Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι ένα νέο και δυναμικό Τμήμα, που στοχεύει να βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα αιχμής. Προσφέρει Πτυχίο Ψυχολογίας, που επιτρέπει στους αποφοίτους του να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της ψυχολογίας και να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα σε πολλούς τομείς της ψυχολογίας και, ιδιαίτερα, στην Εκπαιδευτική, στη Γνωστική και την Εξελικτική Ψυχολογία, στους οποίους προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Τα Διδακτορικά Προγράμματα που προσφέρονται είναι αυτό στην Κλινική Ψυχολογία και στην Ψυχολογία.

Recent Submissions

 • Master Thesis  Open Access

  Εκφοβισμός: Ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου 

  Σάββα, Ελένη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2024-05)
  Η μελέτη έχει στόχο να εξετάσει το φαινόμενο του εκφοβισμού σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ψυχοπάθειας και τις συγκρούσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το πως η ύπαρξη των ...
 • Master Thesis  Open Access

  Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην επικοινωνία σχολείου οικογένειας 

  Chaliloglou, Ntilek (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-01)
  Στις μέρες µας ο θεσμός του γάμου, που συγκεντρώνει ένα πλήθος προσδοκιών και γεννά τα πιο έντονα συναισθήματα, συχνά αντιμετωπίζειπολλά εμπόδια και αυτό μπορεί νατον οδηγήσει στο τέλος. Η διαδικασία του διαζυγίου δεν είναι ...
 • Master Thesis  Open Access

  Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο αφορά το θεσμό της συμβουλευτικής στα Κυπριακά σχολεία. 

  Χατζηστυλλή, Βαλάντω (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-04)
  Το σχολείο σήμερα έχει να διαχειριστεί αρκετά ζητήματα που προκύπτουν με την πάροδο των χρόνων, με κύριο στόχο την προστασία των μαθητών. Κύριο αίτιο των ζητημάτων αυτών, είναι οι διαρκείς αλλαγές που συντελούνται συνεχώς ...
 • Master Thesis  Open Access

  Η διαφορετική επίδραση γονικών πρακτικών σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με έκδηλα χαρακτηριστικά σκληρότητας 

  Xρυσάνθου, Χρυσάννα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-06-15)
  Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εξετάσει την επίδραση που έχουν συγκεκριμένες γονικές πρακτικές σε παιδιά με έκδηλα χαρακτηριστικά σκληρότητας αναλόγως του ηλικιακού σταδίου στο οποίο βρίσκονται, σε ένα δείγμα παιδιών ...
 • Master Thesis  Open Access

  Skills of growth mindset and intellectual Humility, the interaction with Leadership and Cooperation and their impact on society 

  Karvounari, Eleni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-30)
  In a world that is constantly changing and evolving, it is imperative that we hark and carefully observe the changes that are occurring, and concurrently create the right conditions and build skills in our children. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Ανθεκτικότητα σε εφήβους που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία και η επίδραση της πανδημίας COVID-19 

  Πολυκάρπου, Αγγέλα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-06-15)
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα παιδιά και τους εφήβους αποτελεί μείζον θέμα. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην ενδοοικογενειακή βία ως παράγοντα κινδύνου και στην επίδραση της πανδημίας COVID-19 ΣΤΟΧΟΣ: Η ανάδειξη ...
 • Master Thesis  Open Access

  Avoidance Associations with physiological Arousal in response to deep and shallow emotion processing 

  Michael, Savvia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-09-01)
  Avoidance is a powerful risk factor for the development and maintenance of mental health disorders, but much remains to be learned about the specific underlying physiological processes that are implicated. Also, much remains ...
 • Master Thesis  Open Access

  H σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με τη Γλωσσομάθεια και τη Πραγματολογία 

  Πολυγένη, Μαρία Β. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-30)
  Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την πραγματολογική ικανότητα και τη γλωσσομάθεια, εφόσον η βιβλιογραφία τείνει να υποστηρίζει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέεται με ...
 • Master Thesis  Open Access

  Ο ρόλος του Συμβούλου στην ομαλή ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης 

  Χατζηλάμπρου, Ταϊσία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-06-14)
  Η παρούσα μελέτη περίπτωσης επικεντρώνεται στην διαφοροποίηση των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την περιθωριοποίηση τους στη σχολική μονάδα, καθώς και στον σημαντικό ρόλο που διακατέχει ο σχολικός ...
 • Master Thesis  Open Access

