Σκοπός του Τμήματος Φυσικής είναι να επιτύχει προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στον τομέα της Φυσικής. Το Τμήμα προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί σε πτυχίο Φυσικής, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν σε Μάστερ και Διδακτορικό. Ένας σημαντικός στόχος του Τμήματος Φυσικής είναι η παρουσία του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έρευνα διεξάγεται σε περιοχές τόσο της Βασικής όσο και της Εφαρμοσμένης Φυσικής, στη Θεωρία και στο Πείραμα. Η ανάπτυξη ενός ευρέoς φάσματος ερευνητικών προγραμμάτων εμπλουτίζει τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος προσφέροντας στους φοιτητές στενότερη επαφή με νέες ιδέες και προβλήματα στη Φυσική. Την ίδια στιγμή, συνεισφέρει στην ερευνητική δραστηριότητα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την οικονομική πρόοδο της Κύπρου.

Πρόσφατες υποβολές

 • Doctoral Thesis  

  Bayesian Optimization of Variational Quantum Eigensolvers 

  Iannelli, Giovanni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023)
  The variational quantum eigensolver (VQE) is a hybrid quantum-classical algorithm used to find the ground state of a Hamiltonian using variational methods. It has a wide range of potential applications, from quantum ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Hadron masses from full QCD+QEDC simulations 

  Dale, Madeleine (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023)
  In this thesis, we have measured baryon and meson masses through first-principles non perturbative simulations of QCD+QED, using the QEDC formulation of QED on the lattice. In particular, we measured the octet baryons, the ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Unraveling spin current control in solution-processed-organic material systems 

  Nicolaides, Constantinos N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-11-21)
  Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τη διερεύνηση των φυσικών διεργασιών του σπιν ρεύματος σε solution-processed υλικά μέσω της μεθόδου spin pumping και αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες μελέτες. Προκειμένου να κατανοήσουμε ...
 • Doctoral Thesis  

  Search for charged Higgs bosons with hadronic decays of top and bottom quarks at the CMS experiment using the LHC Run II pp collision data 

  Konstantinou, Sotiroulla K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2023-05-19)
  Η φυσική στοιχειωδών σωματιδίων στοχεύει στην κατανόηση της υποατομικής φύσης του σύμπαντος. Η επικρατούσα θεωρία, το Καθιερωμένο Πρότυπο (ΚΠ) της σωματιδιακής φυσικής, περιγράφει τη φύση των στοιχειωδών συστατικών της ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Multilevel Algorithms in Lattice QCD for Exascale Machines 

  Ramirez Hidalgo, Gustavo Alonso (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-10)
  Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την εφαρμογή και ανάπτυξη μεθόδων πολλαπλών επιπέδων, για την επίλυση γραμμικών συστημάτων εξισώσεων και υπολογισμού ιχνών συναρτήσεων πινάκων, στη ρύθμιση δικτυωτού Κβαντική Χρωμοδυναμική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Simulations of molecular transitions involving spin, charge and energy transformations 

  Mavrommati, Spyroulla A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-12)
  This Ph.D. thesis describes research work on triplet energy transfer (TET) and charge transfer (CT) processes in molecular systems. The first major part of the thesis relates to unusual experimental observations of ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for charged Higgs bosons decaying into a top and a bottom quark with the CMS detector in pp collisions at √s=13 TeV with the 2016 and 2017 LHC data 

  Kolosova, Marina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-03)
  Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο την έρευνα για την ύπαρξη ηλεκτρικά φορτισμένων μποζονίων Higgs (H±) μέσω της διεργασίας pp→t(b)H± και της ακόλουθης διάσπασής τους H± → tb, στην πλήρως αδρονική τελική κατάσταση. Η ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Lattice Kinetic Algorithms for relativistic flows: a unified treatment 

  Simeoni, Daniele N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-05)
  Σε αυτή τη διατριβή παρουσιάζω τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διδακτορικής διατριβής μουAlgorithms for Relativistic Lattice Boltzmann, ένα από τα έργα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου κοινών διδακτορικών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Molecular Charge-transfer and Excitonic Processes: from Bridge-mediated Electron Transfer and Transport to Bridge-mediated Singlet Fission 

  Valianti, Stefani G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2021-11)
  Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή περιγράφει ερευνητικές εργασίες για τη μεταφορά ηλεκτρονίων (ΜΗΛ) και τις πολύ-εξιτονικές διεργασίες σε μόρια και μοριακές συνδέσεις. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να αναπτύξει μια φυσική ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Direct calculation of parton distribution functions (PDFs) on the lattice 

