Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 1. Τμήμα Αρχιτεκτονικής, 2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 4. Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η Σχολή υποδέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2003 και είχε τους πρώτους της απόφοιτους τον Ιούνιο του 2007. Το φθινόπωρο του 2003, η Σχολή ξεκίνησε τα πρώτα διδακτορικά προγράμματα και το φθινόπωρο του 2004 τα πρώτα προγράμματα επιπέδου Μάστερ. Επί του παρόντος, και τα τέσσερα τμήματα της Σχολής προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Από την ίδρυσή της, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επεκταθεί ταχύτατα, προσλαμβάνοντας νέους ακαδημαΐκούς και επιδεχόμενη συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς φοιτητών. Κατά τη φάση ανάπτυξης, η Σχολή δημιούργήσε εργαστήρια και τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη της αποστολής της. Η επέκταση αυτή περιλάμβανε και τη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε "Μηχανική Πετρελαίου» και σε «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό", καθώς και τη δημιουργία των τεσσάρων διεπιστημονικών ερευνητικών κέντρων: την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας, FOSS, το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων, KOIOS, την Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας, και το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Νερού, NIREAS. Τα Τμήματα και τα Κέντρα της Σχολής έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την έρευνα υψηλής ποιότητας, τη διδασκαλία και την ευρυμάθεια, με σκοπό να γίνουμε μια από τις κορυφαίες Πολυτεχνικές Σχολές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που να εκτιμάται σε τοπικό επίπεδο και να αναγνωρίζεται διεθνώς για τα υψηλά πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

 • Master Thesis  Open Access

  Event-Based Monitoring of Digital Infrastructures 

  Menelaou, Antreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-12-29)
  In life, decision-making often involves weighing options against each other. Ideally, we swiftly discern the best choice among them, simplifying our selection process. Unfortunately, though, most of the time, in a complex ...
 • Master Thesis  Open Access

  Scheduling of EV Charging within a Parking Structure 

  Mettas, Mario (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2024-01-04)
  Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια τεράστια αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό έχει παρουσιάσει αρκετές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων ενέργειας, τις ...
 • Master Thesis  Open Access

  DepGraphRL: A Deep Reinforcement Learning-Driven, Energy-Aware, Dependency Graph-Based Pruning Framework for Edge-IoT Devices 

  Jamil, Asfa (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2024-01-08)
  Recent technological advancements have revolutionized the role of the Internet of Things (IoT) in various commercial and industrial sectors, including applications in smart city, agriculture, healthcare, e-commerce, and ...
 • Master Thesis  Open Access

  Autogenous shrinkage effects on high strength concrete with mechanically treated and internally cured aggregates 

  Erotokritou, Charalampos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-08)
  The growing urgency to preserve natural resources has spurred the adoption of recycled concrete aggregates (RCA) in the production of conventional concrete. However, a significant drawback of recycled aggregate concrete ...
 • Master Thesis  Open Access

  Υδραυλική προσομοίωση του ποταμού της Γερμασόγειας για την εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας κατά μήκος της προτεινόμενης περιοχής ανάπλασης - Φάση Α’ 

  Αποστόλου, Μάριος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-12-14)
  Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρας κατά μήκος τμήματος του ποταμού της Γερμασόγειας, στο οποίο θα διαμορφωθούν έργα για την ανάπλαση του ποταμού. Κύριο αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ...
 • Master Thesis  

  Engineered Cementitious Composites for the Conservation of 20th Century Concrete Architectural Heritage 

  Theodoulides, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-12)
  Από τη δεκαετία του 1930, όπου για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το οπλισμένο σκυρόδεμα στην Κύπρο, ένα πλήθος κτιρίων με σημαντική ιστορική, πολιτιστική, αισθητική, αρχιτεκτονική και κοινωνική αξία έχουν κατασκευαστεί στο ...
 • Master Thesis  Open Access

  Calibration of Viscoelastic Chain using the PSO algorithm to match various Creep Models 

  Κυριάκου, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023)
  This paper employs an optimization algorithm to approximate the creep-induced behavior of a concrete material as predicted by various well-established models of concrete that exist in the literature. The models in question ...
 • Master Thesis  

  Fabrication, characterization and evaluation of electrospun membranes in the recovery of precious metal Ions 

  Kyriacou, Paraskevas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-12)
  Precious Metals (PM), like Palladium and Gold, have gathered great attention in the last few years due to their specific physicochemical properties, including their strong catalytic activity and environmental stability. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Sotira’s agricultural waste stories, cultivating for a non-wasteful agricultural environment 

  Γιαννή, Ελένη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-08-25)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη μελέτη του αγροτικού παραγωγικού τοπίου, στο πλεόνασμα που παρατηρείται στην παραγωγή λόγω της συνεχής καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του παραγωγικού τοπίου, το οποίο οδηγεί στην ...
 • Master Thesis  Open Access

  Under the Vine 

  Papapavlou, Marios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06)
  Η διπλωματική εργασία Under the Vine σκοπεύει να ενδυναμώσει και να θέσει μια πορεία εκσυγχρονισμού στην οινοποιεία και οινοπαραγωγή της περιοχής της ορεινής Πάφου. Η οινοβιομηχανία αποτελεί ίσως την πρώτη μορφή βιομηχανικής ...
 • Master Thesis  Open Access

  Detecting and countering Cyber-Attacks in CAVs 

  Zukhraf, Syeda Zillay Nain (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06)
  Connected and Autonomous Vehicles (CAVs) are becoming increasingly popular due to their ability to make driving safer and more efficient. However, these vehicles rely heavily on GPS systems to determine their location and ...
 • Master Thesis  Open Access

  Community centers/shelters: reusing abandoned churches in Cyprus 

  Ηλία, Ελένη Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-02)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι το φαινόμενο της αστεγίας, το οποίο αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα σε διεθνές φάσμα, αφού συχνά αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο παραβλέπετε. Με αφορμή το γεγονός ότι ...
 • Master Thesis  Open Access

  Το Αλληγορικό Μουσείο της Κύπρου 

  Σαραντέλλης, Αχιλλέας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα διάφορα αφηγήματα που εμφανίζονται κατά την βίωση της αρχιτεκτονικής και πως αυτά τα αφηγήματα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο αντίληψης τους κτιρίου αλλά και τον τρόπο ερμηνείας ...
 • Master Thesis  Open Access

  Regenerating Foinikas settlement: production process through the ruin 

  Γιαλλούρη, Μαρία Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία παραγωγικής μονάδας μεταξιού, στο χώρο του εγκαταλελειμμένου οικισμού Φοίνικα της επαρχίας Πάφου, σε ένα τοπίο με μεταβαλλόμενη στάθμη νερού επαναπροσδιορίζοντας τη ...
 • Master Thesis  Open Access

  Unfolded Stripes 

  Νίνης, Παντελής Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-02)
  Η οικονομική κρίση που κορυφώθηκε στη χώρα μας το 2009, ύστερα ο Covid-19 και τώρα η ενεργειακή κρίση, λόγω του πολέμου, έχουν ως αποτέλεσμα τη δραματική επιδείνωση των ήδη υφιστάμενων κοινωνικών προβλημάτων. Aπόρροια αυτού ...
 • Master Thesis  Open Access

  LOCUS X TALES: An eco archive for future Nicosia through animation of time 

  Matheou, Anastasia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-19)
  Adrian Parr said: ‘Culture is an utopian praxis, but not in the sense that it creates an imaginary ideal; rather it exposes, develops and abstracts the potential and concrete specificity of our present circumstances all ...
 • Master Thesis  Open Access

  Unlockdown in Strovilia 

  Γρηγορίου, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-15)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό σκοπό να μελετήσει το πως μπορεί να δοθεί ορατότητα σε αόρατες συνθήκες μέσα από την δημιουργία μιας εμπειρικής διαδρομής και επεμβάσεων σε μικρή κλίμακα, εφαπτόμενες πάνω στην ...
 • Master Thesis  Open Access

  Anti-treaty : reclaiming Akrotiri decolonizing practices and counter narratives 

  Ευαγγέλου, Ρεβέκκα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-06)
  Η διπλωματική αυτή ασχολείται με τη περιοχή Ακρωτήρι η οποία υπάγεται στις βρετανικές βάσεις που έχουμε στην Κύπρο. Η περιοχή αυτή υπάγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο παρόλο που είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κομμάτια ...
 • Master Thesis  Open Access

  Nicosia’s places of transition \\ transitional spaces 

  Nικολάου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-16)
  Η εργασία αυτή ξεκινά με αφορμή το Παλιό Αεροδρόμιο Λευκωσίας (1968), ένα κτήριο μη προσβάσιμο, μέσα στη νεκρή ζώνη. Το κτήριο αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα του μοντέρνου που ενσάρκωνε την έννοια του ‘μη τόπου’ όπως την ...
 • Master Thesis  Open Access

  Third Spaces 

  Αντωνίου, Χάρης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-16)
  Αντικείμενο μελέτης της διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο θύλακας των σχολικών υποδομών και το σχεδιαστικό ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πως μέσω του ανασχεδιασμού του θύλακα αυτού γίνεται εφικτή η συνύπαρξη διαφορετικών ...

View more