• Doctoral Thesis  Open Access

   Η διαδικασία συγκρότησης ενός θεσμού εξουσίας: Εκκλησία της Κύπρου, 1754-1910 

   Μιχαήλ, Μιχάλης Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2003)
   The role of the Church of Cyprus during the critical period of the 19th century until 1910 is the main topic of this dissertation. Partially, an attempt is made to study the relationship between the Church and the Ottoman ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η τουρκική πολιτική στην Κύπρο από το 1923 εως το 1960 και οι βασικοί εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες διαμόρφωσης της 

   Καυκαρίδης, Χαραλαμπος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2009-01)
   Με τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923 και τη μετέπειτα ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, η επίσημη πολιτική υπό τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ βασίστηκε στη συγκρότηση ενός τουρκικού έθνους-κράτους και περιορίστηκε εντός των νέων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Translation as travel : the US in and out of the world in the work of Jonathan Raban, Pico Iyer, William Gibson and Alphonso Lingis 

   Staponkute, Dalia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2010-05)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει τον συσχετισμό μεταξύ του ταξιδιού και της πολιτισμικής μετάφρασης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η μεθοδολογία της θεωρίας περί μετάφρασης και η αντίληψη του Μιχαήλ Μπαχτίν για τον χρονοτόπο, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The development of a CLIL teaching model : focus in vocabulary development and content knowledge 

   Xanthou, Maria A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2010-06)
   Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός μοντέλου CLIL για διδασκαλία σε τάξεις του Δημοτικού (CLELD) βασισμένο σε σύνθεση ερευνητικών ευρημάτων στους τομείς της αποτελεσματικής μάθησης μαθήματος, εκμάθησης ξένης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η τουρκική με το ελληνικό αλφάβητο σε χειρόγραφο του 18ου αιώνα 

   Γαβριήλ, Ευτύχιος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2011-01)
   Η διατριβή, μέσω της περιγραφής της γλώσσας ενός χειρογράφου που είναι γραμμένο στην Τουρκική με το ελληνικό αλφάβητο, επιδιώκει να συμβάλει στη γνώση για την Τουρκική κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα. Πιστεύεται ότι το κείμενο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ισλαμ, πολιτική και οικονομία στην Τουρκία : από την αστική τάξη του Κεμαλισμού στο κεφάλαιο του Ισλάμ 

   Μούδουρος, Νίκος Β. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2011-06)
   Το πρώτο μέρος της εργασίας ασχολείται με το ζήτημα της τουρκικής αστικής τάξης από την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980. Καταπιάνεται με την παρουσίαση της πολιτικής που ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Τουρκοκύπριοι : από μειονότητα σε πολιτική κοινότητα (1923-1960) 

   Κτωρής, Σώτος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2012-01)
   Αντικείμενο εργασίας της παρούσας διατριβής αποτελεί η μετεξέλιξη των Τουρκοκυπρίων από κηδεμονευόμενη θρησκευτική μειονότητα σε πολιτική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφονται και αναλύονται οι τουρκοκυπριακές πολιτικές ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Translating children's literature in a changing world : Potteromania and its articulations into Greek 

   Yiasemi, Sotiroula (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2012-04)
   Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια εις βάθος ανάλυση της μετάφρασης της παιδικής λογοτεχνίας από τα Αγγλικά στα Ελληνικά, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Χάρι Πότερ και των μεταφρασμάτων του στο γραπτό λόγο και στα πολυμέσα. ...
  • Doctoral Thesis  

   Από την Οθωμανική Διοίκηση στην αποικιοκρατική νεωτερικότητα : εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη στην Κύπρο, 1878-1931 

   Ιωάννου, Γιάννης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2013-04)
   Η παρούσα εργασία περιστρέφεται γύρω από το γενικότερο ζήτημα της αποικιακού τύπου νεωτερικότητας (εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη και αποικιακός «φιλελευθερισμός»), όπως αυτή σηματοδοτείται με την εγκατάσταση της βρετανικής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Re-imagining desire and sexuality in the work of Hanif Kureishi 