  Manigrasso, Floriano (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2022-04)
  In this work, we address a number of crucial steps in order to evaluate the nucleon unpolarized helicity and transversity parton distribution functions within the framework of lattice QCD. Discretization artifacts are ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Optical properties of multinary chalcogenide semiconductor nanostructures for light emission and light harvesting applications 

  Zacharia, Anna M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-09)
  Οι σύνθετοι ημιαγωγοί χαλκογονιδίων (MCS) έχουν αναδειχθεί ως ελκυστικά οπτοηλεκτρονικά υλικά, προσφέροντας ευελιξία σύνθεσης και στοιχειομετρίας, χαμηλή τοξικότητα και έντονη οπτική απορρόφηση με ενεργειακά χάσματα κατάλληλα ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Model study of charm loop effects 

  Calì, Salvatore G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
  Στις μέρες μας, πολλές προσομοιώσεις της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (ΚΧΔ) στο πλέγμα διεκπεραιώνονται χρησιμοποιώντας Nf = 2 + 1 δυναμικά, ελαφρά κουάρκ (up, down, strange). Αυτή η διάταξη, μέχρι στιγμής παρείχε σημαντικά ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Direct evaluation of parton distribution functions of the nucleon from Lattice QCD 

  Scapellato, Aurora E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
  Περιγράφουμε τον υπολογισμό των συναρτήσεων διανομής (PDFs) του νουκλεονίου αρχίζοντας από τη Λαγκαντζιανή των ισχυρών αλληλεπιδράσεων και χρησιμοποιώντας το φορμαλισμό Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (ΚΧΔ) πλέγματος. Οι αριθμητικοί ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Searches for signatures of a heavy pseudoscalar a boson in the two-Higgs-doublet model 

  Ioannou, Aimilios P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-05)
  Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή επικεντρώνεται στην αναζήτηση ενός βαρύτερου ψευδοβαθμωτού μποζονίου} Higgs, CP-odd Higgs Α μποζόνιο, που μπορεί να διασπαστεί με ενδιάμεσες καταστάσεις στο μποζόνιο Ζ (m_Z=91 GeV) αλλά και ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Development and application of efficient and accurate free-energy models and methodologies for high-throughput computational protein design 

  Michael, Eleni M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2020-09)
  Ο υπολογιστικός σχεδιασμός πρωτεϊνών (ΥΣΠ) αποτελεί σημαντικό εργαλείο της βιοτεχνολογίας, με ποικίλες πετυχημένες εφαρμογές τα τελευταία χρόνια, στις οποίες συγκαταλέγονται η δημιουργία καινούριων ή τροποποιημένων πρωτεϊνών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Simulating maximally twisted fermions at the physical pointa with multigrid methods 

  Bacchio, Simone G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesBergische Universität Wuppertal, Department of Physics, 2019-09)
  Αναπτύξαμε νέες μεθόδους για προσομοίωση πλέγματος ΚΧΔ με φυσικές τιμές των μαζών κουάρκς εντός του φορμαλισμού συνεστραμμένης μάζας φερμιονίων. Χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο μυλτιγριδ τόσο για τον υπολογισμό των διαδοτών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Perturbative renormalization of hadron operators and other fundamental quantities in lattice quantum chromodynamics 

  Spanoudes, Gregoris K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζεται ένας αριθμός από διαταρακτικούς υπολογισμούς που αφορούν την επανακανονικοποίηση διάφορων τοπικών και μη τοπικών αδρονικών τελεστών, όπως επίσης την επανακανονικοποίηση άλλων θεμελιωδών ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state with two b quarks and two tau leptons in proton-proton collisions at √s=13TeV 

  Tsiakkouri, Demetra G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην αναζήτηση μιας εξωτικής διάσπασης του Higgs μποζονίου σε ζεύγος ψευδοβαθμοτών μποζονίων α, με περαιτέρω διάσπαση σε ζέυγος b κουάρκ και ζεύγος τάο λεπτονίων. Αυτή η διάσπαση επιτρέπεται, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Spectroscopic studies of nanocrystal solids functionalized for optoelectronic applications 

  Papagiorgis, Paris G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2018-07)
  Η παρούσα διατριβή περιέχει φασματοσκοπικές μελέτες δύο υποσχόμενων συστημάτων κολλοειδών νανοκρυστάλλων (CNCs). Το πρώτο και το μεγαλύτερο μέρος της διατριβής, δηλαδή τα κεφάλαια 4, 5 και 6, επικεντρώθηκαν σε PbS CNCs, ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Search for H± → tb decay in fully hadronic final state 

  Ather, Mohsan Waseem (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2019-05)
  (...μη διαθέσιμη ηλεκτρονική μορφή της περίληψης)

View more