Now showing items 95-106 of 106

  • Master Thesis  

   Ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης ιατρικού βίντεο σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανοιχτού - κώδικα 

   Ελευθερίου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-06)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τηλεϊατρικού συστήματος για αποστολή ιατρικού βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε απομακρυσμένες περιοχές, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανοικτού κώδικα. Για ...
  • Master Thesis  

   Πλαίσιο εργασίας για τη δημιουργία μηχανής παραγωγής μεταλλάξεων εντολών σε πηγαίο κώδικα για την γλώσσα C#. 

   Κουρράς, Αντώνης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-08)
   Ο έλεγχος είναι μια διαδικασία η οποία είναι αναπόφευκτη για την ανάπτυξη και παραγωγή ενός συστήματος λογισμικού. Έχουν γίνει αρκετές προσεγγίσεις οι οποίες αναφέρονται στον έλεγχο συστημάτων λογισμικού. Με την αύξηση της ...
  • Master Thesis  

   Πληροφορικό σύστημα πειραματικής μελέτης οπτικής προσοχής 

   Νικολαϊδου, Κάτια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
   Από τη δημιουργία του πρώτου υπολογιστή γενικού σκοπού ( ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer), που ξεκίνησε το 1943 και ολοκληρώθηκε το 1951, η πληροφορική έχει κάνει τεράστιες προόδους. Ο υπολογιστής αυτός ...
  • Master Thesis  

   Ποσοτική ανάλυση εικόνας μαγνητικής τομογραφίας για εύρεση υπερσιδήρωσης ήπατος και μυοκάρδιου σε ασθενείς με θαλασσαιμία 

   Κωνσταντίνου, Κυριάκος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-06)
   Η αιμοσιδήρωση είναι ο κυριότερος λόγος θανάτου σε ασθενείς που πάσχουν από θαλασσαιμία. Η πάθηση αυτή εμφανίζεται σε ζωτικά όργανα, όπως στην καρδία και το ήπαρ, και οφείλεται στις συχνές και επανειλημμένες μεταγγίσεις ...
  • Master Thesis  

   Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες με την χρήση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 

   Γιάγκου, Νικολέττα; Yiangou, Nicoletta (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προβληθεί η ευελιξία και λειτουργικότητα των εφαρμογών σε κινητές συσκευές και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής – παράδειγμα για αυτό τον σκοπό. Η εφαρμογή που επιλέχτηκε να αντιπροσωπεύσει ...
  • Master Thesis  

   Σύστημα Πρόβλεψης Επίδοσης Εφαρμογών Υπολογιστικού Πλέγματος στην πλατφόρμα g Eclipse 

   Κατσαρής, Κυριάκος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Η μεγάλη αύξηση της χρήσης του υπολογιστικού πλέγματος (grid) τα τελευταία χρόνια οδήγησε στη δημιουργία πληθώρα εργαλείων που διευκολύνουν το χρήστη να πραγματοποιεί πιο γρήγορα και εύκολα διάφορες λειτουργίες του πλέγματος ...
  • Master Thesis  

   Τεχνική Σύγκριση Λειτουργικών Συστημάτων Apple iOS και Google Android 

   Κουζάρη, Έλια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   Τα κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone (έξυπνα τηλέφωνα) έχουν γίνει πλέον η προέκταση του ανθρώπινου χεριού. Αντιπροσωπεύουν την κοινωνική θέση, το είδος της εργασίας αλλά και την κοινωνική συμπεριφορά του κσθενός. Υπάρχουν ...
  • Master Thesis  

   Υλοποίηση εικονικού περιβάλλοντος με χρήση “Motion Capture” δεδομένων κίνησης 

   Αθηαινίτης, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Σκοπός της παρούσας ατομικής διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ανθρώπινα μοντέλα θα κινούνται ρεαλιστικά στο χώρο χρησιμοποιώντας ρεαλιστικά δεδομένα κίνησης. Αρχικά ...
  • Master Thesis  

   Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση ασύγχρονων κατανεμήμενων αλγορίθμων πληροφόρησης 

   Σπανούδη, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Τα κατανεμημένα συστήματα υπολογιστών διέρχονται μια περίοδο εκρηκτικής εξέλιξης. Οι ανάγκες για πολύπλοκους υπολογισμούς, που δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν οι σειριακοί υπολογιστές, αυξάνονται συνεχώς. Το Διαδίκτυο έχει ...
  • Master Thesis  

   Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση εργασιοκεντρικών κατανεμημένων αλγορίθμων στην πλατφόρμα YALPS 

   Ανδρέου, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Ένα από τα βασικότερα προβλήματα του κατανεμημένου υπολογισμού είναι συνεργασιακή εκτέλεση μεγάλων υπολογιστικών συνόλων εργασιών από κατανεμημένες διεργασίες. Τέτοιου είδους εκτελέσεις, για να είναι αποτελεσματικές, πρέπει ...
  • Master Thesis  

   Υλοποίηση συστήματος μετάδοσης βίντεο σε πραγματικό χρόνο 

   Βλοτομάς, Άρης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση συστήματος βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε εφαρμογές τηλεϊατρικής.Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας πραγματοποιήθηκαν πειραματικές μετρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ...
  • Master Thesis  

   Υπολογιστικό μοντέλο αντιληπτικού φορτιού και εστίασης προσοχής 

   Χρίστου, Χριστιάνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-05)