Now showing items 53-72 of 106

  • Master Thesis  

   Rule extraction of cardiovascular database using decision trees 

   Hadjipanayi, Demetra (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   This study analyses the rule extraction of the cardiovascular database using classification algorithm. Heart disease is one of the most common causes of death in the western world and increasing so in Cyprus. We constructed ...
  • Master Thesis  

   A secure XML based synchronization scheme for mobile devices 

   Andreou, Panayiotis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2006-06)
   This thesis proposes a new approach to mobile database synchronization using latest standards like XML. This new approach is more appealing than the ones offered by modern mobile synchronization software, in the fact that ...
  • Master Thesis  

   Security in e-Health: Information classification mapping into security technologies 

   Stavrou, Eliana (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2006-06)
   This research work addresses security-related issues in the electronic and mobile healthcare environments and proposes an appropriate security framework. The proposed framework will identify the necessary security technologies ...
  • Master Thesis  

   Simulative evaluation of idcc in a resource management differentiated services environment 

   Hadjipollas, George (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2003-06)
   The continuously increasing use of computers in the Internet, as well as the need from new applications on quality of service, require efficient ways so the congestion in cases where the demand in bandwidth is increased ...
  • Master Thesis  

   The smartag framework for the dynamic reconstruction of adaptive web content 

   Belk, Mario (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Mass customization should be more than just configuring a specific component (hardware or software), but should be seen as the co-design of an entire system, including services, experiences and human satisfaction at the ...
  • Master Thesis  Open Access

   Spam email classification using convolutional neural networks with Hessian-Free optimisation 

   Ioannou, Kypros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-12)
   In this dissertation we attempt to solve the Email Classification problem with a novel method using a second-order function with a Convolutional Neural Network (CNN). As far as the literature is concerned, currently there ...
  • Master Thesis  Open Access

   Video analysis of entrepreneurs’ pitches and funding prediction 

   Moleskis, Giorgos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-06)
   This research was conducted for the purposes of my master’s degree thesis and aims to create a machine learning model that can make funding predictions based on the data collected from entrepreneurs' funding pitches. ...
  • Master Thesis  Open Access

   Virtual reality intervention for rehabilitation and pain management 

   Yiannakou, Christos (2023-06-15)
   Breathing problems can be a frequent and difficult symptom for those with lung cancer. The quality of life can be impacted by symptoms such chronic coughing, wheezing, chest pain, and shortness of breath. Fortunately, it ...
  • Master Thesis  Open Access

   Volumetric capture with multiple azure Kinects in Unreal Engine 

   Charalampous, Marios M. (2023-05-31)
   Volumetric capture (Volumetric video) is a technique that allows to create “holographic” recordings of actors, sets and props. The technique can be used to create immersive stories that sometimes reflect aspects of reality ...
  • Master Thesis  Open Access

   wAIter ASSISTANT 

   Kalli, Revekka (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-27)
   Σε αυτή τη διατριβή, περιγράφουμε τον "waIter", μια εφαρμογή ενός Γνωστικού Βοηθού για πελάτες εστιατορίων που παρέχει στον πελάτη προτεινόμενα στοιχεία μενού ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Αυτό το σύστημα βασίζεται στην ...
  • Master Thesis  

   Αλγόριθμοι ενημέρωσης προφίλ συστημάτων εξατομίκευσης για κινητούς χρήστες 

   Ανδρέου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Με την ραγδαία ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου και κατ’ επέκταση της χρήσης των κινητών συσκευών, οι κινητοί χρήστες μπορούν να έχουν σήμερα πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες διαδικτύου. Ωστόσο στο ασύρματο δίκτυο το πρόβλημα ...
  • Master Thesis  

   Ανάλυση και έλεγχος ροής διεργασιών σε περιβάλλοντα τηλεϊατρικής 

   Αυγουστή, Ροδοθέα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2006-06)
   Στόχος της παρούσας ατομικής διπλωματικής εργασίας, είναι η λεπτομερής ανάλυση της ροής των διεργασιών, διαμέσου ενός τηλεϊατρικού συστήματος το οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην κατ’ οίκον φροντίδα, όπου απαιτείται η ...
  • Master Thesis  

   Ανάλυση της επίδοσης βιντεορόων Windows Media και Quick Time μέσα από σύρματα τοπικά δίκτυα 802.11b 

   Ιωάννου, Νίκος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2007-06)
   Σήμερα παρατηρείται μια σημαντική ανάπτυξη στη χρήση πολυμέσων και στις σε πραγματικό χρόνο πολυμεσικές εφαρμογές. Κάθε υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με τέτοιου είδους εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ...
  • Master Thesis  

   Ανάπτυξη επιστημονικών θεωριών βιολογίας στο πλαίσιο της υπολογιστικής λογικής: αναπαράσταση της ενδοκυτταρικής διαδικασίας της απόπτωσης με χρήση απαγωγικού λογικού μοντέλου 

   Γεωργίου, Σωτηράκης Λαζάρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι μια προσέγγιση του θέματος της μοντελοποίησης των βιολογικών συστημάτων για λογαριασμό της έρευνας σχετικά με την καρκινογένεση. Αφού διατυπωθούν οι βασικές αρχές της ...
  • Master Thesis  

   Ανάπτυξη εφαρμογής βασισμένη στη θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης για ενδυνάμωση ατόμων με καρκίνο του μαστού 

   Μακρή, Χρύσω Μ. (2023-06-06)
   Ο καρκίνος του μαστού είναι μία ασθένεια που επιφέρει πολλές ψυχολογικές προκλήσεις στους ασθενείς, τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και της αποθεραπείας. Οι ασθενείς εκτός από τη σωματική τους υγεία πρέπει να λάβουν ...
  • Master Thesis  Open Access

   Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής και εκμετάλλευση του FHIR πρωτοκόλλου 

   Κυριάκου, Νικόλας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-01-12)
   Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η ανάπτυξη μιας ιατρικής εφαρμογής η οποία θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από το ένα Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) πρωτότυπο καθώς και ...
  • Master Thesis  Open Access

   Ανάπτυξη συστήματος για καταγραφή και διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης 

   Χριστοδούλου, Λένος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-05-27)
   Η συγκεκριμένη διατριβή περιγράφει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός συστήματος αιτημάτων υποστήριξης (ticketing system), το οποίο προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητήσουν το αίτημα τους στην βάση γνώσεων, ...
  • Master Thesis  

   Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων 

   Κάττου, Ρουμπίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-05)
   Σκοπός της διπλωματικής μου εργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης προσωπικών δαπανών των ερευνητικών προγραμμάτων του τμήματος Πληροφορικής. Στο συγκεκριμένο σύστημα θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες, ...
  • Master Thesis  Open Access

   Αναβάθμιση εφαρμογής MYeHealthAppCY σε android kai ios για αναζήτηση παροχών, προβολή παροχών βάση τοποθεσίας, προβολή εφημερευόντων παροχών 

   Γεωργίου, Σόλωνας (2023-06-09)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί η εφαρμογή MYeHealthAppCY. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον ασθενή για πρόσβαση στον ηλεκτρονικό του φάκελο καθώς και πληροφορίες παρόχων. Στην παρούσα ...
  • Master Thesis  Open Access

   Ανίχνευση Ιχνηλατών σε Πραγματικό Χρόνο 

   Balla, Andoena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-02)
   Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου για την ανίχνευση των ιχνηλατών σε πραγματικό χρόνο. Ένας ιχνηλάτης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διασχίζει αυτόματα τους υπερσυνδέσμους στον παγκόσμιο ιστό, με ...