Now showing items 59-78 of 106

  • Master Thesis  Open Access

   Video analysis of entrepreneurs’ pitches and funding prediction 

   Moleskis, Giorgos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-06)
   This research was conducted for the purposes of my master’s degree thesis and aims to create a machine learning model that can make funding predictions based on the data collected from entrepreneurs' funding pitches. ...
  • Master Thesis  Open Access

   Virtual reality intervention for rehabilitation and pain management 

   Yiannakou, Christos (2023-06-15)
   Breathing problems can be a frequent and difficult symptom for those with lung cancer. The quality of life can be impacted by symptoms such chronic coughing, wheezing, chest pain, and shortness of breath. Fortunately, it ...
  • Master Thesis  Open Access

   Volumetric capture with multiple azure Kinects in Unreal Engine 

   Charalampous, Marios M. (2023-05-31)
   Volumetric capture (Volumetric video) is a technique that allows to create “holographic” recordings of actors, sets and props. The technique can be used to create immersive stories that sometimes reflect aspects of reality ...
  • Master Thesis  Open Access

   wAIter ASSISTANT 

   Kalli, Revekka (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-27)
   Σε αυτή τη διατριβή, περιγράφουμε τον "waIter", μια εφαρμογή ενός Γνωστικού Βοηθού για πελάτες εστιατορίων που παρέχει στον πελάτη προτεινόμενα στοιχεία μενού ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Αυτό το σύστημα βασίζεται στην ...
  • Master Thesis  

   Αλγόριθμοι ενημέρωσης προφίλ συστημάτων εξατομίκευσης για κινητούς χρήστες 

   Ανδρέου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Με την ραγδαία ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου και κατ’ επέκταση της χρήσης των κινητών συσκευών, οι κινητοί χρήστες μπορούν να έχουν σήμερα πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες διαδικτύου. Ωστόσο στο ασύρματο δίκτυο το πρόβλημα ...
  • Master Thesis  

   Ανάλυση και έλεγχος ροής διεργασιών σε περιβάλλοντα τηλεϊατρικής 

   Αυγουστή, Ροδοθέα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2006-06)
   Στόχος της παρούσας ατομικής διπλωματικής εργασίας, είναι η λεπτομερής ανάλυση της ροής των διεργασιών, διαμέσου ενός τηλεϊατρικού συστήματος το οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην κατ’ οίκον φροντίδα, όπου απαιτείται η ...
  • Master Thesis  

   Ανάλυση της επίδοσης βιντεορόων Windows Media και Quick Time μέσα από σύρματα τοπικά δίκτυα 802.11b 

   Ιωάννου, Νίκος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2007-06)
   Σήμερα παρατηρείται μια σημαντική ανάπτυξη στη χρήση πολυμέσων και στις σε πραγματικό χρόνο πολυμεσικές εφαρμογές. Κάθε υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με τέτοιου είδους εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ...
  • Master Thesis  

   Ανάπτυξη επιστημονικών θεωριών βιολογίας στο πλαίσιο της υπολογιστικής λογικής: αναπαράσταση της ενδοκυτταρικής διαδικασίας της απόπτωσης με χρήση απαγωγικού λογικού μοντέλου 

   Γεωργίου, Σωτηράκης Λαζάρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι μια προσέγγιση του θέματος της μοντελοποίησης των βιολογικών συστημάτων για λογαριασμό της έρευνας σχετικά με την καρκινογένεση. Αφού διατυπωθούν οι βασικές αρχές της ...
  • Master Thesis  

   Ανάπτυξη εφαρμογής βασισμένη στη θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης για ενδυνάμωση ατόμων με καρκίνο του μαστού 

   Μακρή, Χρύσω Μ. (2023-06-06)
   Ο καρκίνος του μαστού είναι μία ασθένεια που επιφέρει πολλές ψυχολογικές προκλήσεις στους ασθενείς, τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και της αποθεραπείας. Οι ασθενείς εκτός από τη σωματική τους υγεία πρέπει να λάβουν ...
  • Master Thesis  Open Access

   Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής και εκμετάλλευση του FHIR πρωτοκόλλου 

   Κυριάκου, Νικόλας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-01-12)
   Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η ανάπτυξη μιας ιατρικής εφαρμογής η οποία θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από το ένα Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) πρωτότυπο καθώς και ...
  • Master Thesis  Open Access

