Αποστολή του Τμήματος Νομικής είναι η παροχή ποιοτικής νομικής παιδείας στους σπουδαστές και τον νομικό κόσμο της Κύπρου (και, κατά δεύτερο λόγο, της Ελλάδος και της ευρύτερης περιοχής).Το Τμήμα Νομικής πρωτοστατεί στη μελέτη του Κυπριακού δικαίου και την ανάπτυξή του με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και τις προκλήσεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ρίζες μας και η θέση της Κύπρου στην ευρωπαϊκή δικαιική παράδοση. Οι νομικές σπουδές του Τμήματος αποβλέπουν στην καλλιέργεια κριτικής νομικής σκέψης, με το συνδυασμό θεωρίας, ειδικών γνώσεων και πρακτικού πνεύματος. Το Τμήμα καλλιεργεί επίσης την επιστημονική έρευνα.

Recent Submissions

  • Master Thesis  Open Access

    Δίκαιο ανταγωνισμού και πιστωτικά ιδρύματα 

    Λιασή, Μάριλυν (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-12-14)
    Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει την εφαρμογή των κανόνων του Δικαίου του Ανταγωνισμού στα Πιστωτικά Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή διερεύνησε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες αρχές, στη διασφάλιση εφαρμογής ...