Αντικείμενο των Τουρκικών Σπουδών είναι η τουρκική γλώσσα και οι άλλες τουρκογενείς γλώσσες, καθώς και η ιστορία, οι λογοτεχνίες και οι πολιτισμοί τους από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα. Διάφορες γνωστικές ενότητες των Τουρκικών Σπουδών έχουν διαμορφωθεί: η Τουρκολογία ή οι Τουρκικές (Τurkic) Σπουδές, που αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα των τουρκικών γλωσσών και λογοτεχνιών· οι Οθωμανικές Σπουδές που επικεντρώνονται στις γλωσσικές ποικιλίες, την ιστορία και τον πολιτισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (13ος-20ός αιώνας)· οι Σύγχρονες Τουρκικές (Turkish) Σπουδές, που πραγματεύονται την πολιτική, τη λογοτεχνία, την οικονομία και την κοινωνία της Τουρκίας κατά τον 20ό αιώνα· Οι Ισλαμικές Σπουδές, που είναι συστατικό μέρος των Οθωμανικών και των Νεώτερων Τουρκικών Σπουδών και συσχετίζονται με τις Μεσανατολικές Σπουδές, οι οποίες καλύπτουν τη μελέτη των Μεσανατολικών λαών (κυρίως Αραβικών και Ιρανικών), των γλωσσών και των πολιτισμών τους. Επιπλέον, οι Τουρκικές Σπουδές συμπεριλαμβάνουν και τη μελέτη των Βαλκανικών λαών σε σχέση με τον οθωμανικό και τουρκικό κόσμο.

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Türk modernleşmesi ve milliyetçiliğinde erkeklik ve endişe 

  Derya, Doğuş (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2017-12)
  This PhD thesis, deals with the connection between the Enlightenment, imagination processes of modern nations and construction of modern masculinities in the Western and non-Western contexts. While explaining the effects ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Türkiye Solu ve Kıbrıs Sorunu (1950-1980) 

  Korkmazhan, Abdullah (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2014-05)
  This study analyses and questions the left movements in Turkey from the 1950’s to the 1980’s and their policy and approaches to the Cyprus Problem and its sub headings which were able to maintain their agenda in internal ...
 • Doctoral Thesis  

  Από την Οθωμανική Διοίκηση στην αποικιοκρατική νεωτερικότητα : εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη στην Κύπρο, 1878-1931 

  Ιωάννου, Γιάννης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2013-04)
  Η παρούσα εργασία περιστρέφεται γύρω από το γενικότερο ζήτημα της αποικιακού τύπου νεωτερικότητας (εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη και αποικιακός «φιλελευθερισμός»), όπως αυτή σηματοδοτείται με την εγκατάσταση της βρετανικής ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Τουρκοκύπριοι : από μειονότητα σε πολιτική κοινότητα (1923-1960) 

  Κτωρής, Σώτος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2012-01)
  Αντικείμενο εργασίας της παρούσας διατριβής αποτελεί η μετεξέλιξη των Τουρκοκυπρίων από κηδεμονευόμενη θρησκευτική μειονότητα σε πολιτική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφονται και αναλύονται οι τουρκοκυπριακές πολιτικές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ισλαμ, πολιτική και οικονομία στην Τουρκία : από την αστική τάξη του Κεμαλισμού στο κεφάλαιο του Ισλάμ 

  Μούδουρος, Νίκος Β. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2011-06)
  Το πρώτο μέρος της εργασίας ασχολείται με το ζήτημα της τουρκικής αστικής τάξης από την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980. Καταπιάνεται με την παρουσίαση της πολιτικής που ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Η διαδικασία συγκρότησης ενός θεσμού εξουσίας: Εκκλησία της Κύπρου, 1754-1910 

  Μιχαήλ, Μιχάλης Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2003)
  The role of the Church of Cyprus during the critical period of the 19th century until 1910 is the main topic of this dissertation. Partially, an attempt is made to study the relationship between the Church and the Ottoman ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Η τουρκική πολιτική στην Κύπρο από το 1923 εως το 1960 και οι βασικοί εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες διαμόρφωσης της 

  Καυκαρίδης, Χαραλαμπος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2009-01)
  Με τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923 και τη μετέπειτα ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, η επίσημη πολιτική υπό τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ βασίστηκε στη συγκρότηση ενός τουρκικού έθνους-κράτους και περιορίστηκε εντός των νέων ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Η τουρκική με το ελληνικό αλφάβητο σε χειρόγραφο του 18ου αιώνα 

  Γαβριήλ, Ευτύχιος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2011-01)
  Η διατριβή, μέσω της περιγραφής της γλώσσας ενός χειρογράφου που είναι γραμμένο στην Τουρκική με το ελληνικό αλφάβητο, επιδιώκει να συμβάλει στη γνώση για την Τουρκική κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα. Πιστεύεται ότι το κείμενο ...