Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών εστιάζεται στην έρευνα και τη διδασκαλία που αναπτύσσουν το διάλογο μεταξύ, αφενός των Αγγλοαμερικανικών και Ευρωπαικών παραδόσεων και, αφετέρου, των παραδόσεων της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βαλκανικής. Στα Τμήματα Αγγλικών Σπουδών, Γαλλικών και Ευρωπαικών Σπουδών και των Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών καλύπτονται διαφορετικές ιστορικές περιόδους (από τον Μεσαίωνα ως το παρόν) και ένα φάσμα θεμάτων που άπτονται της λογοτεχνίας και της λογοτεχνικής θεωρίας, της ιστορίας των ιδεών και της αισθητικής, της ιστορίας και της πολιτικής, των συγκριτικών προσεγγίσεων στη λιγοτεχνία και τον πολιτισμό, της θεωρητικής και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, των μεταφραστικών σπουδών και της διερμηνείας , της διδασκαλίας δεύτερης γλώσσας και της φιλοσοφίας και των σπουδών φύλου.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  

  Of Jews, animals, women, and Cyborgs : writing beyond 'man', from Kafka to Coetzee 

  Peroikou, Antonia M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-03)
  Η διχοτόμηση μεταξύ του ανθρώπινου και του ζωικού ή ακόμα καλύτερα του ανθρώπινου και του μη ανθρώπινου κατασκευάστηκε σε “χρόνο πριν από το χρόνο”. Aντιπροσωπεύει ένα όριο στο οποίο όλα τα μεγάλα οντολογικά, ηθικά και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Ethics and politics in performance art : reclaiming the function of art in society 

  Lamprou, Karolina P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2020-11)
  Αυτή η διατριβή αποτελεί μια θεωρητική προσέγγιση στη “performance art”, προκειμένου να αξιολογήσει, από την προοπτική του 21ου αιώνα, τις ηθικές και πολιτικές ανησυχίες που έχουν συμβάλει στην εμφάνιση και τη εξέλιξη ...
 • Doctoral Thesis  

  Textes réflexifs autobiographies langagières, cheminements émotionnels : étude de cas auprès d'apprenants adultes en FLE en contexte chypriote hellénophone et allophone 

  Kounouni, Maria A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2020-05)
  Βασικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι ο εντοπισμός της δυναμικής των ποσοτικών και ποιοτικών αναγνώσεων των γραπτών και προφορικών δεδομένων μας (γραπτές και προφορικές αυτοβιογραφίες) για τη μελέτη των ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  La loi, la justice et la notion d'absurde dans l'œuvre d'Albert Camus 

  Theophanidi, Angelika L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-09)
  Η σχέση μεταξύ δικαιοσύνης και παράλογου δεν είναι πάντα προφανές. Στα έργα του Albert Camus οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται στενά. Λαμβάνοντας υπόψη τις έννοιες του νόμου, της καλοσύνης και της αξίας, ο Camus προσπαθεί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The Gurbetties of Cyprus and their language Gurbetcha 

  Pelekani, Chryso P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2018-09)
  Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της διατριβής παρουσιάζει την ταυτότητα και η προέλευση των Ρομά-Κουρμπετών της Κύπρου, το κοινωνικοπολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο ζουν σήμερα και η επίδρασή του στη διατήρηση του γλωσσικού ...
 • Doctoral Thesis  

  Ο αντικομμουνισμός στην Κύπρο την περίοδο 1945-1965 

  Δημητρίου, Δημήτρης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
  Ο αντικομουνισμός που επικρατούσε ανά το παγκόσμιο με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και την Κύπρο. Η πορεία που ακολούθησε το νησί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της αποικιοκρατίας ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Όψεις της οθωμανικής επαρχιακής διοίκησης του 17ου αιώνα : η περίπτωση της Κύπρου 

  Λεπίδα, Στυλιανή Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
  Η μελέτη της οθωμανικής επαρχιακής διοίκησης του 17ου αιώνα είναι, σε μεγάλο βαθμό, συνυφασμένη με την πορεία της κεντρικής διοίκησης και με τη μεταξύ τους σύνδεση. Η υπόρρητη, ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα, πολιτική ...
 • Doctoral Thesis  

  1970'li ve 80'li Kıbrıslı Türk şiirinde kimlik ve mekan algısı 

  Müezzin, Cemay H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
  The thesis that is titled “The Concept Of Identity and Place In Turkish Cypriot Poetry Of The 1970s and 80s”, deals with the Turkish-Cypriot poets, who during the 1974 war which resulted in the separation of the island ...
 • Doctoral Thesis  

  Η Μεσόγειος ως πεδίο αυτοκρατορικών και ιδεολογικών διεκδικήσεων : ο πόλεμος της Κύπρου στην οθωμανική ιστοριογραφία (16ος-17ος αι.) 

