Show simple item record

dc.contributor.advisorΚωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Π.el
dc.contributor.authorΤσιβιτανίδου, Όλια Ε.el
dc.coverage.spatialΚύπροςel
dc.coverage.spatialCyprusen
dc.creatorΤσιβιτανίδου, Όλια Ε.el
dc.date.accessioned2014-08-01T07:39:58Z
dc.date.accessioned2017-08-03T09:39:49Z
dc.date.available2014-08-01T07:39:58Z
dc.date.available2017-08-03T09:39:49Z
dc.date.issued2014-05
dc.date.submitted2014-05-26
dc.identifier.urihttps://gnosis.library.ucy.ac.cy/handle/7/39218en
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el
dc.descriptionΑριθμός δεδηλωμένων πηγών στη βιβλιογραφία: 225el
dc.descriptionΔιατριβή (Διδακτορική) -- Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 2014.el
dc.descriptionΗ βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.el
dc.description.abstractΕτερο-αξιολόγηση είναι η διαδικασία στην οποία οι μαθητές αξιολογούν ατομικά τα επιτεύγματα, τα μαθησιακά προϊόντα ή τις επιδόσεις των συμμαθητών τους και συχνά ενσωματώνεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των προφίλ συμπεριφοράς που προκύπτουν όταν οι φοιτητές υιοθετούν το ρόλο του αξιολογητή και του αξιολογούμενου κατά την εφαρμογή αμοιβαίας διαδικτυακής ετερο-αξιολόγησης, με βάση τις τυπικές δράσεις των φοιτητών κατά την υιοθέτηση των δύο ρόλων, κατά τη μελέτη τεχνολογικά υποστηριζόμενου διδακτικού υλικού για τα υδάτινα οικοσυστήματα. Περαιτέρω επιδιώχθηκε η μελέτη της ποιότητας της ανατροφοδότησης που έδωσαν οι φοιτητές στο ρόλο του αξιολογητή αλλά και η συσχέτιση της επίδοσης και της ποιότητας των μαθησιακών προϊόντων των φοιτητών με τις δράσεις τους στους δύο ρόλους και την ποιότητα της ανατροφοδότησης που έδωσαν. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούνταν από 27 προπτυχιακούς φοιτητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης οι οποίοι κατά τη διάρκεια εφαρμογής του διδακτικού υλικού είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν σε δύο διαφορετικές μορφές ετερο-αξιολόγησης. Οι φοιτητές δούλευαν σε ζεύγη αλλά σε διαφορετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά τη μελέτη του διδακτικού υλικού και ατομικά όταν εμπλέκονταν σε διαδικασίες ετερο-αξιολόγησης. Η συλλογή των δεδομένων περιλαμβάνει έξι πηγές, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: οπτικογραφημένες δράσεις των φοιτητών στην οθόνη του υπολογιστή οι οποίες καταγράφηκαν με ειδικό λογισμικό, οι ανατροφοδοτήσεις που δόθηκαν από τους φοιτητές και από το διδακτικό προσωπικό, προ-πειραματικά και μετά-πειραματικά δοκίμια, συνεντεύξεις που έγιναν πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος της εφαρμογής και τα μαθησιακά προϊόντα των φοιτητών. Έγινε ποιοτική ανάλυση αρχικά των δεδομένων, όπως ανοικτή κωδικοποίηση και ακολούθησαν περαιτέρω ποσοτικές αναλύσεις των δεδομένων με το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στη δημιουργία διαφορετικών προφίλ συμπεριφοράς στο ρόλο του αξιολογητή και του αξιολογούμενου αντίστοιχα στις δύο διαφορετικές μορφές ετερο-αξιολόγησης φανερώνοντας διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούν οι φοιτητές σε κάθε περίπτωση. Επίσης σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι φοιτητές φάνηκε ότι ήταν σε θέση να παρέχουν δομικά στοιχεία μιας ανατροφοδότησης. Η εγκυρότητα των ανατροφοδοτήσεων που δόθηκαν στις δύο διαφορετικές μορφές ετερο-αξιολόγησης ήταν ικανοποιητική στην πρώτη διδακτική ενότητα και βελτιώθηκε σημαντικά στη δεύτερη ενότητα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ανατροφοδοτήσεων που δόθηκαν για μαθησιακά προϊόντα που αφορούσαν διαδικασίες διερώτησης. Επίσης βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του είδους της ανατροφοδότησης που έδωσαν οι φοιτητές στην περίπτωση της υποστηριζόμενης και δομημένης ετερο-αξιολόγησης και της προσθήκης γνώσης, όπως αυτή μετρήθηκε μέσα από τη διαφορά μεταξύ των επιδόσεων των φοιτητών στο μετά-πειραματικό και προ-πειραματικό δοκίμιο. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τη συμπεριφορά που εκδηλώνουν οι φοιτητές κατά την υιοθέτηση των δύο ρόλων στα πλαίσια αμοιβαίας ετερο-αξιολόγησης και πώς αυτή η συμπεριφορά σχετίζεται με τα μαθησιακά τους επιτεύγματα. Επίσης φανερώνουν σχέσεις μεταξύ των προφίλ συμπεριφοράς και άλλων μεταβλητών όπως στάσεις και πεποιθήσεις των φοιτητών απέναντι στην ετερο-αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να ενημερώσουν την εκπαιδευτική πολιτική αξιολόγησης που υιοθετείται από εκπαιδευτικούς, τους σχεδιαστές του αναλυτικού προγράμματος και σχεδιαστές περιβαλλόντων μάθησης. Τέλος προτείνονται μελλοντικές έρευνες που θα μπορούσαν να γίνουν στα πλαίσια της αμοιβαίας ετερο-αξιολόγησης, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας για τα προφίλ συμπεριφοράς των φοιτητών.el
dc.description.abstractPeer-assessment is the process in which students evaluate individually the achievements, learning products and/or performances of their peers; it is usually integrated in the context of formative assessment. The purpose of this study was to examine whether different peer assessor and peer assessee profiles, patterns of student behavior, emerge when students undertake the peer assessor and peer assessee role in two different peer-assessment procedures and whether these actions relate with their learning gains in an inquiry-based, science learning environment. Moreover, the study aimed at investigating the quality of peer feedback that peer assessors give to the assessees during the enactment of peer-assessment in two different teaching units and at examining possible relations among students’ performance and quality of their learning objects with the different peer assessor and assessee profiles