   Athanasiades, Andreas E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2013-06)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει το έργο του Hanif Kureishi, επικεντρώνοντας στις μεταβαλλόμενες και πολυσήμαντες έννοιες της επιθυμίας και της σεξουαλικότητας, όπως αυτές λειτουργούν μέσα στην κοινωνική και πολιτική σφαίρα της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Αναγνώριση κλειστών συμφώνων στην Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα : η περίπτωση των ομιλητών της κυπριακής διαλέκτου ως πρώτη γλώσσα 

   Κκεσέ, Έλενα Θ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2013-07)
   Στην παρούσα διατριβή εξετάζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες ομιλητές της Κυπριακής διαλέκτου με τα κλειστά σύμφωνα στην Αγγλική ως Δεύτερη Γλώσσα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει τα αποτελέσματα δυο μέσων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Diagnosing specific language impairment : the case of Cypriot Greek 

   Theodorou, Eleni D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2013-12)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά τη γλωσσική ανάπτυξη των Εληνοκυπριόπουλων με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ). Η διατριβή πραγματεύεται δύο ζητήματα. Αρχικά επικεντρώνεται στον τρόπο εντοπισμού των παιδιών που παρουσιάζουν ΕΓΔ ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Vulnerable domains for cross-linguistic influence in L2 acquisition of Greek 

   Karpava, Sviatlana (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2014-04)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει την εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας από τους ενήλικες, τον ρόλο της Καθολικής Γραμματικής και πιθανή διαγλωσσική μεταφορά στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στην ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Türkiye Solu ve Kıbrıs Sorunu (1950-1980) 

   Korkmazhan, Abdullah (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2014-05)
   This study analyses and questions the left movements in Turkey from the 1950’s to the 1980’s and their policy and approaches to the Cyprus Problem and its sub headings which were able to maintain their agenda in internal ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A sociolinguistic investigation of the processes of language shift/language maintenance : the case of Pontic Greeks in Cyprus 

   Zoumpalidis, Dionysios Y. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2014-05)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά τις διαδικασίες της γλωσσικής υποχώρησης/διατήρησης που λαμβάνουν χώρα εντός της ποντιακής κοινότητας στην Κύπρο. Οι Έλληνες Πόντιοι, οι οποίοι μετακόμισαν στην Κύπρο για μόνιμη διαμονή από τις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Writing Cyprus : homecoming and cosmopolitanism in colonial, anti-colonial, and postcolonial Anglophone literary texts 

   Vasiliou, Marios A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2014-05)
   Η παρούσα διατριβή εξερευνεί τους τρόπους με τους οποίους Αγγλόφωνα λογοτεχνικά κείμενα από τρεις διαφορετικές περιόδους, την Αποικιακή, την Αντιαποικιακή, και την πρόσφατη Μετααποικιακή, πραγματεύονται τις έννοιες του ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Language struggle in a diglossic setting : code-switching and power in the court 

   Georgiou, Giorgos V. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2015-04)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της εναλλαγής κωδίκων μεταξύ της Κοινής Ελληνικής (ΚΝΕ) και της Κυπριακής Ελληνικής (ΚΕ) στον χώρο του κυπριακού δικαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, καταβλήθηκε ...
  • Doctoral Thesis  

   Teaching and learning English pronunciation in Cyprus : survey, analysis and challenges 

   Kyprianou, Marianna N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2015-05)
   Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η διδασκαλία και εκμάθηση της προφοράς της Αγγλικής (σε ένα πλαίσιο που διδάσκεται ως ξένη γλώσσα στην Κύπρο), καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομιλητές της Κυπριακής διαλέκτου ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   (Re)visions of form : the politics of poetics and the poetics of politics in Elizabeth Barrett Browning's Oeuvre 

   Angelides, Anastasia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2015-04)
   Η υφιστάμενη διδακτορική διατριβή διερευνά τις αναπροσαρμογές των παραδοσιακών ειδών ποίησης και την ενασχόληση με καίρια πολιτικά ζητήματα της εποχής στο έργο της Ελισάβετ Μπάρετ-Μπράουνιγκ. Μέσα από την ανάλυση των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The development of children's attitudes towards linguistic variation : a study on a dialect/register continuum 

   Satraki, Melanie P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2015-10)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά τις γλωσσικές στάσεις στα πρώτα στάδια της κοινωνιογλωσσολογικής ανάπτυξης. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας, οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο ότι η στάση είναι μια αξιολογική άποψη σε κάποιο ...