   Ανάπτυξη συστήματος για καταγραφή και διαχείριση αιτημάτων υποστήριξης 

   Χριστοδούλου, Λένος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-05-27)
   Η συγκεκριμένη διατριβή περιγράφει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός συστήματος αιτημάτων υποστήριξης (ticketing system), το οποίο προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητήσουν το αίτημα τους στην βάση γνώσεων, ...
  • Master Thesis  

   Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων 

   Κάττου, Ρουμπίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-05)
   Σκοπός της διπλωματικής μου εργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης προσωπικών δαπανών των ερευνητικών προγραμμάτων του τμήματος Πληροφορικής. Στο συγκεκριμένο σύστημα θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες, ...
  • Master Thesis  Open Access

   Αναβάθμιση εφαρμογής MYeHealthAppCY σε android kai ios για αναζήτηση παροχών, προβολή παροχών βάση τοποθεσίας, προβολή εφημερευόντων παροχών 

   Γεωργίου, Σόλωνας (2023-06-09)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί η εφαρμογή MYeHealthAppCY. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον ασθενή για πρόσβαση στον ηλεκτρονικό του φάκελο καθώς και πληροφορίες παρόχων. Στην παρούσα ...
  • Master Thesis  Open Access

   Ανίχνευση Ιχνηλατών σε Πραγματικό Χρόνο 

   Balla, Andoena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-02)
   Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου για την ανίχνευση των ιχνηλατών σε πραγματικό χρόνο. Ένας ιχνηλάτης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διασχίζει αυτόματα τους υπερσυνδέσμους στον παγκόσμιο ιστό, με ...
  • Master Thesis  

   Ανοχή Σφαλμάτων και Μηχανική κυκλοφορίας σε Δίκτυα MPLS 

   Παπά, Μαρία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Κατά την εισαγωγή μιας ροής στο δίκτυο θα πρέπει να δρομολογείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων του δικτύου και σωστή διαχείριση των ροών, ώστε να υπάρχει ποιότητα υπηρεσιών. Αν στο ...
  • Master Thesis  

   Αξιολόγηση κανόνων βάσει πολλαπλών μέτρων 

   Κουμπάρου, Νικόλας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Η μελέτη αυτή αφορά την αξιολόγηση κανόνων συσχέτισης και κατηγοριοποίησης βάσει πολλαπλών μέτρων. Τα μέτρα ενδιαφέροντος των κανόνων αναφέρονται στους κανόνες που είναι της μορφής Α → Β. Όλα τα μέτρα μπορούν να παίξουν ...
  • Master Thesis  

   Αυτόματος εντοπισμός και διόρθωση σφάλματος σε προγράμματα JAVA με χρήση δυναμικού τεμαχισμού, έλεγχου μετάλλαξης και γενετικών αλγόριθμων 

   Στυλιανού, Χριστιάνα Σταύρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-01)
   Η αποσφαλμάτωση είναι μια διαδικασία περίπλοκη και χρονοβόρα, για αυτό και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για αυτοματοποίηση της. Έχοντας σαν στόχο την βελτίωση της αποσφαλμάτωσης, ο Τεμαχισμός Προγράμματος περιορίζει το ...
  • Master Thesis  Open Access

   Βελτίωση χρηστικότητας πολιτικών βασισμένων στο GDPR μέσω οπτικοποίησης 

   Ξενοφώντος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-31)
   Είναι σημαντικό στις μέρες μας τα διάφορα είδη ιστότοπων να διασφαλίζουν ότι Πολιτικές Απορρήτου τους είναι συμβατές με τον Γενικό Κανόνα Προστασίας Δεδομένων , και κατανοητές στους χρήστες τους. Για τους σκοπούς της ...
  • Master Thesis  

   Βελτιστοποίηση της ποιότητας των βιντεοροών βάσει ανάδρασης και μετάδοση τους σε στρώματα 

   Συκοπετρίτης, Ιωακείμ (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2006-05)
   Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου ο οποίος να μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες συνθήκες του δικτύου, ώστε να βελτιστοποιείται η αντιληπτή ποιότητα του βίντεο όταν αυτό μεταδίδεται ...
  • Master Thesis  Open Access

   Δημιουργία e-health εφαρμογής σε android kai ios για prescriptions, dispensing και patient summary 

   Αγρότη, Λουίζα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023)
   Το MYeHealthAppCY είναι μια ηλεκτρονική λύση υγείας που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για τους ασθενείς και τους παρόχους στην Κύπρο. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ...