• Doctoral Thesis  Open Access

   Ancient shipwrecks in Cyprus : itineraries in the contemporary world 

   Demetriou, Anna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2019-05)
   Η παρουσίαση αρχαίων ναυαγίων στο κοινό υπήρξε στο επίκεντρο της αρχαιολογίας των ναυαγίων ήδη από τα πρώτα βήματα του τομέα το 1960. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα τεχνικά και πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από την ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Collective cognition, emotion and action in Aristophanes : a reading informed by social psychology 

   Makri, Xenia S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2019-05)
   Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελούν οι ψυχολογικές διεργασίες που διέπουν την κοινωνική συμπεριφορά του κωμικού ήρωα και του κωμικού χορού στην αριστοφανική κωμωδία. Για τη διερεύνηση των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Dream narratives and initiation processes : a comparative study of the tale of Livistros and Rodamne, The roman de la rose and the Hypnerotomachia Poliphili 

   Priki, Efthymia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2015-11)
   Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τις ονειρικές αφηγήσεις και τις διαδικασίες μύησης σε ερωτικά μυθιστορήματα του μεσαίωνα και της αναγέννησης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη τριών λογοτεχνικών έργων: του ...
  • Doctoral Thesis  

   Exploitation des ressources végétales et impact environnemental des premiers peuplements humains à Chypre : approches anthracologique et carpologique 

   Rousou, Maria M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2022-04-11)
   Οι αρχαιολογικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών στην Κύπρο έφεραν στο φως εγκαταστάσεις κυνηγών/γεωργών, που ανάγονται στην 9η χιλιετία π.Χ. (Αρχική Προκεραμική Νεολιθική), τις οποίες διαδέχθηκαν θέσεις, στις οποίες το ...
  • Doctoral Thesis  

   The holy double : identity, desire and holiness in Byzantine passions and lives of couples 

   Andreou, Andria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2016-12)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει ζεύγη αγίων, όπως αυτά εμφανίζονται σε Βυζαντινά Μαρτύρια και Βίους από τον πέμπτο μέχρι και τον ενδέκατο αιώνα. Ο όρος “ζεύγος” περιγράφει δύο πρωταγωνιστές, έναν άνδρα και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Imperial accession ceremonies and political ideology in the late Byzantine Palaiologan court (1261-1357) 

   Sykopetritou, Paraskevi S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2019-05)
   Τις τελευταίες δεκαετίες, οι μεσαιωνoλόγοι απέδειξαν ότι οι τελετουργικές πράξεις διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην πολιτική ιδεολογία των προνεωτερικών κοινωνιών και με τις μελέτες τους έδωσαν ώθηση για περαιτέρω έρευνα. Στο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   La défense de l'île de Chypre sous la domination franque de 1192 à 1489 

   Khalifa, Cécile (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2017-12)
   Σκοπός της έρευνάς μας είναι να προτείνουμε μια μελέτη της υπεράσπισης της Κύπρου υπό την φράγκικη κυριαρχία. Οι ημερομηνίες που επιλέχθηκαν καθιστούν δυνατή την εξέταση ολόκληρης της δυναστείας του Lusignan, καθώς και την ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Preaching the crusades in the early fourteenth century 

   Georgiou, Constantinos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2015-04)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει το κήρυγμα των σταυροφοριών στην Ανατολή, καθώς επίσης τα διασωθέντα κείμενα των σταυροφορικών ομιλιών από το πρώτο μισό του δεκάτου τέταρτου αιώνα. Συγκεκριμένα καλύπτει την περίοδο από την ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The production and trade of Cypriot copper in the late bronze age : from ore to ingot : unraveling the metallurgical chain 

   Brempt Van, Lente (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2016-12)
   Η Κύπρος είναι γνωστή για τα πλούσια κοιτάσματα χαλκού. Αυτός ο ορυκτός πλούτος επέτρεψε στο νησί να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στο εμπόριο μετάλλων σε μακρινές αποστάσεις στην Ανατολικής Μεσογείου την Ύστερη εποχή του Χαλκού. ...
  • Doctoral Thesis  

   The quest for a royal bride : the marriage of King Janus of Cyprus and Anglesia Visconti of Milan 

   Kaoulla, Christina P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2017-04)
   Οι βασιλικοί γάμοι έλκυαν πάντοτε το ενδιαφέρον το κοινού και δη των ιστορικών, καθότι χρησιμοποιούνταν ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Έτσι και ο γάμος του Ιανού, ο οποίος ήταν ο πρωτότοκος γιος του βασιλιά Ιακώβου Α’ ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Socioeconomic aspects of rural life in Venetian Cyprus 

