Now showing items 74-93 of 106

  • Master Thesis  

   Αξιολόγηση κανόνων βάσει πολλαπλών μέτρων 

   Κουμπάρου, Νικόλας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Η μελέτη αυτή αφορά την αξιολόγηση κανόνων συσχέτισης και κατηγοριοποίησης βάσει πολλαπλών μέτρων. Τα μέτρα ενδιαφέροντος των κανόνων αναφέρονται στους κανόνες που είναι της μορφής Α → Β. Όλα τα μέτρα μπορούν να παίξουν ...
  • Master Thesis  

   Αυτόματος εντοπισμός και διόρθωση σφάλματος σε προγράμματα JAVA με χρήση δυναμικού τεμαχισμού, έλεγχου μετάλλαξης και γενετικών αλγόριθμων 

   Στυλιανού, Χριστιάνα Σταύρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-01)
   Η αποσφαλμάτωση είναι μια διαδικασία περίπλοκη και χρονοβόρα, για αυτό και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για αυτοματοποίηση της. Έχοντας σαν στόχο την βελτίωση της αποσφαλμάτωσης, ο Τεμαχισμός Προγράμματος περιορίζει το ...
  • Master Thesis  Open Access

   Βελτίωση χρηστικότητας πολιτικών βασισμένων στο GDPR μέσω οπτικοποίησης 

   Ξενοφώντος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-31)
   Είναι σημαντικό στις μέρες μας τα διάφορα είδη ιστότοπων να διασφαλίζουν ότι Πολιτικές Απορρήτου τους είναι συμβατές με τον Γενικό Κανόνα Προστασίας Δεδομένων , και κατανοητές στους χρήστες τους. Για τους σκοπούς της ...
  • Master Thesis  

   Βελτιστοποίηση της ποιότητας των βιντεοροών βάσει ανάδρασης και μετάδοση τους σε στρώματα 

   Συκοπετρίτης, Ιωακείμ (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2006-05)
   Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου ο οποίος να μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες συνθήκες του δικτύου, ώστε να βελτιστοποιείται η αντιληπτή ποιότητα του βίντεο όταν αυτό μεταδίδεται ...
  • Master Thesis  Open Access

   Δημιουργία e-health εφαρμογής σε android kai ios για prescriptions, dispensing και patient summary 

   Αγρότη, Λουίζα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023)
   Το MYeHealthAppCY είναι μια ηλεκτρονική λύση υγείας που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για τους ασθενείς και τους παρόχους στην Κύπρο. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ...
  • Master Thesis  Open Access

   Διαχείριση ενέργειας σε έξυπνα σπίτια 

   Αριστείδου, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-01-07)
   Η παρούσα διατριβή ασχολείται με το θέμα της διαχείρισης ενέργειας σε “Έξυπνα Σπίτια”. Τα τελευταία χρόνια, η αυξημένη ζήτηση ενέργειας που παρατηρείται παγκόσμια ανάγκασε τους παρόχους να αυξήσουν τις τιμές κατανάλωσης ...
  • Master Thesis  

   Διαχείριση της κινητικότητας σε 6LoWPAN αισθητήρων 

   Παναγιώτου, Φώτια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Αυτή η Διατριβή Μάστερ ασχολείται με τη μελέτη της διαχείρισης της κινητικότητας σε 6LoWPAN δίκτυα αισθητήρων και την διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων αισθητήρων και των IPv6 κόμβων. Τα δίκτυα αισθητήρων ...
  • Master Thesis  

   Δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας και ποιότητα απεικόνιση σε κινητές συσκευές 

   Παναγιώτου, Νέαρχος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-06)
   Η εταιρεία A.R.M.E.S. Ltd με την εταιρεία Elysee Irrigation Ltd θα δημιουργήσουν μια εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο η οποία θα χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) για να βοήθα στην διεξαγωγή της ...
  • Master Thesis  

   Έλεγχος ροής για αποφυγή συμφόρησης σε δίκτυα αισθητήρων, βασισμένος στο μοντέλο ανταγωνισμού LOTKA-VOLTERRA 

   Κούλλουρου, Παναγιώτα Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Στην παρούσα Διατριβή Μάστερ σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα αλγόριθμο για τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) εμπνευσμένο από τη βιολογία, ο οποίος υλοποιεί δρομολόγηση πακέτων σε συνδυασμό με μηχανισμό για αποφυγή της ...
  • Master Thesis  

   Εκτίμηση κόστους λογισμικού με χρήση γενετικού προγραμματισμού 

   Ιάσονος, Αγγέλα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-01)
   Ο ακριβής υπολογισμός της προσπάθειας υλοποίησης ενός λογισμικού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Αρχικά αυτός ο υπολογισμός γινόταν μόνο μέσω κάποιων έμπειρων ατόμων όμως αυτό δεν ...
  • Master Thesis  Open Access

   Εξερεύνηση των ∆υνατοτήτων του Αλγορίθµου Ενισχυτικής Μάθησης Dreamerv3 στο ∆υναµικό Περιβάλλον Παιχνιδιού Obstacle Tower 

   Τσιουρτής, Βαγγέλης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2024-01-11)
   Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της απόδοσης του νέου υπερσύγχρονου αλγόριθμου ενισχυτικής μάθησης (ΕΜ) DreamerV3 [1] στο περιβάλλον Obstacle Tower [2]. Το Obstacle Tower είναι ένα περίπλοκο, ...
  • Master Thesis  

   Εξόρυξη κανόνων από καρδιαγγειακή βάση για χρήση αλγορίθμων συσχέτισης 

   Παπακωνσταντίνου, Λουκία (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Η μελέτη αφορά την εξόρυξη κανόνων συσχέτισης από βάση δεδομένων με ασθενής με καρδιαγγειακά επεισόδια. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο παρατηρείται αυξημένη συχνότητα των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Σκοπός της μελέτης μας, ...
  • Master Thesis  Open Access

   Εργαλείο για αυτόματη αναγώριση, συγγραφή & βελτίωση Alt-Text εικόνων βασισμένο στις κατευθυντήριες γραμμές προσβασιμότητας περιεχομένου ιστού 

   Κυπριανού, Μάριος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05-27)
   Στη σύγχρονη εποχή η τεχνολογία σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη . Ένα μέρος της τεχνολογίας είναι και το διαδίκτυο το οποίο προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στους χρήστες του. Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν διαφορετικά ...
  • Master Thesis  

   Η χρήση βιο-αισθητήρων για τη μέτρηση της επιρροής της συναισθηματικής κατάστασης των χρηστών κατά την αλληλεπίδραση τους με τα διαδικτυακά περιβάλλοντα 

   Σιάλαρου, Άννα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-12)
   Τα συναισθήματα αποτελούν ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της ζωής μας και από αυτά εξαρτάται πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ...
  • Master Thesis  Open Access

   Καλλιτεχνικές εμπειρίες XR 

   Κυριάκου, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-06)
   Η πανδημία Κορονοϊού του 2019 έφερε τα πάνω κάτω σε πολλούς τομείς και σε πάμπολλους επαγγελματικούς χώρους. Ένας από τους χώρους που πλήγηκε ήταν και ο μουσικός. Διαφάνηκε έτσι η ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων ...
  • Master Thesis  

   Κινητικότητα για Έλεγχο Κάλυψης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 

   Κακουλλή, Έλενα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
   Η παρούσα Διατριβή Μάστερ παρουσιάζει μια πληθώρα επιστημονικών άρθρων στο τομέα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων με κύρια κατεύθυνση τον έλεγχο της κάλυψης με τη βοήθεια της κινητικότητας. Μέσα από αυτή την μελέτη έχουν ...
  • Master Thesis  

   Κλινικό πληροφορικό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας: Ανάλυση αναγκών και παραμετροποίηση ευφυούς εφαρμογής 

   Χατζημαύρος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-11)
   Η διπλωματική αυτή εργασία, ασχολείται με τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε περιβάλλοντα κρίσιμης ιατρική πρακτικής με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και αυτοματοποίηση ...
  • Master Thesis  

   Κλινικό πληροφορικό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας: Ηθικές και νομοθετικές παράμετροι ευφυούς εφαρμογής 

   Χριστοδούλου, Άντρη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-12)
   Η διπλωματική αυτή εργασία, έρχεται να φωτίσει κάποια από τα ηθικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της ιατρική και συγκεκριμένα ενός ολοκληρωμένου κλινικού πληροφοριακού ...
  • Master Thesis  

   Μάθηση συσχετισμένης χρονικής διαφοράς εισόδων από συναπτικά συνδεδεμένους νευρώνες 

   Καραβιώτου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-12)
   Στην παρούσα εργασία, εξετάστηκε κατά πόσον μπορεί να υπάρχει ένας βιολογικός μηχανισμός, όπου οι νευρώνες μπορούν να εκπαιδεύονται, έτσι ώστε να μαθαίνουν μία συσχετισμένη χρονική διαφορά των εισόδων από διαφορετικές ...
  • Master Thesis  

   Μελέτη επίδοσης του πρωτοκόλλου IEEE 802.11 (dcf) 

   Παπαγεωργίου, Λοΐζος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2005-06)
   Το πρωτόκολλο IEEE 802.11 αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την επίδοση του πρωτοκόλλου από την σκοπιά του συστήματος με βασικό κριτήριο την ...