emerged, as well as the quality of the peer-feedback produced during the enactment of the peer assessor role. The sample of the study comprised by 27 undergraduate teacher students from a university in Cyprus who anonymously assessed the digital learning objects that their peers prepared after studying web-based material that concerned a unit on marine Ecosystems. Students worked, first, in pairs, but on different computers, while studying the teaching material and, second, individually when engaged with peer-assessment activities. Six data sources were used for the purposes of the data analysis, namely screen-video captured data, the peer feedback and expert feedback, pre- and post- instructional tests, pre- and post- instructional interviews and students’ emerging learning objects. A mixed-method approach was used that involved both qualitative and quantitative methods of analyzing data. Findings showed that different peer assessor and peer profiles emerged, from students’ behavioral patterns during the peer-assessment procedure, revealing different strategies followed by students in each case. Moreover, the results revealed that students have the potential to provide structural components of feedback. The validity of the peer feedback provided during the first teaching unit in both types of peer-assessment was satisfactory. The validity of the peer feedback increased in the second teaching unit, especially in cases of feedback that was given for content independent learning objects (e.g. hypothesis). Moreover, a statistically significant correlation exists among the type of feedback that students gave during the supported and structured peer-assessment procedure and the learning gains of students. The results of this study provide a rich portrait of students’ behavior during the peer assessor and peer assessee roles and how this behavior relates with their learning gains. They also reveal how other variables relate with students’ behavior on these two roles, e.g. students’ attitudes and beliefs. The results of this study could potentially enlighten educational policies regarding assessment approaches used by teachers, curriculum designers and designers of learning environments on. Finally guidelines for future research are proposed based on the findings of this study.en
dc.format.extentxxx, 641 σ. : εικ. (ορισμένες έγχρ.) ; 30 εκ.el
dc.language.isogreen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.rightsOpen Accessen
dc.subject.lcshComputer-assisted instruction Evaluationen
dc.subject.lcshWeb-based instruction Evaluationen
dc.subject.lcshGroup work in educationen
dc.subject.lcshPeer reviewen
dc.subject.lcshEcology Study and teaching (Higher) Cyprusen
dc.titleΔιερεύνηση των δράσεων προπτυχιακών εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο αμοιβαίας διαδικτυακής ετερο-αξιολόγησης κατά την εφαρμογή τεχνολογικά υποστηριζόμενου διδακτικού υλικού για τα υδάτινα οικοσυστήματαel
dc.title.alternativeInvestigating student teachers’ profiles of assessors and assessees in the context of reciprocal web-based formative peer-assessment in a learning environment on ecosystemsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.contributor.committeememberΚωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Π.el
dc.contributor.committeememberΖαχαρία, Ζαχαρίαςel
dc.contributor.committeememberΚορφιάτης, Κωνσταντίνοςel
dc.contributor.committeememberΚυράτση, Θεοδώραel
dc.contributor.committeememberΑβρααμίδου, Λούσηel
dc.contributor.committeememberConstantinou, Constantinos P.en
dc.contributor.committeememberZacharia, Zachariasen
dc.contributor.committeememberKorfiatis, Constantinosen
dc.contributor.committeememberKyratsi, Theodoraen
dc.contributor.committeememberAvraamidou, Lusyen
dc.contributor.departmentΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγήςel
dc.contributor.departmentUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Educationen
dc.subject.uncontrolledtermΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΤΕΡΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗel
dc.subject.uncontrolledtermΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΤΕΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗel
dc.subject.uncontrolledtermΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝel
dc.subject.uncontrolledtermΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙel
dc.subject.uncontrolledtermΜΕΛΕΤΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝel
dc.subject.uncontrolledtermΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥel
dc.subject.uncontrolledtermΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟel
dc.subject.uncontrolledtermΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗel
dc.subject.uncontrolledtermRECIPROCAL PEER ASSESSMENTen
dc.subject.uncontrolledtermWEB-BASED PEER ASSESSMENTen
dc.subject.uncontrolledtermSTUDENTS’ BEHAVIORIALS PROFILESen
dc.subject.uncontrolledtermUNDERGRADUATE TEACHERSen
dc.subject.uncontrolledtermSTUDY OF AQUATIC ECOSYSTEMSen
dc.subject.uncontrolledtermPEER ASSESSOR AND PEER ASSESSEE ROLEen
dc.subject.uncontrolledtermTECHNOLOGICALLY SUPPORTED TEACHING MATERIALen
dc.subject.uncontrolledtermHIGHER EDUCATIONen
dc.identifier.lcLB1028.3.T755 2014en
dc.author.facultyΣχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / Faculty of Social Sciences and Education
dc.author.departmentΤμήμα Επιστημών της Αγωγής / Department of Education
dc.type.uhtypeDoctoral Thesisen
dc.rights.embargodate2017-05-26
dc.contributor.orcidΚωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Π. [0000-0003-3183-4131]


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record