Αποστολή του Τμήματος είναι η συμβολή στην ικανοποίηση των εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου, μέσω της σπουδής των Επιστημών της Αγωγής και της παραγωγής γνώσης στον εν λόγω τομέα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επαρκώς καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά δρώμενα της Κύπρου και να ανταποκριθούν σε όλες τις σύγχρονες προκλήσεις.

Recent Submissions

 • Master Thesis  

  Το Ρουμάνικο σχολείο στη Λεμεσό ως σχολείο γλώσσας κληρονομιάς. Μια μελέτη περίπτωσης. 

  Παναγιώτου, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Η παρούσα έρευνα εξετάζει το Ρουμάνικο Σαββατιάτικο σχολείο στη Λεμεσό ως σχολείο γλώσσας κληρονομιάς. Η έρευνα διερευνά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ταυτότητες των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο και τον τρόπο ...
 • Master Thesis  

  Spectacular deaths from above, or, tracing the precariousness witnessing killings from below? 

  Papacharalampous, Charalampos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-06-07)
  The thesis analyses media discourses around the serial femi(ni)cides of Livia Florentina Bunea, Elena Na-talia Bunea, Maricar Valdez Arquiola, Mary Rose Tiburcio, Sierra Graze Seucalliuc, Arian Palanas Lozano and Asmita ...
 • Master Thesis  Open Access

  Εν δυνάμει εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης και τραγούδι: Ενισχύοντας τις φωνητικές τους δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή τους στο τραγούδι 

  Παπαγεωργίου, Έλενα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022)
  Έρευνες σχετικά με τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της μουσικής στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης έχουν αναδείξει πως πολύ συχνά οι εν υπηρεσία και εν δυνάμει εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης δεν βιώνουν ...
 • Master Thesis  Open Access

  Μουσείο: χώρος γραμματισμού και νοηματοδότησης του Κόσμου 

  Χαραλάμπους, Άντρη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Στην παρούσα έρευνα, ο χώρος του μουσείου εκλαμβάνεται ως χώρος γραμματισμού, ως χώρος εμπλοκής σε κοινωνικές πρακτικές κατά τις οποίες οι επισκέπτες νοηματοδοτούν το ίδιο το μουσείο και τον κόσμο τους. Η έρευνα στηρίζεται ...
 • Master Thesis  Open Access

  Πώς επηρέασε η πανδημία Covid-19 τα άτομα με αναπηρίες: καθημερινότητα, ψυχολογία, εκπαίδευση 

  Σπύρου, Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-06-01)
  Η τρέχουσα μελέτη διερευνά το πως έχει επηρεαστεί η ζωή των ατόμων με αναπηρίες κατά την περίοδο της λοίμωξης covid-19. Σε αυτή την μελέτη συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 6 άτομα με αναπηρία και από τους γονείς τους. ...
 • Master Thesis  

  Στρατηγικες αειφορίας στην ανώτατη εκπαίδευση 

  Γιάγκου, Έλενα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
  Η παρούσα έρευνα εστιάζει σε στρατηγικές και πρακτικές που μπορεί να ακολουθήσει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για να γίνει ένα πράσινο πανεπιστήμιο και να τηρεί τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της βιώσιμης ανάπτυξης. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Κώφωση, επικοινωνία και γλωσσικές πρακτικές. Τρεις ιστορίες ζωής 

  Συμεού, Δανάη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-08)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει την επικοινωνία, και συγκεκριμένα τη γραφή των κωφών και βαρήκοων ατόμων, τόσο με άλλα κωφά άτομα, όσο και με ακούοντες, στο πλαίσιο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ). Παράλληλα διερευνά τις ...
 • Master Thesis  

  Επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας με επικέντρωση στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEAM 

  Ιακώβου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12-17)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια επισκόπηση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας με επικέντρωση στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση STEAM με σκοπό να διερευνήσει τις επιλογές που μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους ...
 • Master Thesis  Open Access

  Victimisation and rescuing anti-trafficking discourse 

  Karantona, Myrianthi (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
  This thesis explores the discourse and policies of Republic of Cyprus regarding trafficking, as well the discourses in the Cyprus press. By using an intersectional approach, the analysis focus on how human trafficking is ...
 • Master Thesis  Open Access

  Searching for Mediating Effects of Motivation and Socioeconomic Status on Student Achievement: Secondary Analysis of PISA 2018 

  Michael, Demos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-05-31)
  Education has been always seen as one of the mechanisms to equalize social disparities. However, despite the efforts over the past decades, the achievement gap between high and low socioeconomic status (SES) students fails ...
 • Master Thesis  Open Access

  Η υπερεθνική διακυβέρνηση και εκπαιδευτική πολιτική στην Κύπρο: η επιλεκτική χρήση της σύγκρισης και των αριθμών αναφορικά με την κρίση για την Παιδεία το 2018 

  Σεργίου, Χάρης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-05-25)
  Αδιαμφισβήτητα, τα τελευταία χρόνια στη Ευρώπη, νέοι τρόποι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής παρουσιάστηκαν. Αυτοί οι τρόποι μέχρι πρόσφατα καθορίζονταν από το κάθε κράτος, όμως πλέον οι διεθνείς οργανισμοί διαδραματίζουν ...
 • Master Thesis  Open Access

  Θαλάσσιο περιβάλλον και περιβαλλοντικές στάσεις - Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

  Τουτούντζη, Μαρία Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-12-17)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε σκοπό την ανάδειξη των κοινωνικών στάσεων των ατόμων απέναντι στα θαλάσσια περιβάλλοντα. Αρχικά, γίνεται παρουσίαση του θεωρητικού υποβάθρου, όπου αναλύονται οι σχετικές έννοιες, όπως ο ...
 • Master Thesis  Open Access

  Η συνεισφορά του εκπαιδευτικού στην επίτευξη υψηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων των ανθεκτικών μαθητών 

  Ποουρκού, Άντρια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-12-18)
  Τα τελευταία χρόνια, οι έρευνες που αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί ραγδαία, κάτι που οφείλεται στο γεγονός της ανομοιογένειας που επικρατεί στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και του ενδιαφέροντος των ερευνητικών ...