Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι ένα νέο και δυναμικό Τμήμα, που στοχεύει να βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα αιχμής. Προσφέρει Πτυχίο Ψυχολογίας, που επιτρέπει στους αποφοίτους του να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της ψυχολογίας και να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα σε πολλούς τομείς της ψυχολογίας και, ιδιαίτερα, στην Εκπαιδευτική, στη Γνωστική και την Εξελικτική Ψυχολογία, στους οποίους προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται είναι αυτό στην Κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχολογία.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Workplace bullying and victimization: a mixed method approach 

  Stylianou, Ifigenia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05-10)
  In recent years, workplace bullying and victimization, have gained the interest of many researchers, who study both the factors that related with them and their consequences. This research aims to investigate the way that ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Parenting and internalizing problems: a mixed-method design 

  Heraclidou, Irene M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  The current study aimed to investigate the mediational effects of preadolescents’ personality characteristics and coping strategies in the link between parenting and children’s anxiety and depression. A secondary aim was ...
 • Doctoral Thesis  

  Spatial awareness and domain expertise: the case of dancers 

  Photiou, Maria Ph. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Οι χορευτές είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ατόμων που εκτελούν συντονισμένες και σύνθετες κινήσεις μαζί με άλλα άτομα στον ίδιο χώρο. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι σε σύγκριση με τους μη χορευτές, οι χορευτές έχουν ανώτερες ...
 • Doctoral Thesis  

  Γνωστική γήρανση: ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος στηριζόμενο στη γνωστική και ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα 

  Χατζηκυπριανού, Αντρέας Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας πολυδιάστατης ομαδικής παρέμβασης η οποία σχεδιάστηκε με στόχο την αύξηση τόσο της γνωστικής όσο και της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας ...
 • Doctoral Thesis  

  An exploration of attentional and neural patterns during emotional processing: Combining attention modification training with continuous Theta Burst Stimulation 

  Sikki, Maria C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05-09)
  Εισαγωγή: Το άγχος και η αντικοινωνική συμπεριφορά χαρακτηρίζονται από ελλείματα προσοχής και δυσλειτουργίες εγκεφαλικής δραστηριότητας στην επεξεργασία των συναισθημάτων. Τεχνικές διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, όπως ...
 • Doctoral Thesis  

  Unravelling the network structure of alexithymia and identifying pathways linking alexithymia with depression and other health conditions 

  Panteli, Maria K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Οι διαφωνίες σχετικά με τον ορισμό της αλεξιθυμίας εμπόδισαν την κατανόηση των μηχανισμών που προδιαθέτουν τα αλεξιθυμικά άτομα να αναπτύξουν σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η αλεξιθυμία περιλαμβάνει ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  An Examination of the Relationship between Childhood Peer Victimization and Disordered Eating in Emerging Adults: A Mixed Method Approach 

  Markou, Maria P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-04)
  Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, ο σχολικός εκφοβισμός στην παιδική ηλικία (ΣΕΠΗ) αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών και υπό-κλινικών συμπτωμάτων των διατροφικών ...
 • Doctoral Thesis  

  Responding to positively and negatively worded items : correlational and experimental evidence in conceptually distinct areas 

  Koutsogiorgi, Chrystalla C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-04)
  Τα ερωτηματολόγια αποτελούν ένα διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο για την εμπειρική διερεύνηση ερευνητικών υποθέσεων. Ωστόσο, η ευαισθησία τους σε τάσεις απόκρισης επηρεάζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποκρίσεων. ...
 • Doctoral Thesis  

  Enhancement of emotion regulation skills in vulnerable adolescents due to the existence of addictions or psychopathology in the family 

  Theodorou, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-06)
  Η τρέχουσα έρευνα περιλαμβάνει τρείς μελέτες. Η μελέτη 1 εστιάζει στη διερεύνηση εάν οι γονικές πρακτικές προβλέπουν τις ικανότητες ρύθμισης των συναισθημάτων των εφήβων και στη συνέχεια εάν αυτές οι ικανότητες προβλέπουν ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Definite article acquisition and morphosyntactic development in Cypriot-Greek cochlear implanted children compared to typically hearing press 

  Yiangou, Elena S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-01)
  Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει αν κωφά Ελληνοκύπρια παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα, ακολουθούν την ίδια αναπτυξιακή πορεία όσο αφορά την χρήση του οριστικού άρθρου της Ελληνικής γλώσσας και κατ’ ...
 • Doctoral Thesis  

  Προσκόλληση, εμπειρίες εκφοβισμού/θυματοποίησης, ανθεκτικότητα και θρησκευτικότητα ως παράγοντες προσαρμοστικότητας στο στρατιωτικό περιβάλλον 

