Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι ένα νέο και δυναμικό Τμήμα, που στοχεύει να βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα αιχμής. Προσφέρει Πτυχίο Ψυχολογίας, που επιτρέπει στους αποφοίτους του να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της ψυχολογίας και να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα σε πολλούς τομείς της ψυχολογίας και, ιδιαίτερα, στην Εκπαιδευτική, στη Γνωστική και την Εξελικτική Ψυχολογία, στους οποίους προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται είναι αυτό στην Κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχολογία.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Integrating theories of sexual violence : incorporating the clinical symptoms of the pathway model into the confluence model 

  Souroulla Kay, Froso
  Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την ενοποίηση του Confluence Model (CM) για τη διάπραξη σεξουαλικής βίας (ΣΒ) εναντίον των γυναικών, με τα κλινικά συμπτώματα του Pathway Model. Το CM αποτελεί το μοναδικό εμπειρικά εξαγόμενο ...
 • Doctoral Thesis  

  Constructing and updating spatial representations : a developmental approach 

  Michaelides, Christos S.
  Η εργασία στόχευε στην πειραματική αξιολόγηση της ικανότητας παιδιών διαφόρων ηλικιών (6 έως 11 ετών), καθώς και ενηλίκων (19-, 35-, 60-χρονων), να διαμορφώνουν και να ανανεώνουν νοερά χωρικές αναπαραστάσεις για διατάξεις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Can 'Limited Prosocial Emotions' be changed in early childhood? : an examination of three treatment programs 

  Miltiadou, Eleni Ch.
  Εισαγωγή: Παιδιά με ΧΣ αποτελούν πρόκληση αφού δεν ανταποκρίνονται στις εμπειρικές θεραπείες που επιφέρουν αποτελέσματα στην αντικοινωνική συμπεριφορά παιδιών χωρίς ΧΣ. Αυτό αποδίδεται σε ιδιαίτερους αναπτυξιακούς παράγοντες ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Callous unemotional and autistic traits : investigating differences on empathy, physiological measurements and emotion recognition   

  Georgios, Georgiou A.
  Εισαγωγή: Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, τόσο τα Χαρακτηριστικά Σκληρότητας (ΧΣ) όσο και τα αυτιστικά χαρακτηριστικά συνδέονται με προβλήματα στην ενσυναίσθηση και στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Παρά τα εν λόγω επιφανειακά ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The contribution of occupation, leisure activities and coping strategies in cognitive performance : A latent model approach to cognitive reserve in Greek Cypriot adults 

  Prokopiou, Juliana X.
  Η παρούσα μελέτη μελέτησε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του Γνωστικού Αποθέματος (ΓΑ) διερευνώντας τη συνεισφορά των παραγόντων του ΓΑ οι οποίοι διερευνώνται λιγότερο συχνά (επαγγελματική επίτευξη, επαγγελματική-προσωπική ...
 • Doctoral Thesis  

  Are children with limited prosocial emotions emotionally blind? Eye gaze and facial emotional expressions : The implementation of three intervention programs 

  Demetriou, Chara A.
  Εισαγωγή: Η σύγχρονη βιβλιογραφία εστιάζει στην αναπτυξιακή πορεία των ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τα συναισθηματικά προβλήματα και τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στα πρώιμα ...
 • Doctoral Thesis  

  Κριτική σκέψη και κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων : Συνεισφορά παραγόντων του κειμένου και των ατόμων 

  Χριστοδούλου, Στέλιος Α.
  Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της συνεισφοράς διάφορων μεταβλητών ατομικών διαφορών στην κατανόηση επιχειρηματολογικών κειμένων και στην κριτική σκέψη των αναγνωστών για την αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρημάτων ...
 • Doctoral Thesis  

  Attentional capture by visual object-representations 

  Kallides, George Nikolaos
  Η σύλληψη της προσοχής από ένα αντικείμενο συμβαίνει όταν αυτό ταιριάζει με τα περιεχόμενα της μνήμης εργασίας. Η τρέχουσα μελέτη ερεύνησε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα στις αναπαραστάσεις των οπτικών περιοχών: Όταν υπάρχει ...
 • Doctoral Thesis  

  Self-awareness, quality of life, and brain volume in chronic TBI / Eva Pettemeridou 

  Pettemeridou, Eva Ch.
  Η παρούσα έρευνα εξέτασε εάν μεγαλύτερη ατροφία του εγκεφάλου, όπως μετράται με τη μαγνητική τομογραφία (ΜΤ), σχετίζεται με μεγαλύτερη εξασθένηση των νευροψυχολογικών λειτουργιών και την αυτογνωσία, σε άτομα με χρόνια ...
 • Doctoral Thesis  

  Cognitive and affective mechanisms of illness anxiety : How do illness-anxious individuals process health-threatening 

  Leonidou, Chrysanthi L.
  Η επεξεργασία πληροφοριών απειλητικών για την υγεία παίζει σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό ανάπτυξης και συντήρησης του άγχους υγείας/ασθένειας, το οποίο ορίζεται ως η ανησυχία για την ύπαρξη μιας σοβαρής ιατρικής πάθησης ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The psychophysiology of intergroup anxiety in the Cyprus context 

  Georgiou, Dora E.
  Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ποικιλόμορφος και παγκοσμιοποιημένος, οι ταχείες κοινωνικές και πολιτικές μεταμορφώσεις οδηγούν στην ανάγκη καλύτερης κατανόησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ ομάδων ανθρώπων. Ορισμένες ...
 • Doctoral Thesis  

  Sensorimotor influences across environments in spatial perspective taking 

  Hatzipanayioti, Adamantini A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-05-12)
  Σε 4 πειράματα εξέτασα παράγοντες που τυχόν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν προοπτικές στο χώρο όταν είναι εξωτερικοί παρατηρητές της αντιληπτικής σκηνής. Οι συμμετέχοντες φαντάστηκαν να λαμβάνουν ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Επιστημονικά μοντέλα, νοητικά μοντέλα και διδασκαλία των φυσικών επιστημών 

  Ανδρέου, Χριστιάνα Ε. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
  Οι αναλύσεις της επιστημονικής πρακτικής και της οργάνωσης της επιστημονικής γνώσης από τη φιλοσοφία σε συνδυασμό με την έννοια του νοητικού μοντέλου από τη γνωστική ψυχολογία, διαμορφώνουν ένα κοινό πεδίο για τους δύο ...
 • Doctoral Thesis  

  Social cognition and normal aging : behavioral and electrophysiological substrates 

  Shoshilou, Panayiota A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-01)
  Αρκετές έρευνες στον τομέα της φυσιολογικής γήρανσης και της επίδρασής της στην κοινωνική νόηση σημειώνουν ως πιθανή αιτία της μείωσης των δεξιοτήτων αυτών την ούτω καλούμενη «υπόθεση του μετωπιαίου λοβού». Σύμφωνα με την ...
 • Doctoral Thesis  

  Act to prevent eating disorders : evaluation of the AcceptME digital gamified prevention program based on acceptance and commitment therapy 

  Nikolaou, Patrisia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-05)
  Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής (Δ.Δ) αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα υγείας το οποίο κυρίως επηρεάζει γυναίκες και συνήθως εμφανίζεται στην εφηβεία ή στην αρχή της ενηλικίωσης (Grilo, 2004). Καθώς οι Δ.Δ συσχετίζονται ...
 • Doctoral Thesis  

  Διερεύνηση των αναγνωστικών δυσκολιών μέσω γνωστικών και ηλεκτροφυσιολογικών μετρήσεων σε μία γλώσσα με διαφανές ορθογραφικό σύστημα 

  Φελλά, Αργυρώ Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-04)
  Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια παρατηρείται μία σημαντική αύξηση των ερευνών που εξετάζουν την επίδραση διαφόρων γνωστικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας και την ερμηνεία συναφών αδυναμιών. Γενικά, ...
 • Doctoral Thesis  

  Attentional bias to faces in social anxiety : examining cognitive, affective and psychophysiological determinants 

  Theodorou, Marios K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-12)
  Παρά το ότι η Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους, αποτελεί μια από τις ψυχιατρικές καταστάσεις που τυγχάνουν ευρείας διερεύνησης, ο ρόλος των συναισθηματικών διεργασιών και των διεργασιών της προσοχής στην συντήρηση της κατάστασης ...
 • Doctoral Thesis  

  Examining aggression and hostile attribution bias through narrative text processing 

  Mouskounti, Thalia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-12)
  Προϋπάρχουσες έρευνες έχουν καταδείξει ότι άτομα με υψηλότερα επίπεδα επιθετικότητας συχνά εμφανίζουν προκατάληψη ως προς την επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών, ερμηνεύοντας τις προθέσεις των άλλων ως εχθρικές, ειδικά σε ...
 • Doctoral Thesis  

  Acceptance and commitment therapy for primary headache sufferers : a randomized controlled trial 

  Vasiliou, Vasilis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-01)
  Η κύρια συμπεριφορική τεχνική για τη διαχείριση των πονοκεφάλων είναι η πρόληψη των επεισοδίων πονοκεφάλων μέσω της αποφυγής εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων που μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο. Παρά την ευρέως ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Associations and predictors of assertiveness and non-assertiveness in children and adolescents : the role of child characteristics and parenting practices 

  Andreou, Aggeliki Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-10)
  Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να εξετάσει και να διευρύνει περαιτέρω το νομολογικό δίκτυο της έννοιας τη διεκδικητικής επικοινωνίας (assertiveness) που θεωρείται μια σημαντική κοινωνική και διαπροσωπική δεξιότητα και ένα ...

View more