Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι ένα νέο και δυναμικό Τμήμα, που στοχεύει να βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα αιχμής. Προσφέρει Πτυχίο Ψυχολογίας, που επιτρέπει στους αποφοίτους του να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της ψυχολογίας και να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα σε πολλούς τομείς της ψυχολογίας και, ιδιαίτερα, στην Εκπαιδευτική, στη Γνωστική και την Εξελικτική Ψυχολογία, στους οποίους προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται είναι αυτό στην Κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχολογία.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  A mixed methods approach to understanding how parental practices, self-efficacy and cognitive attributions relate to subtypes of conduct problems and callous-unemotional traits 

  Katsimicha, Efterpi K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-12)
  Στόχος: Αυτή η διατριβή εστιάζει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γονικές πρακτικές, η αυτο-αποτελεσματικότητα και οι γνωστικές αποδόσεις σχετίζονται με υποτύπους Προβλημάτων Συμπεριφοράς (ΠΣ) και Χαρακτηριστικά ...
 • Doctoral Thesis  

  Autonomic functioning and brain activation during a categorization stimuli paradigm in moderate to severe TBI and psychophysiological correlates during social cognition performance 

  Demetriou, Fotini A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-12)
  Existing research has not identified the neurophysiological and psychophysiological substrates of categorization and how moderate to severe ΤΒΙ might affect the underlying psychophysiology and brain activity during high ...
 • Doctoral Thesis  

  Self-regulation Processes in Informal Dementia Caregivers: The Role of Executive Functions in Self-efficacy, Illness Perceptions and Coping 

  Demosthenous, Constantina D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-12)
  The current research project had a double purpose. First, to contribute to the self-regulation (SR) theory by suggesting that the self-efficacy mechanism of the Social Cognitive Theory, the Common-sense Model of self-regulation ...
 • Doctoral Thesis  

  Interpreting resilience through intelligence theories in populations with autistic traits 

  Nikou, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
  Η διατριβή εδώ περιγράφει τις ενέργειες της συγγραφέως προς κάλυψη του κενού στη βιβλιογραφία γύρω από την κατανόηση της ανθεκτικότητας σε πληθυσμούς με αυτισμό. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται αυτός ο σκοπός της διατριβής ...
 • Doctoral Thesis  

  Making sense of Depression: A study of the representations and experience of depression in the Greek-Cypriot context 

  Orphanidou, Maria I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
  Πέρα από διαγνωστικός όρος, η κατάθλιψη εμφανίζεται στον καθημερινό λόγο (Rogers & Pilgrim, 2014). Παρότι είναι ένας οικείος και συχνά χρησιμοποιούμενος όρος, έρευνες υποδηλώνουν ότι η έννοια της κατάθλιψης δημιουργεί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Explicit and implicit emotion regulation ability and its link to executive functions: towards the development of novel computerized interventions 

  Koumi, Elena P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-11)
  Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, τεκμηριώνουν τον πυρηνικό ρόλο της Δυσκολίας Ρύθμισης Συναισθημάτων, σ’ ένα εύρος μορφών ψυχοπαθολογίας. Η Ικανότητα για Ρύθμιση Συναισθημάτων, ορίζεται από τον Gross (1998), έως προσπάθειες ...
 • Doctoral Thesis  

  Ατομικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά ως παράγοντες ενός πολυσυστημικού μοντέλου ανθεκτικότητας 

  Μιχαηλίδου, Μαρίνα Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
  Η παρούσα διατριβή διερευνά το φαινόμενο της ανθεκτικότητας αξιοποιώντας αναλύσεις που εστιάζουν τόσο στις μεταβλητές, όσο και στα άτομα. Στην έρευνα συμμετείχαν 305 παιδιά (171 κορίτσια και 134 αγόρια) της Ε’ και Στ’ ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Investigating children's attitudes toward the Syrian refugee children prior to their enrolment in Greek schools : inventing new road paths for the contact theory through contact with a puppet 

  Charalampidou, Pavlina M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-12)
  Η παρούσα ερευνητική διατριβή αποτελείται από δύο επιμέρους έρευνες και διερευνά τις στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας ως προς τα προσφυγόπουλα από τη Συρία που πρόκειται να ενταχθούν στα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The differences between self-reported and measured height and weight : detection, examination and manipulation 

  Kkeli, Natalie K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
  Οι απαντήσεις σε δηλώσεις αυτο-αναφοράς θα πρέπει να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων με ακρίβεια. Η ακρίβεια των αυτο-αναφορών εξετάζεται με τη μέτρηση του βαθμού συμφωνίας τους με τις πραγματικές μετρήσεις, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Universality and inalienability of children's rights : the impact of social beliefs about childhood and intergroup conflict on social representations of children's rights 

  Kotziamani, Eleni S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-12)
  Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της έννοιας των δικαιωμάτων του παιδιού ως κοινωνική κατασκευή εντός ενός πλαισίου που επηρεάζεται έντονα από μια εθνική εχθρότητα που τροφοδοτείται από ένα άλυτο πολιτικό πρόβλημα, ...
 • Doctoral Thesis  

  Multiple text comprehension and evaluation: the influence of argument type and prior belief consistency 

  Savvidou, Sylvia Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-05)
  Η παρούσα έρευνα εξέτασε κατά πόσο η αξιολόγηση αντιφατικών κειμένων αλλά και η κατανόησή τους (μονο-κειμενικό και πολυ-κειμενικό επίπεδο) επηρεάζεται από διαφορετικούς κειμενικούς τύπους επιχειρηματολογίας (επιστημονική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Examination of the acceptance and commitment therapy model with alternative psychometric methods 

  Christodoulou, Andria Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-04)
  Εισαγωγή: Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ) είναι μια ερευνητικά-υποστηριζόμενη θεραπεία για διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας, παρόλο που το θεωρητικό της μοντέλο, Ψυχολογική Ακαμψία/ Ψυχολογική Ευελιξία (ΨΑ/ΨΕ), ...
 • Doctoral Thesis  

  Neural Noise and the Decomposition of Autism Heterogeneity 

  Trakoshis, Stavros A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-05)
  Η ετερογένεια εντός της διαγνωστικής κατηγορίας της διαταραχής αυτιστικού φάσματος αποτελεί μια από τις κυριότερες σύγχρονες προκλήσεις για τη διάγνωση και θεραπεία της διαταραχής αυτής. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ...
 • Doctoral Thesis  

  Constructing spatial situation models from comics 

  Pagkratidou, Marianna P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-05)
  Έρευνες στο χώρο της μνήμης και της κατανόησης ιστοριών, μέσα από την κατασκευή εις βάθος νοητικών μοντέλων δείχνουν πως, όταν ζητηθεί από τους αναγνώστες να προσέξουν τις χωροταξικές πληροφορίες, οι αναγνώστες αναγνωρίζουν ...
 • Doctoral Thesis  

  Distinct Neurophysiological Patterns Associated with Differentiated levels of Antisocial Behavior, Callous-Unemotional traits, and Anxiety: Τhe Effectiveness of Heart Rate Variability (HRV) Biofeedback Training with Video Games 

  Petridou, Maria L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-11)
  Θεωρητικό Υπόβαθρο: Διαφορετικά επίπεδα Αντικοινωνικής Συμπεριφοράς (ΑΣ), Χαρακτηριστικών Σκληρότητας (ΧΣ), άγχους και η συννοσυρότητά τους έχουν συσχετιστεί με ελλείψεις ως προς τις επιτελικές δεξιότητες και τη συναισθηματική ...
 • Doctoral Thesis  

  A dialogical case study in a Cypriot mental rehabilitation center: residents’ and professionals’ representations of mental illness causes, daily life and working experiences 

  Mouyi, Rebecca P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-02)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει τις εμπειρίες ατόμων που διαγνώστηκαν με ψυχική ασθένεια και διαμένουν σε ένα Κυπριακό, κοινοτικό κέντρο ψυχικής αποκατάστασης, καθώς και των επαγγελματιών που εργάζονται μαζί τους. Συγκεκριμένα, ...
 • Doctoral Thesis  

  Evaluating the use of brief values interventions in increasing willingness to approach and approach behaviour towards phobic stimuli in specific phobias 

  Papageorgiou, Danae P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
  Η θεραπεία έκθεσης είναι η εμπειρικά υποστηριζόμενη θεραπεία για ειδικές φοβίες (ΕΦ). Ωστόσο, πλείστα άτομα δεν αναζητούν ποτέ θεραπεία, ενώ πολλά δεν την ολοκληρώνουν. Παρά ταύτα, η μέχρι σήμερα έρευνα για αύξηση της ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Workplace bullying and victimization: a mixed method approach 

  Stylianou, Ifigenia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενου του εργασιακού εκφοβισμού έχει κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, οι οποίοι μελετούν τόσο τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτόν, όσο και τις συνέπειές του. Η εν λόγω έρευνα αποσκοπεί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Parenting and internalizing problems: a mixed-method design 

  Heraclidou, Irene M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Σκοποί: Η τρέχουσα έρευνα αποσκοπούσε στο να διερευνήσει τις διαμεσολαβητικές επιδράσεις των χαρακτηριστικών προσωπικότητας και των στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες των προέφηβων ανάμεσα στη σχέση μεταξύ της γονεϊκότητας ...
 • Doctoral Thesis  

  Spatial awareness and domain expertise: the case of dancers 

  Photiou, Maria Ph. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Οι χορευτές είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ατόμων που εκτελούν συντονισμένες και σύνθετες κινήσεις μαζί με άλλα άτομα στον ίδιο χώρο. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι σε σύγκριση με τους μη χορευτές, οι χορευτές έχουν ανώτερες ...

View more