  Παύλου, Παύλος Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-01)
  Η παρούσα έρευνα, αποσκοπούσε στην εξέταση της σχέσης μεταξύ εκφοβισμού/θυματοποίησης, προσκόλλησης, ανθεκτικότητας και θρησκευτικότητας με την προσαρμοστικότητα οπλιτών θητείας, μέσα στο στρατιωτικό περιβάλλον. Διατυπώθηκαν ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Continuous theta burst stimulation : effects of dorsolateral prefrontal cortex stimulation on emotional processing 

  Konikkou, Katerina M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
  Εισαγωγή: Ο προμετωπιαίος φλοιός (DLPFC) παίζει βασικό ρόλο στον έλεγχο της επεξεργασίας συναισθηματικών ερεθισμάτων και αντιδράσεων. Ωστόσο, ο λειτουργικός ρόλος του PFC στη ρύθμιση νεύρο-φυσιολογικών μηχανισμών και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Formation of prejudice and national identity : the role of cognitive development and in-group and intergroup relations in children and adolescenes 

  Kyriakidis, Marios Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
  Κύριος στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου που τα κοινωνικά φαινόμενα, της προκατάληψης και της εθνοτικής ταυτότητας επηρεάζονται από την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων από την ηλικία των 7 μέχρι των ...
 • Doctoral Thesis  

  Self-regulation mechanisms as processes enhancing resilience in early adolescents exposed to different levels of traumatic stress 

  Ioannou, Myria C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
  Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της έννοιας των δικαιωμάτων του παιδιού ως κοινωνική κατασκευή εντός ενός πλαισίου που επηρεάζεται έντονα από μια εθνική εχθρότητα που τροφοδοτείται από ένα άλυτο πολιτικό πρόβλημα, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Inter ethnic bullying between adolescents : a longitudinal examination of the role of social psychological processes 

  Tsolia, Vasiliki I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-01)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά τις στάσεις των Ελληνοκυπρίων μαθητών απέναντι στα παιδιά μεταναστών και το αντίθετο, όσον αφορά το φαινόμενο του διεθνικού εκφοβισμού. Ο στόχος της διατριβής αυτής είναι η διερεύνηση ...
 • Doctoral Thesis  

  Emotion regulation in smokers : how cognitive reappraisal and acceptance affect subjective, physiological, cognitive and behavioural correlates of craving 

  Paraskeyva-Siamata, Michaela (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-01)
  Παρά το γεγονός ότι το κάπνισμα είναι η πρωταρχική αιτία πρόωρων θανάτων που μπορούν να προληφθούν (WHO, 2016), οι πλείστοι καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, ακόμη και με τη λήψη βοήθειας, δε φαίνεται να ...
 • Doctoral Thesis  

  The investigation of attentional biases in social anxiety using the startle eyeblink modification paradigm 

  Charalambous, Elena Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
  Οι μεροληψίες προσοχής σε κοινωνικά απειλητικά ερεθίσματα χαρακτηρίζουν συνήθως τα άτομα με κοινωνικό άγχος. Οι διεργασίες (εγρήγορση, αποφυγή προσοχής, ή δυσκολία αποδέσμευσης της προσοχής) στις οποίες οφείλονται οι ...
 • Doctoral Thesis  

  Θυματοποίηση : ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες : σύνθετα μοντέλα ρύθμισης-μεσολάβησης για τη σχέση γονικού δεσμού και εσωτερικευμένων συμπτωμάτων 

  Ιωαννίδου, Λουίζα Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-05)
  Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το ρόλο ατομικών παραγόντων (ιδιοσυγκρασία αρνητικής διάθεσης και συμπεριφορικής αναστολής και άλλων ατομικών χαρακτηριστικών), του γονικού δεσμού και των σχέσεων με ...
 • Doctoral Thesis  

  Attention bias modification treatment for social anxiety : avoidance or exposure to threatening faces : the role of pre-existing attentional bias and state anxiety 

  Neophytou, Klavdia O. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-05)
  Η παρούσα έρευνα αποτελείται από 2 πειράματα τα οποία έχουν ως σκοπό την μελέτη της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης Μετατροπής Μεροληψιών Προσοχής (Attention Bias Modification Treatment; ABMT) σε άτομα με κοινωνικό ...
 • Doctoral Thesis  

  Internal cues and drug dependency : cognitive reapraisal and cognitive defusion as potential processes of change 

  Stavrinaki, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-05)
  Η εξάρτηση από ουσίες είναι ένα σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία και στο κοινωνικό σύνολο (NSDUH, 2012). Μέχρι τώρα, οι αποτελεσματικές θεραπείες για την εξάρτηση από ουσίες, π.χ., η ...

View more