   Ilia, Marina D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2021-05)
   Το ιστορικό παρελθόν της Κύπρου, και πιο συγκεκριμένα ο ένας αιώνας Βενετικής διοίκησης ((1474-1571) στο νησί αυτό της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των ερευνητών τις τελευταίες δεκαετίες. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A study of materials and techniques used in the production of Early-Christian Cypriot wall mosaics, with a special emphasis on artificial materials 

   Bonnerot, Olivier (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2016-10)
   Αριθμός μνημείων στην Κύπρο είναι πολύ γνωστός για τα υπέροχα μωσαϊκά τους δάπεδα, όπως αυτά που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Πάφου, τα οποία είναι καταγεγραμμένα ανάμεσα στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A technical approach to pottery production in Attica during the historic period : use of raw materials and processing techniques over time 

   Chaviara, Artemi I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2018-12)
   Η Διδακτορική Διατριβή αναφέρεται στο αρχαιολογικό ερώτημα σχετικά με τον εντοπισμό των αργιλικών πηγών, που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της Αττικής Κεραμικής και συνάγει συμπεράσματα για την οργάνωση των εργαστηρίων ...
  • Doctoral Thesis  

   The cypriot aristocracy in the 15th century : social structures, social mobility and identity construction 

   Salzmann, Miriam Rachel (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2020-05)
   Η Κύπρος βίωσε δύσκολες περιόδους κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα. Το νησί, το οποίο αρχικά ήταν βυζαντινή επαρχία, βρισκόταν υπό την κατοχή του σταυροφορικού οίκου των Λουζινιάν από το έτος 1192 εως το 1489. Τον 14ο αιώνα, ...
  • Doctoral Thesis  

   Trade vs. cultural mediation : integrating the Black Sea in the Greco-Phoenician networks of exchange (7th-1st century BC) 

   Dimitrova Kamenou, Alina Velislava (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2019-11)
   Η διατριβή εξετάζει τις εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Λεβαντίνης και της Μαύρης Θάλασσας κατά την αρχαιότητα και ειδικότερα από την περίοδο του ελληνικού αποικισμού ...
  • Doctoral Thesis  

   Transmettre un patrimoine dispersé : le cas des vestiges archéologiques chypriotes depuis 1960 Processus, enjeux actuels et nouvelles orientations 

   Moullé Prévost, Clémence (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2022-04)
   Η αρχαιολογική κληρονομιά της Κύπρου, θεμέλιο της εδαφικής και πολιτιστικής ταυτότητας μιας χώρας που εξακολουθεί να είναι διχοτομημένη, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη εκτός των ορίων της επιστημονικής κοινότητας. Και ...
  • Doctoral Thesis  

   Unravelling technological issues of metallurgical ceramics from late bronze age Cyprus. The cases of Enkomi and Kition 

   Ioannides, Demetrios N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2022-05)
   Η Κύπρος θεωρείται ως μία εκ των κύριων πηγών χαλκού του Παλαιού Κόσμου ήδη από τη 2η χιλιετία π.Χ. Ωστόσο οι δυναμικές και οι μηχανισμοί που διέπουν την οργάνωση της παραγωγής και διανομής του χαλκού στο νησί ακόμα δεν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Αγροτροφικά τοπία και λαογραφική οικολογία στη γεωγραφική περιφέρεια Κοκκινοχωρίων στα χρόνια της Αγγλοκρατίας 

   Παντελή, Κυριακή Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2019-05)
   Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη και η καταγραφή των χαρακτηριστικών των αγροτροφικών πολιτισμικών τοπίων στη γεωγραφική περιφέρεια των Κοκκινοχωριών, με έμφαση στις τέσσερις κοινότητες που συνιστούν το νοτιοανατολικό ...
  • Doctoral Thesis  

   Ανασύνθεση του τοπίου στους βορειανατολικούς πρόποδες του Τροόδους, από την Προϊστορία μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα: η μελέτη των περιοχών Αγίας Βαρβάρας, Λυθροδόντα, Μαθιάτη και Σιας. 

   Χριστοφόρου, Θέα Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2021-12)
   Θέμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διαχρονική ανασύνθεση του τοπίου στους βορειανατολικούς πρόποδες του Τροόδους από την Προϊστορία μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα. Επίκεντρό της είναι οι σύγχρονες κοινότητες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Από τον *Kosmassos στο Νικοκρέοντα : η πολιτειακή οργάνωση της αρχαίας Κύπρου από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι το τέλος της Κυπροκλασικής περιόδου με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα 

   Σατράκη, Άννα Ι. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2010-10)
   Θέμα της διατριβής υπήρξε η εξέταση της πολιτειακής οργάνωσης της αρχαίας Κύπρου, από την έναρξη της Ύστερης Κυπριακής Χαλκοκρατίας (1700 π.Χ.) μέχρι το τέλος της Κυπροκλασικής περιόδου (310 π.Χ.). Τα αρχαιολογικά δεδομένα, ...