  Συναισθηματική Νοημοσύνη, προσωπικότητα και η ακαδημαϊκή επιτυχία των φοιτητών 

  Πάρτου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-21)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει κατά πόσον η συναισθηματική νοημοσύνη και τα χαρακτηριστικά Νευρωτισμού και Ευσυνειδησίας της προσωπικότητας προβλέπουν ή συσχετίζονται με την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Οι Κοινωνικές Αναπαραστάσεις των παιδιών για τους ηλικιωμένους και την γήρανση 

  Τσέντας, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-10-03)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή είχε ως σκοπό να ερευνήσει το περιεχόμενο των κοινωνικών αναπαραστάσεων των παιδιών (6-8 ετών) τόσο προς τους ηλικιωμένους όσο και ως προς την διαδικασία της γήρανσης γενικότερα. Συγκεκριμένα, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Σχολική Ψυχολογία 

  Νικολάου, Χρύσω (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-06-10)
  Η δημιουργικότητα αποτελεί μέχρι σήμερα μία πολυσύνθετη δομή και έννοια, η οποία είναι αντικείμενο μελέτης για την επιστομονική κοινότητα εδώ και μερικές δεκαεατίες. Σκοπός της της παρούσας έρευνας ήτανε η διερεύνηση της ...
 • Master Thesis  Open Access

  Cognitive function and sport: evaluation of the cognitive skills that relate to tennis success 

  Theocharous, Demetra Th. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-30)
  The purpose of the study was to examine the relation between different cognitive skills and athletic performance in tennis players. Specifically, I aimed to investigate attention (alerting, orienting, executive control), ...
 • Master Thesis  

  Feasibility, acceptability and preliminary effects of a home-based, cognitive-oriented virtual reality mindfulness intervention on child attentional networks and executive functions: a pilot study 

  Papantoniou, Antonis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-30)
  Executive functions (EFs) and attentional processes determine many aspects of children’s life and highly influence their psychosocial functioning and academic achievement. More recently, mindfulness has emerged as a promising ...
 • Master Thesis  Open Access

  Attention Bias Modification Training (ABM) in non-Clinical anxious populations: an eye-tracking study 

  Psychogioudaki, Eirini (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-06-02)
  Abstract Anxiety has been consistently associated with attentional biases towards threatening stimuli in previous studies, primarily assessed through differences in motor reaction time and eye-fixation patterns between ...
 • Master Thesis  Open Access

  Σχολική συμβουλευτική σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

  Καδής, Χρίστος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-04)
  Το παρόν δοκίμιο εξετάζει διεξοδικά τον ρόλο της σχολικής συμβουλευτικής στην υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (ΕΕΑ) στο σχολικό περιβάλλον. Μέσα από μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της ...
 • Master Thesis  Open Access

  Teachers as victims, abusers and bystanders of school violence in Cyprus 

  Solea, Glykeria E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-04)
  This study investigated the prevalence of school violence in Cyprus from the perspective of teachers as victims, abusers, and bystanders. The sample comprised 1913 educators from various schools in Cyprus who participated ...
 • Master Thesis  Open Access

  Πώς τα στερεότυπα του φύλου επηρεάζουν την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση 

  Χατζηγιαννακού, Αναστασία Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-04)
  Η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση αναφέρεται στη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από το φύλο τους και ότι μπορούν να λάβουν εκπαίδευση απαλλαγμένη από διακρίσεις λόγω φύλου. Σε πολλά ...
 • Master Thesis  Open Access

  Η σεξουαλικότητα στην εφηβεία και ο ρόλος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης 

  Χριστοφόρου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-04-05)
  Η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος για τους εφήβους και τους γονείς τους, αλλά και μια όμορφη περίοδος, διότι σε αυτά τα χρόνια αναπτύσσεται το άτομο και δημιουργεί μια προσωπικότητα. Το θέμα της σεξουαλικότητας είναι ...
 • Master Thesis  Open Access

  Σχολικός εκφοβισμός στην εφηβεία και ο ρόλος της διδασκαλίας/καλλιέργειας της ενσυναίσθησης στο σχολικό περιβάλλον 

  Χατζησάββα, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-11)
  Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να παράσχει μια ολοκληρωμένη περίληψη της έρευνας σχετικά με τη σχέση μεταξύ ενσυναίσθησης και εκφοβισμού. Ως αποτέλεσμα, η μελέτη εντόπισε μια σειρά από έρευνες που καταδεικνύουν μια ποικιλία ...

View more