  Κόκκινος, Ανδρέας Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
  Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις αντιλήψεις των ίδιων των Οθωμανών ιστοριογράφων για τον πόλεμο της Κύπρου ως ένα αναπόσπαστο μέρος των δικών τους εδαφικών, πολιτικών αλλά και ιδεολογικών αντιλήψεων για τη ...
 • Doctoral Thesis  

  Çağdaş Kıbrıslı romanında kimlik sorunsalının yansıması 

  Yıkık, Ahmet (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
  Η παρούσα διατριβή εστιάζει στα σύγχρονα τουρκοκυπριακά μυθιστορήματα που έχουν εκδοθεί από το 1998 έως το 2014,  και οι στόχοι της είναι διπλής φύσεως. Κατά πρώτο λόγο, επιχειρεί να καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Didactique du FLE et stratégies d'apprentissage : étude de cas sur la production et l'interaction orales, réalisée auprès d'apprenants adultes et grands adolescents en contexte chypriote hellénophone 

  Christoforou, Nathalie (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
  Η παρούσα έρευνα μελετά τη χρήση και εκμάθηση στρατηγικών επικοινωνίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου και συνδιαλλαγής σε τάξεις Γαλλικής ως ξένης γλώσσας με ελληνοκύπριους μαθητές. Με τις ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Κυπριακή Δημοκρατία, 1960-1963 : δικοινοτική συνύπαρξη, λόγος, ετερότητα και πολιτότητα 

  Χαραλάμπους, Ελένη Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2018-05)
  Σε επίπεδο διδακτορικών ερευνών και ειδικά στην ελληνική γλώσσα ελάχιστα έχουν γραφτεί που να εστιάζονται σε πτυχές του Κυπριακού Προβλήματος κατά τα τρία πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960-1963). ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Formative assessment in EFL primary schools in Cyprus 

  Michaeloudes, George Th. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2018-04)
  Η Διαμορφωτική Αξιολόγηση (ΔΑ) είναι μια διαδικασία αξιολόγησης της μάθησης και ταυτόχρονα τροποποίησης της διδασκαλίας, βάσει των πληροφοριών που προέρχονται από τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών και των μαθητών, με ...
 • Doctoral Thesis  

  Education and state ideology in Turkey, 1980-2015 

  Şaraplı, Onur (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-04)
  Σύμφωνα και με τη σύγχρονη ιστοριογραφία, ο στρατός και το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι κύριοι θεσμοί για την αναπαραγωγή της ιδεολογίας του σύγχρονου κράτους. Η εκπαίδευση θεωρείται μέσο διαμόρφωσης τις κοινωνίας. ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Türk modernleşmesi ve milliyetçiliğinde erkeklik ve endişe 

  Derya, Doğuş (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2017-12)
  This PhD thesis, deals with the connection between the Enlightenment, imagination processes of modern nations and construction of modern masculinities in the Western and non-Western contexts. While explaining the effects ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Αναγνώριση κλειστών συμφώνων στην Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα : η περίπτωση των ομιλητών της κυπριακής διαλέκτου ως πρώτη γλώσσα 

  Κκεσέ, Έλενα Θ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2013-07)
  Στην παρούσα διατριβή εξετάζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες ομιλητές της Κυπριακής διαλέκτου με τα κλειστά σύμφωνα στην Αγγλική ως Δεύτερη Γλώσσα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τα αποτελέσματα δυο μέσων ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Test washback on teaching practices used in EFL multi-exam preparation classes in Greece 

  Papakammenou, Irini P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2017-05)
  Η παρούσα ερευνά το φαινόμενο του test washback (αναδραστική επίδραση αξιολογικών κριτηρίων). Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στην διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι καθηγητές σε τάξεις στις οποίες προετοιμάζουν μαθητές ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Peer assessment : a dynamic learning-oriented tool for the development of writing skills 

  Meletiadou, Eleni I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2017-03)
  Tις τελευταίες δυο δεκαετίες, καθηγητές, ερευνητές και εκπαιδευτικές αρχές εκφράζουν την ανησυχία τους για την κακή επίδοση των μαθητών/-τριών και την αποτυχία τους σε επίσημες τελικές εξετάσεις (Lee, 2009; Meletiadou, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Türkiye Solu ve Kıbrıs Sorunu (1950-1980) 

  Korkmazhan, Abdullah (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2014-05)
  This study analyses and questions the left movements in Turkey from the 1950’s to the 1980’s and their policy and approaches to the Cyprus Problem and its sub headings which were able to maintain their agenda in internal ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  The development of children's attitudes towards linguistic variation : a study on a dialect/register continuum 

  Satraki, Melanie P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2015-10)
  Η παρούσα διατριβή διερευνά τις γλωσσικές στάσεις στα πρώτα στάδια της κοινωνιογλωσσολογικής ανάπτυξης. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας, οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο ότι η στάση είναι μια αξιολογική άποψη σε κάποιο ...

View more