• Doctoral Thesis  

   Χριστόφορος Μηλιώνης: συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του 

   Χριστόπουλος, Δημήτριος Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2023-01-26)
   Η παρούσα διατριβή ερευνά το πολυσχιδές έργο του Χριστόφορου Μηλιώνη (1932-2017), βασικού εκπροσώπου της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς πεζογράφων, οι οποίοι, αν και λόγω ηλικίας δεν διαδραμάτισαν ενεργητικό ρόλο στα γεγονότα ...
  • Doctoral Thesis  

   Η μεσαιωνική ελληνική ερωτική ποίηση μεταξύ παράδοσης και νεωτερισμού: η συλλογή του κώδικα Vindob. Theol. gr. 244 

   Carbonaro, Giovanna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2022-11)
   Αντικείμενο της διατριβής είναι η ερωτική ποιητική συλλογή σε δημώδη γλώσσα που παραδίδεται ανώνυμη από τον κώδ. Vindob. Theol. gr. 244 (τέλος 15ου αι. - αρχές 16ου αι.), της οποίας παρουσιάζεται εδώ μια νέα έκδοση. Η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ξενοφώντος Λακεδαιμονίων Πολιτεία : εισαγωγή-ερμηνευτικό υπόμνημα 

   Λεντάκης, Βασίλης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 1998)
   Στην Εισαγωγή συζητείται ο χαρακτήρας του έργου, η πατρότητά του, ο χρόνος συγγραφής και η δομή (με ιδιαίτερη έμφαση στο κεφάλαιο 14). Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται αναλυτικός ερμηνευτικός σχολιασμός, με έμφαση_σε ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Μελέτη της επιφανειακής δομής ροφητών με περιβαλλοντικές εφαρμογές 

   Ελευθερίου, Μαρία-Έλενα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 1998)
   This thesis presents a study into the surface stucture of adsorbents that have the potential of being used in environmental applications. The surface properties of synthetic template-free Na-ZSM-5 microporous zeolites, of ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Integrating multiple problem solves in hybrid knowledge-based architectures 

   Christodoulou, Eleni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 1998)
   Το διδακτορικό αυτό εξετάζει την διασύνδεση πολλαπλών επιλυτών προβλημάτων σε υβριδικά συστήματα βασισμένα σε γνώση. Ένας επιλυτής προβλημάτων προσδιορίζεται σαν η σχέση μεταξύ μίας έντονης σε γνώση εργασίας, ενός ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Φωτοθερμικός χαρακτηρισμός ημιαγωγών και ηλιακών επιλεκτικών επιφανειών 

   Νέστορος, Μάριος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 1999)
   Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο τον χαρακτηρισμό υλικών υψηλής τεχνολογίας με δυο μη καταστροφικές τεχνικές, την Φωτοθερμική Ραδιομετρία (PTR) και την Φωτο-Διαμορφωμένη Θερμική Ανακλαστικότητα (PMTR). Στην μεγαλύτερη της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Δομικά υλικά και κατασκευές στην κυπριακή αρχιτεκτονική: από τη νεολιθική περιόδο μέχρι την ύστερη χαλκοκρατία 

   Φιλοκύπρου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 1999)
   Η Διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει ανάλυση της αρχιτεκτονικής της Κύπρου κατά τις πρωιμότερες περιόδους της αρχαιότητας από τη Νεολιθική περίοδο μέχρι το τέλος της Ύστερης Χαλκοκρατίας (τυπολογία, μορφολογία) και εις βάθος ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Asymptotic results for non I.I.D. multidimensionally indexed random variables 

   Mavrikiou, Petroula M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 1999-06)
   Ο τομέας των τυχαίων μεταβλητών με πολυδιάστατους δείκτες είναι ένας πολύ γρήγορα αναπτυσσόμενος τομέας στις Πιθανότητες και στη Στατιστική. Η διατριβή αυτή πραγματεύεται ασυμπτωτικά αποτελέσματα για τις πιο πάνω τυχαίες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Το περιόδικο Κυπριακά Γράμματα: Λευκωσία 1934-1937, 1939-1956 : εισαγωγική μελέτη 

   Δανόπουλος, Κωστής (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2001)
   (μη διαθέσιμη περίληψη στην ελληνική γλώσσα)
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Three essays on the performance of single equation cointegration estimators in finite samples 

   Christou, Christina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης / University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2001)
  • Doctoral Thesis  

