Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής παρέχει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα υψηλής ποιότητας με έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της Μηχανικής, το οποίο προετοιμάζει τους αποφοίτους για ηγετικούς ρόλους σε έναν τεχνολογικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις και ραγδαίες αλλαγές. Η έρευνα και οι καινοτομίες επιτυγχάνονται σ' ένα περιβάλλον, το οποίο προάγει τη συνεργασία μεταξύ καθηγητών, φοιτητών, βιομηχανίας και ερευνητικών ιδρυμάτων. Το εκπαιδευτικό σύστημα στο Τμήμα είναι σχεδιασμένο όχι απλώς για να παρέχει στους αποφοίτους υψηλής ποιότητας παιδεία στους επιλεγόμενους τομείς σπουδών, αλλά, επίσης, για να δημιουργεί επιχειρηματικούς αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν αυτοπεποίθηση να προωθούν καινοτόμες ιδέες, με σκοπό να δημιουργήσουν στην Κύπρο μία νέα βιομηχανία βασισμένη στην υψηλή τεχνολογία.

Recent Submissions

 • Master Thesis  

  Fabrication, characterization and evaluation of electrospun membranes in the recovery of precious metal Ions 

  Kyriacou, Paraskevas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-12)
  Precious Metals (PM), like Palladium and Gold, have gathered great attention in the last few years due to their specific physicochemical properties, including their strong catalytic activity and environmental stability. ...
 • Master Thesis  Open Access

  Design of thermoelectric generator for waste heat recovery from marine internal combustion engines 

  Konstantinou, Georgios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-12)
  Large amounts of energy are released into the environment by modern ships. More precisely, the exhaust gases from internal combustion engines (ICE) on commercial and passenger ships discharge enormous amounts of thermal ...
 • Master Thesis  Open Access

  Συνδυασμένη χρήση ρομποτικών συστημάτων και μηχανικής όρασης σε εφαρμογές ασφαλείας 

  Βούρκος, Ελευθέριος Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-09)
  Η παρούσα Διατριβή αφορά εφαρμογές θεμάτων ασφαλείας με συνδυασμό ρομποτικών συστημάτων και όρασης. Ο έλεγχος του ρομπότ βασίζεται στο ROS (Robot Operating System) και περιλαμβάνει mapping, localization, path planning και ...
 • Master Thesis  Open Access

  Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός θερμοηλεκτρικής γεννήτριας με βάση το υλικό HALF HEUSLER 

  Στυλιανού, Κυριάκος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-07)
  Η μεταπτυχιακή εργασία έχει θέμα την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό θερμοηλεκτρικών γεννητριών με χρήση υλικών half-Heusler. Το εύρος λειτουργίας των υλικών αυτών είναι από 500 – 800℃ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές ...
 • Master Thesis  Open Access

  In silico investigation of cell-matrix mechanobiology inside porous collagen scaffolds 

  Santos-Lopes, Oliver (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-07)
  Tissue engineering can utilize the use of Porous Collagen Scaffolds (PCS) to act as a guide for cells in wound healing applications. Improving healing time and reducing scar formation leading to improved quality of life ...
 • Master Thesis  Open Access

  Analysis of Nonlinear structures using the Response Controlled Stepped-Sine Testing (RCT) method 

  Rousou, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-01)
  Dynamic analysis and characterization of structures which contain multiple nonlinearities is challenging and complicated. Despite the rapid technological development, it is still considered that most structures designed ...
 • Master Thesis  Open Access

  Forging of multi-metal gears 

  Iona, Lysimachi I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-25)
  Material substitution is becoming increasingly popular in the transport sector, since the reduction of emissions is closely linked to the reduction of vehicular weight. In the case of gears, the aim is to reduce the gearbox ...
 • Master Thesis  Open Access

  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ SILICIDE-BASED ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

  Κυριάκου, Χριστόφορος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-06-30)
  Η ενέργεια αποτελεί μείζον θέμα στον σημερινό ερευνητικό τομέα καθώς η ανθρωπότητα καλείται να στραφεί προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για ικανοποίηση των ενεργειακών της αναγκών. Η θερμοηλεκτρική τεχνολογία βοηθά σε ...
 • Master Thesis  Open Access

