασιλειάδου, Μαρίνα Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-04)
  Ο αριθμός των φιλικών σχέσεων που έχουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο καθώς και η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων με τους/τις φίλους/ες τους έχει συνδεθεί με την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξή τους. Εντούτοις, ...
 • Doctoral Thesis  

  Implementing an educational drama program to foster pre-school children’s play skills in socio - dramatic and imaginative play 

  Georgiou, Anna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-02-28)
  Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να εξερευνήσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικο-δραματικού και φανταστικού παιχνιδιού των παιδιών προδημοτικής ηλικίας κατά τη διάρκεια της ώρας του ελεύθερου ή/ και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  An Examination of the Relationship between Childhood Peer Victimization and Disordered Eating in Emerging Adults: A Mixed Method Approach 

  Markou, Maria P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-04)
  Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, ο σχολικός εκφοβισμός στην παιδική ηλικία (ΣΕΠΗ) αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών και υπό-κλινικών συμπτωμάτων των διατροφικών ...
 • Doctoral Thesis  

  A longitudinal study on the impact of instructional quality on student learning in primary schools of Maldives 

  Hawwa, Shiuna Musthafa (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-01)
  The conceptual framework of the Dynamic Model of educational effectiveness was used to identify the factors, dimensions and stages of effective teaching in the Maldives The DM refers to the factors operating at four levels: ...
 • Doctoral Thesis  

  Tactical citizenships : encounters with everyday state in the Republic of Cyprus 

  Kouros, Theodoros S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-12)
  H διατριβή παρουσιάζει τα αποτελέσματα εθνογραφικής έρευνας για την προβληματική σχέση μεταξύ ενός κράτους και των πολιτών του σε τέσσερα διαφορετικά είδη κοινωνικών χώρων στη Λεμεσό (Κύπρος). Διερευνά τι «κάνουν» οι πολίτες ...
 • Doctoral Thesis  

  Does (digital) activism matter? exploring the evolution of collective action : the case of Irianna's solidarity movement in Greece  

  Ioannou, Maria M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-12)
  Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης παρατηρείται μια αύξηση των διαμαρτυριών σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πολίτες εμφανίζονται απογοητευμένοι και αντιδρούν συλλογικά καθώς οι πολιτικές ...
 • Doctoral Thesis  

  Εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και θρησκευτική αγωγή 

  Γεωργίου, Αναστάσιος Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-09)
  Η Θρησκευτική Αγωγή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των Αναλυτικών Προγραμμάτων πολλών χωρών, καθώς έχει αναγνωριστεί η πολυδιάστατη προσφορά της στην όλη ηθική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Κατά τις τελευταίες τρεις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Γραμματισμοί των μαθηματικών μέσω διερευνητικής μάθησης : έρευνα δράσης στη ΣΤ' τάξη δημοτικού σχολείου της Κύπρου 

  Σοφοκλέους, Σπύρος Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
  Η παρούσα διατριβή, με τίτλο «Γραμματισμοί των Μαθηματικών μέσω Διερευνητικής Μάθησης: Έρευνα Δράσης στη Στ′ Τάξη Δημοτικού Σχολείου της Κύπρου», σκοπεύει στη διερεύνηση και την ανάδειξη γραμματισμών στο γνωστικό αντικείμενο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The voice of adolescent girls at the edge of schooling : an ethnographic approach 

  Iacovou, Maria D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-11)
  Φαινόμενα όπως οι αδικαιολόγητες σχολικές απουσίες (ΑΣΑ) δείχνουν ότι η εκπαίδευση δε θεωρείται από κάθε μαθητή/τρια ως εγγενώς καλή. Κατά συνέπεια, σε ένα πλαίσιο δημοκρατικής, ενιαίας εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η ...

View more