   Multiple Hamiltonian structures for Volterra and Toda Lattices 

   Kouzaris, Stelios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών/ University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2001)
   Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος μελετούμε τα ολοκληρώσιμα συστήματα που κατασκεύαστηκαν από τον Bogoyavlensky το 1988. Αυτά τα συστήματα συνδέονται με απλές Lie άλγεβρες και γενικεύουν το καλά γνωστό ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Οι κοσμοπολίτες και οι φουστανελοφόροι: το ελληνόγλωσσο κριτικό έργο του Νικόλαου Επισκοπόπουλου 

   Μαυρέλος, Νικολάος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2001-05)
   Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια παρουσίασης της λογοτεχνικής θεωρίας του κριτικού Νικόλαου Επισκοποπουλου, όπως διατυπώνεται στα άρθρα κριτικής που γράφει την εποχή που ζει στην Αθήνα και εργάζεται σε διάφορες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Τὰ ἀρχαῖα σχόλια στὴν Ἠλέκτρα τοῦ Σοφοκλέους 

   Ξενής, Γεώργιος Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2001-07)
   Η έκδοση των αρχαίων σχολίων στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή σκοπό έχει να αντικαταστήσει την πεπαλαιωμένη έκδοση του ιδίου κειμένου από τον Πέτρο Παπαγεωργίου (Teubner, 1888). Είναι η πρώτη έκδοση που στηρίζεται σε εξονυχιστική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Time based personalization for the wireless user 

   Panayiotou, Christoforos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-01)
   Οι ασύρματοι χρήστες αποτελούν ένα νέο, πιο απαιτητικό τύπο χρηστών. Λύσεις που προτείνονται για τους επιτραπέζιους χρηστές είναι συχνά ανεπαρκής για αυτόν τον νέο τύπο χρηστών. Η εξατομίκευση ως λύση για την παροχή των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Εκλεκτική καταλυτική αναγωγή ΝΟ με Χρήση Η2 παρουσία περίσσειας οξυγόνου (lean De-NOX) σε στηριζόμενους καταλύτες Pt 

   Κώστα, Κώστας Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2002)
   The present Doctoral Thesis work concerns the synthesis, characterisation, catalytic performance and mechanistic studies (use of 18O2 and 15NO isotopes) of new supported Pt catalysts for the NO/H2/O2 lean de-NOx reaction. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Αλληλεπίδραση υψηλής οξειδωτικής κατάστασης όξο-μεταλλοϊόντων με διυδροξυλικούς και υδροξυκετονικούς αρωματικούς υποκαταστάτες 

   Δρούζα, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών/ University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2002)
   Στην εργασία αυτή παρασκευάστηκαν με αντίδραση Maimich νέοι τρίποδες φαινολικοί ή υδροκινονικοί υποκαταστάτες που περιέχουν την μεθυλοϊμινοδιοξική ομάδα. Αντίδραση των υποκαταστατών αυτών με VOSO4 και NaVO3 ή με NaVO3 ή ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Οι κυπριακοί αμφορείς της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου 

   Δεμέστιχα, Στέλλα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2015-06-22)
   Κατά τη διάρκεια της ύστερη ρωμαϊκής περιόδου (4ος - 5ος αι. μ.Χ.) εμφανίστηκαν νέοι τύποι εμπορικών αμφορέων, κυρίως από τις ανατολικές Επαρχίες της Αυτοκρατορίας, ο χάρτης διασποράς των οποίων περιλαμβάνει ολόκληρη τη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η άσκηση του κοινωνικού ελέγχου στα Μ.Μ.Ε.: στην περίπτωση της προστασίας των ανηλίκων απο την τηλεοπτική βία 

   Χρυσάνθου, Χρύσανθος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2003)
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Γυναίκα, κοινωνία και έγκλημα στην Κύπρο 

   Νικολαϊδης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2003)
   Απώτερος στόχος της διατριβής αυτής είναι η κατανόηση οτι η αντικοινωνική συμπεριφορά γενικά και η εγκληματική συμπεριφορά ειδικά χαρακτηρίζει και τα δύο φύλα, γεγονός που θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη, περιορισμό ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Αυθεντικότητα του παραδοσιακού κυπριακού ποτού ζιβανία 

   Κοκκινόφτα-Διογένους, Ρεβέκκα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2003)
   Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί μέρος της όλης προσπάθειας που γίνεται από την Ομάδα Πορωδών Υλικών του Τμήματος Χημείας με τη μερική οικονομική υποστήριξη του Οινοποιείου της Ιεράς Μονής Κύκκου για τη μελέτη της ...