  Σχεδιασμός, κατασκευή και χαρακτηρισμός πειραματικής διάταξης για αξιολόγηση κινητικής ικανότητας ποντίκων 

  Στεφάνου, Άννα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-12-21)
  Στη παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο χαρακτηρισμός πειραματικής διάταξης για αξιολόγηση κινητικής ικανότητας ποντικών μετά από τραύμα στο νωτιαίο μυελό. Αρχικά, αναλύονται μερικοί ...
 • Master Thesis  Open Access

  Design implementation and experimental testing of a Robotic mechanism for applications in the adaptive Architecture 

  Georgiou, Loukas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-06-10)
  A modern form in Adaptive Architecture is the buildings that have the ability to adapt their shape according to certain conditions, in order to achieve better use and better energy efficiency. In the present dissertation ...
 • Master Thesis  Open Access

  Fabrication and characterization of electrospun polymeric phase change fibers for potential use in thermal energy storage 

  Avraam, Kyriakos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
  The need for energy is constantly growing, making it necessary to effectively implement systems to meet the needs of the world's growing population while avoiding energy crises. As the levels of greenhouse gases in the ...
 • Master Thesis  Open Access

  Εναπόθεση λεπτών υμενίων Cu3N και CuInN πάνω σε γυαλί. Δομικές, ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες 

  Γεωργίου, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05)
  Έχουν προετοιμαστεί φιλμ Cu3N πάνω σε γυαλί από Cu κάτω από NH3:O2 στους 400֯C αλλά και με reactive sputtering χαλκού κάτω από N2, ακολουθούμενο από θερμική ανόπτηση στους 400֯C κάτω από NH2:H2 . Το Cu3N έχει κυβική ...
 • Master Thesis  Open Access

  Σχεδιασμός, κατασκευή και έλεγχος του κινητού ρομπότ ‘PYGMALION' 

  Λοΐζου, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-05-19)
  In recent years, robots have entered human life, replacing, supplementing or collaborating with humans. As part of this master's thesis, the reader will be informed about the design, construction, assembly and control of ...
 • Master Thesis  Open Access

  Optimal methodology for forecasting performance loss rate of fielded photovoltaic systems using Robust Principal Component Analysis and Auto-Regressive Integrated Moving Average 

  Michail, Anna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
  Photovoltaic (PV) systems exhibit different degradation modes resulting to different performance loss rates (PLR). The degradation modes can be attributed to environmental and internal factors (e.g., temperature, humidity, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Synthesis and study of thermal stability of thermoelectric materials 

  Theologou, Maria C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-06-01)
  In the last decades, an enormous interest appears at the scientific community on the magnesium silicide type materials that exhibit remarkable thermoelectric properties. Environmental-friendliness, low cost, excellent ...
 • Master Thesis  Open Access

  Convection-Enhanced Delivery for the treatment of brain cancer 

  Lambride, Chryso (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-05-18)
  Effective cancer treatment, especially in the brain, remains a formidable challenge in the field of oncology. Convection-enhanced delivery (CED) is an innovative and promising local drug delivery method for brain cancer, ...
 • Master Thesis  Open Access

  Nanocomposite electrospun fibers containing upconverting Nanoparticles 

  Antoniadou, Myrto A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-04-19)
  Upconverting nanoparticles (UCNPs) which present outstanding optical properties can offer new possibilities in fluorescent applications. In comparison with other fluorescence materials like semiconductors and organic ...
 • Master Thesis  Open Access

  Design, motion planning and control of a modular reconfigurable building structure 

  Petrou, Konstantinos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-05-28)
  The overall aim of the project is the design and control of a reconfigurable structure, achieving symmetrical and non-symmetrical forms with minimum actuation requirements. The structure is also required to provide flexibility ...
 • Master Thesis  Open Access

  Αριθμητικές προσομοιώσεις ηλιακού συλλέκτη αέρα 

  Χαραλάμπους, Σωκράτης Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2020-12-04)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, αρχικά, η αριθμητική προσομοίωση του πρότυπου ηλιακού συλλέκτη αέρα που κατασκευάστηκε από το Εργαστήριο Μεταφοράς Ενέργειας και Μάζας του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας ...