Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής είναι μια από τις έξι σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αναλυτικά, η Σχολή προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και αποτελείται από τέσσερα τμήματα: 1) Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 2) Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 3) Τμήμα Ψυχολογίας 4) Τμήμα Νομικής Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής πέραν από την προαγωγή της διδασκαλίας στα γνωστικά πεδία που την αφορούν, αναπτύσσει και σημαντικό ερευνητικό έργο διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της Κυπριακής κοινωνίας σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό.

Collections in this community

Recent Submissions

View more