Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι ένα νέο και δυναμικό Τμήμα, που στοχεύει να βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα αιχμής. Προσφέρει Πτυχίο Ψυχολογίας, που επιτρέπει στους αποφοίτους του να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της ψυχολογίας και να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα σε πολλούς τομείς της ψυχολογίας και, ιδιαίτερα, στην Εκπαιδευτική, στη Γνωστική και την Εξελικτική Ψυχολογία, στους οποίους προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται είναι αυτό στην Κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχολογία.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Sensorimotor influences across environments in spatial perspective taking 

  Hatzipanayioti, Adamantini A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-05-12)
  Σε 4 πειράματα εξέτασα παράγοντες που τυχόν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν προοπτικές στο χώρο όταν είναι εξωτερικοί παρατηρητές της αντιληπτικής σκηνής. Οι συμμετέχοντες φαντάστηκαν να λαμβάνουν ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Επιστημονικά μοντέλα, νοητικά μοντέλα και διδασκαλία των φυσικών επιστημών 

  Ανδρέου, Χριστιάνα Ε. (2018-05)
  Οι αναλύσεις της επιστημονικής πρακτικής και της οργάνωσης της επιστημονικής γνώσης από τη φιλοσοφία σε συνδυασμό με την έννοια του νοητικού μοντέλου από τη γνωστική ψυχολογία, διαμορφώνουν ένα κοινό πεδίο για τους δύο ...
 • Doctoral Thesis  

  Social cognition and normal aging : behavioral and electrophysiological substrates 

  Shoshilou, Panayiota A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-01)
  Αρκετές έρευνες στον τομέα της φυσιολογικής γήρανσης και της επίδρασής της στην κοινωνική νόηση σημειώνουν ως πιθανή αιτία της μείωσης των δεξιοτήτων αυτών την ούτω καλούμενη «υπόθεση του μετωπιαίου λοβού». Σύμφωνα με την ...
 • Doctoral Thesis  

  Act to prevent eating disorders : evaluation of the AcceptME digital gamified prevention program based on acceptance and commitment therapy 

  Nikolaou, Patrisia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-05)
  Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής (Δ.Δ) αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα υγείας το οποίο κυρίως επηρεάζει γυναίκες και συνήθως εμφανίζεται στην εφηβεία ή στην αρχή της ενηλικίωσης (Grilo, 2004). Καθώς οι Δ.Δ συσχετίζονται ...
 • Doctoral Thesis  

  Διερεύνηση των αναγνωστικών δυσκολιών μέσω γνωστικών και ηλεκτροφυσιολογικών μετρήσεων σε μία γλώσσα με διαφανές ορθογραφικό σύστημα 

  Φελλά, Αργυρώ Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-04)
  Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια παρατηρείται μία σημαντική αύξηση των ερευνών που εξετάζουν την επίδραση διαφόρων γνωστικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας και την ερμηνεία συναφών αδυναμιών. Γενικά, ...
 • Doctoral Thesis  

  Attentional bias to faces in social anxiety : examining cognitive, affective and psychophysiological determinants 

  Theodorou, Marios K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-12)
  Παρά το ότι η Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους, αποτελεί μια από τις ψυχιατρικές καταστάσεις που τυγχάνουν ευρείας διερεύνησης, ο ρόλος των συναισθηματικών διεργασιών και των διεργασιών της προσοχής στην συντήρηση της κατάστασης ...
 • Doctoral Thesis  

  Examining aggression and hostile attribution bias through narrative text processing 

  Mouskounti, Thalia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-12)
  Προϋπάρχουσες έρευνες έχουν καταδείξει ότι άτομα με υψηλότερα επίπεδα επιθετικότητας συχνά εμφανίζουν προκατάληψη ως προς την επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών, ερμηνεύοντας τις προθέσεις των άλλων ως εχθρικές, ειδικά σε ...
 • Doctoral Thesis  

  Acceptance and commitment therapy for primary headache sufferers : a randomized controlled trial 

  Vasiliou, Vasilis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-01)
  Η κύρια συμπεριφορική τεχνική για τη διαχείριση των πονοκεφάλων είναι η πρόληψη των επεισοδίων πονοκεφάλων μέσω της αποφυγής εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων που μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο. Παρά την ευρέως ...
 • Doctoral Thesis  

  Associations and predictors of assertiveness and non-assertiveness in children and adolescents : the role of child characteristics and parenting practices 

  Andreou, Aggeliki Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-10)
  Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να εξετάσει και να διευρύνει περαιτέρω το νομολογικό δίκτυο της έννοιας τη διεκδικητικής επικοινωνίας (assertiveness) που θεωρείται μια σημαντική κοινωνική και διαπροσωπική δεξιότητα και ένα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The relationship between trait emotional intelligence and borderline personality disorder features in children : the role of attachment and emotional availabilty 

