To Tμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών περιλαμβάνει τους γνωστικούς κλάδους της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας. Στόχος των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Βυζαντινές Σπουδές· Nεοελληνική Φιλολογία) είναι η παροχή επιστημονικών γνώσεων, η στέρεα μεθοδολογική και ερευνητική κατάρτιση στους γνωστικούς κλάδους του Τμήματος, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και η διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των φοιτητών/φοιτητριών.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Τα πρόσωπα και οι λειτουργίες τους στο αφηγηματικό ελληνικό δημοτικό τραγούδι : από τα πρόσωπα στην κοσμοθεωρία 

  Κυριάκου, Κυριακούλα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2018-05)
  Η παρούσα εργασία ορίζει ως γενικό πλαίσιο έρευνας το αφηγηματικό ελληνικό δημοτικό τραγούδι και ως ειδικό την παρουσία των προσώπων (δρώντων και μη) τις ιδιότητες και τις λειτουργίες τους (ενέργειες) σε αυτό. Στόχος της ...
 • Doctoral Thesis  

  Η πρόσληψη του γενέθλιου τόπου στη νεοελληνική λογοτεχνία της Κύπρου του 20ού αιώνα 

  Gorbacheva, Alexandra V. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2019-12)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα την πρόσληψη του γενέθλιου τόπου στη λογοτεχνική παραγωγή της Κύπρου του 20ού αιώνα, ποιητική και πεζογραφική, λαμβάνοντας υπόψη τα μείζονα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα που ...
 • Doctoral Thesis  

  Σπουδή στον Ερωτόκριτο : μια μελέτη του ιστορικού και φιλοσοφικού του πλαισίου  

  Κολοκάση, Άντρια Ι. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2019-05)
  Ο Ερωτόκριτος γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης και κομβικής σημασίας στιγμής για την πορεία της Κρήτης, ιδιαίτερα αν δεχτούμε ότι ο ποιητής του έργου είναι ο βενετοκρητικός Βιτσέντζος Κορνάρος που έζησε στο διάστημα ...
 • Doctoral Thesis  

  Ποιητικά και μεταποιητικά σχόλια στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου 

  Μούζουρου, Μαίρη Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2019-05)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά τη δυνατότητα «αυτοαναφορικής-μεταποιητικής» ανάγνωσης του Ερωτόκριτου του Βιτσέντζου Κορνάρου. Ειδικότερα, επιχειρείται ο εντοπισμός και η αποκωδικοποίηση των αυτοαναφορικών/μεταποιητικών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Imperial accession ceremonies and political ideology in the late Byzantine Palaiologan court (1261-1357) 

  Sykopetritou, Paraskevi S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2019-05)
  Τις τελευταίες δεκαετίες, οι μεσαιωνoλόγοι απέδειξαν ότι οι τελετουργικές πράξεις διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην πολιτική ιδεολογία των προνεωτερικών κοινωνιών και με τις μελέτες τους έδωσαν ώθηση για περαιτέρω έρευνα. Στο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ο έρως και το έθνος : οι φυλές, οι θρησκείες και η δημοτική ποίηση της αγάπης 

  Μπουκάλας, Παντελής Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2018-05)
  Σκοπός της διατριβής είναι η διερευνηθεί η στάση του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού απέναντι στην ερωτική επιθυμία που εκδηλώνεται ανάμεσα σε πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε διαφορετική φυλή ή θρησκεία. Συγκεκριμένα εξετάζεται ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Η πατρική εξουσία στην Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτση 

  Γρηγορίου, Στυλιάνα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2018-01)
  Η παρούσα διατριβή φέρει τον τίτλο Η πατρική εξουσία στην Ερωφίλη του Γεώργιου Χορτάτση. Η εργασία αποτελείται συνολικά από επτά κεφάλαια. Στην Εισαγωγή καθορίζεται επακριβώς το θέμα που είναι η παρουσία της πατρικής ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιμασίας : ο Ρόδης Ρούφος στην Κατοχή, στην Αντίσταση και στον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 

  Μπαζούκης, Αλέξανδρος Δ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2017-05)
  Η παρούσα εργασία, στο πρώτο της μέρος (κεφ. 1-3), είχε ως αντικείμενό της την παρουσίαση, για πρώτη φορά εξαντλητικά και εκ του σύνεγγυς, όλων των τοποθετήσεων της ελλαδικής και κυπριακής κριτικής για την κατοχική/αντιστασιακή ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Αφήγηση και θέατρο : μια αφηγηματολογική προσέγγιση στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη 

  Μουζούρη, Στέλλα Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2017-05)
  Η παρούσα μελέτη αποτελεί μιαν αφηγηματολογική προσέγγιση στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Συγκεκριμένα εστιάζουμε στην εξέταση των εντός των θεατρικών κειμένων αφηγήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ...
 • Doctoral Thesis  

  Η υπηρεσία στην τέχνη και στον έρωτα : ζητήματα γραμματειακών πηγών στο έργο του "αναγνώστη - ποιητή" Κ. Π. Καβάφη 