  Christodoulou, Filia-Anna P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
  Η μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας (ΜΔΠ) έχει χαρακτηριστεί ως διαταραχή συναισθηματικής ρύθμισης και η σύγχρονη βιβλιογραφία υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρο εντοπισμό και προώρη παρέμβαση. Η παρούσα έρευνα διερεύνησε ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Eating disorder risk: the role of sensitivity to negative affect and body-image inflexibility 

  Koushiou, Maria I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
  Οι Διατροφικές Διαταραχές (ΔΔ) αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισης ανάμεσα σε νεαρές γυναίκες. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι οι ΔΔ δεν αντιμετωπίζονται ...
 • Doctoral Thesis  

  Executive, motivational and emotional characteristics related to ADHD, ODD and CD symptoms 

  Vrachimi-Souroulla, Andry (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
  Η παρούσα διατριβή εξέτασε τα εκτελεστικά, συναισθηματικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που κινητοποιούν τη συμπεριφορά σε σχέση με τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και ...
 • Doctoral Thesis  

  Παραγωγή και κατανόηση χιούμορ: γνωστικές και γλωσσικές διαστάσεις του 

  Στυλιανού, Κυριακή M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
  Το χιούμορ, η κωμωδία και το γέλιο είναι σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Martin, 2007). Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη μελέτη των σχέσεων της ικανότητας παραγωγής και κατανόησης χιούμορ, λεκτικού και μη ...
 • Doctoral Thesis  

  Investigating the mechanisms of the Secondary Transfer Effect on intergroup contact : the moderating role of intergroup distance 

  Filippou, Georgios F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
  Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να διερευνήσει και να επεκτείνει την κατανόηση του φαινομένου που ονομάζεται ‘δευτερογενής μεταβίβαση της επαφής’ (Secondary Transfer Effect – STE), όπου η θετική επίδραση της διομαδικής ...
 • Doctoral Thesis  

  The role of executive dysfunction and callous unemotional traits in the manifestation of antisocial behaviour : genetics, neurobiology and developmental trajectories 

  Lordos, Alexandros C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-04)
  Εισαγωγή: Τόσο τα επιτελικά ελλείμματα (ΕΕ) όσο και τα χαρακτηριστικά σκληρότητας (ΧΣ) έχουν συνδεθεί με την αντικοινωνική συμπεριφορά (ΑΣ) σε παλαιότερες δημοσιεύσεις. Δεν έχει όμως ακόμη διευκρινιστεί κατά πόσο αυτοί οι ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Heterogeneity within callous-unemotional traits: a multi-method assessment of factors differentiating callous-unemotional adolescents with and without conduct problems 

  Hadjicharalambous, Maria-Zoe Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-12)
  Παρόλη την ετερογένεια στα Χαρακτηριστικά Σκληρότητας και Αμεταμέλειας (ΣΑ), οι ομάδες ΣΑ και προβλήματα συμπεριφοράς (ΣΑ+ΠΣ) και ΣΑ χωρίς ΠΣ (ΣΑ-μόνο), δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την ομάδα ΣΑ-μόνο στη βιβλιογραφία. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Processing different taxonomic and thematic conceptual relations : a lifespan investigation 

  Christodoulou Devledian, Marianna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
  Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί επεξεργασίας ταξινομικών και θεματικών σημασιολογικών σχέσεων σε πληθυσμό ηλικίας από 6 έως 63+ ετών. Ο στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Computer-based remediation for reading difficulties in a consistent orthography : comparing the effects of two theory-driven programs 

  Ktisti, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
  Παρά την πρόοδο στην επιστήμη της παρέμβασης των αναγνωστικών δυσκολιών, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό μαθητών που, αν και έχει δεχτεί παρεμβάσεις, αδυνατεί να σημειώσει την αναμενόμενη πρόοδο όσον αφορά στις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Parent control and parent-adolescent conflict as parameters of externalizing and internalizing behaviors : investigating the moderating effects of adolescents' psychopathic traits 

  Symeou, Maria K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
  Η παρούσα διατριβή αφορά την διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα σε γονεϊκούς παράγοντες και προσωπικά χαρακτηριστικά στην εμφάνιση εξωτερικευμένων και εσωτερικευμένων συμπεριφορών. Επίσης, η έρευνα έχει σκοπό να εξετάσει το ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Η κοινωνική νόηση κατά τη φυσιολογική γήρανση. Διερεύνηση της κοινωνικής νόησης σε σχέση με άλλους γνωστικούς παράγοντες και την ποιότητα ζωής 

  Μεταξάς, Γιώργος Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
  Ο σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση των νευροψυχολογικών και δημογραφικών παραγόντων που σχετίζονται με την ικανότητα αναπαράστασης κοινωνικών καταστάσεων σε πληθυσμό υγιών ενηλίκων. Η συνεισφορά της διατριβής έγκειται ...

View more