  Αλεξίου, Στέλλα Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2017-04)
  Αντικείμενο αυτής της διατριβής αποτελεί η αναζήτηση ορισμένων γραμματειακών πηγών του καβαφικού έργου και, πιο συγκεκριμένα, των ποιημάτων των οποίων το κεντρικό θέμα είναι ο έρωτας. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε κατά τη ...
 • Doctoral Thesis  

  The holy double : identity, desire and holiness in Byzantine passions and lives of couples 

  Andreou, Andria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2016-12)
  Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει ζεύγη αγίων, όπως αυτά εμφανίζονται σε Βυζαντινά Μαρτύρια και Βίους από τον πέμπτο μέχρι και τον ενδέκατο αιώνα. Ο όρος “ζεύγος” περιγράφει δύο πρωταγωνιστές, έναν άνδρα και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Dream narratives and initiation processes : a comparative study of the tale of Livistros and Rodamne, The roman de la rose and the Hypnerotomachia Poliphili 

  Priki, Efthymia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2015-11)
  Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τις ονειρικές αφηγήσεις και τις διαδικασίες μύησης σε ερωτικά μυθιστορήματα του μεσαίωνα και της αναγέννησης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια συγκριτική μελέτη τριών λογοτεχνικών έργων: του ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ο πολύτροπος δεκαπεντασύλλαβος του Παλαμά (1886-1930) : μια μετρικολογική ανάλυση 

  Παρίδης, Ανδρέας Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2014-05)
  Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί ο παλαμικός δεκαπεντασύλλαβος καθώς επίσης και τα διάφορα εξελικτικά του στάδια. Η ενδελεχής ανάλυση συγκεκριμένων στατιστικών δεδομένων και αποτελεσμάτων που πραγματοποιείται ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Γλωσσική πολιτική και οικονομική δραστηριότητα : η περίπτωση τριών κυπριακών επιχειρήσεων 

  Θεοφάνους, Πόπη Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2015-05)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στον ευρύτερο διεπιστημονικό κλάδο της γλωσσικής πολιτικής και του γλωσσικού σχεδιασμού που διερευνά τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα και την οικονομική δραστηριότητα. Πρόκειται για μια ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ρητορική θεατρικότητα στο έργο του Μιχαήλ Ψελλού 

  Πρωτογήρου, Σωτηρία-Αλεξία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2014-06)
  Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη ρητορικότητα επιλεγμένων κειμένων του Μιχαήλ Ψελλού (Χρονογραφία, Λόγος εἰς τὸν βασιλέα τὸν Μονομάχον, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν μακαριώτατον πατριάρχην κῦρ Ἰωάννην Ξιφιλῖνον). Στόχος της είναι να ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Η διαπλοκή ποίησης και μουσικής στο έργο του Διονυσίου Σολωμού 

  Χαραλάμπους, Παναγιώτα Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2014-06)
  Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται μια συστηματική ερμηνευτική διερεύνηση της διαπλοκής της ποίησης και της μουσικής στο έργο του Δ. Σολωμού και ειδικότερα του ρόλου που διαδραματίζει η μουσική στη διαμόρφωση του ποιητικού ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  «Παρά πάσι ζηλωτής των γραμμάτων επιδόσεως» : Πετράκης Καρίδης, ένας λόγιος της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

  Ιωάννου, Μαργαρίτα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2013-12)
  Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η περίπτωση του Λαρνακιώτη λογίου Πετράκη Καρίδη, ο οποίος έζησε και έδρασε στη γενετειρά του και στη Λευκωσία στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Βασική πηγή της έρευνας αποτέλεσε ο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ο κόσμος της κρητικής Βοσκοπούλας : ερμηνευτική προσέγγιση στην αναγεννησιακή λογοτεχνία 

  Παφίτη, Μαριάννα Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2013-11)
  Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην παρουσίαση και ερμηνευτική διερεύνηση της κρητικής Βοσκοπούλας, ποιήματος ανώνυμου δημιουργού το οποίο ανήκει στην εποχή της ακμής της κρητικής Αναγέννησης και το οποίο πρωτοεκδόθηκε το ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Το χριστιανικό μοτίβο στην ποίηση και την πεζογραφία του Γιάννη Ρίτσου 

  Κανελλίδου, Χρυστάλλα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2013-02)
  Σε αυτή τη διατριβή διερευνάται η παρουσία του χριστιανικού μοτίβου στην ποίηση και την πεζογραφία του Γιάννη Ρίτσου. Την εξέταση των χριστιανικών μοτίβων ορίζουν δύο κατευθύνσεις: η εκ του σύνεγγυς εξέταση των κειμένων ...
 • Doctoral Thesis  

  Καβάφης και δημοτικό τραγούδι 

  Λαουμτζή, Σταματία Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Letters, 2010-11)
  Αντικείμενο της μελέτης με τίτλο «Kαβάφης και Δημοτικό Τραγούδι» είναι το θέμα του κρυμμένου ποιητικού διάλογου της καβαφικής ποίησης με τη δημοτική παράδοση. Στην εργασία αυτή υπήρξαν δύο δρόμοι έρευνας: α) να μελετηθεί ...

View more