• Doctoral Thesis  

   Executive, motivational and emotional characteristics related to ADHD, ODD and CD symptoms 

   Vrachimi-Souroulla, Andry (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Η παρούσα διατριβή εξέτασε τα εκτελεστικά, συναισθηματικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που κινητοποιούν τη συμπεριφορά σε σχέση με τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Explicit and implicit emotion regulation ability and its link to executive functions: towards the development of novel computerized interventions 

   Koumi, Elena P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-11)
   Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, τεκμηριώνουν τον πυρηνικό ρόλο της Δυσκολίας Ρύθμισης Συναισθημάτων, σ’ ένα εύρος μορφών ψυχοπαθολογίας. Η Ικανότητα για Ρύθμιση Συναισθημάτων, ορίζεται από τον Gross (1998), έως προσπάθειες ...
  • Doctoral Thesis  

   An exploration of attentional and neural patterns during emotional processing: Combining attention modification training with continuous Theta Burst Stimulation 

   Sikki, Maria C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
   Εισαγωγή: Το άγχος και η αντικοινωνική συμπεριφορά χαρακτηρίζονται από ελλείματα προσοχής και δυσλειτουργίες εγκεφαλικής δραστηριότητας στην επεξεργασία των συναισθημάτων. Τεχνικές διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, όπως ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Formation of prejudice and national identity : the role of cognitive development and in-group and intergroup relations in children and adolescenes 

   Kyriakidis, Marios Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Κύριος στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου που τα κοινωνικά φαινόμενα, της προκατάληψης και της εθνοτικής ταυτότητας επηρεάζονται από την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων από την ηλικία των 7 μέχρι των ...
  • Doctoral Thesis  

   Functional versus dysfunctional coping with physical and emotional pain: An experimental comparison of acceptance versus avoidance strategies and precision evaluation of ambulatory psychophysiological equipment 

   Pinelopi, Konstantinou K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-03-28)
   Η αποτελεσματική διαχείριση του πόνου είναι μεγάλης σημασίας, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό αυξημένης λειτουργικότητας και ευεξίας. Υπάρχουν δύο τύποι πόνου, ο σωματικός και ο συναισθηματικός πόνος. Η τεχνική της αποδοχής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Heterogeneity within callous-unemotional traits: a multi-method assessment of factors differentiating callous-unemotional adolescents with and without conduct problems 

   Hadjicharalambous, Maria-Zoe Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-12)
   Παρόλη την ετερογένεια στα Χαρακτηριστικά Σκληρότητας και Αμεταμέλειας (ΣΑ), οι ομάδες ΣΑ και προβλήματα συμπεριφοράς (ΣΑ+ΠΣ) και ΣΑ χωρίς ΠΣ (ΣΑ-μόνο), δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την ομάδα ΣΑ-μόνο στη βιβλιογραφία. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Incidence and neuropsychological consequences of traumatic brain injury 

   Argyrou, Kyriaki G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-10)
   Κάθε χρόνο, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπόκειται σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) ως αποτέλεσμα πτώσεων, επιθέσεων, αθλητικών ατυχημάτων ή αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων. Η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Integrating theories of sexual violence : incorporating the clinical symptoms of the pathway model into the confluence model 

   Souroulla Kay, Froso (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την ενοποίηση του Confluence Model (CM) για τη διάπραξη σεξουαλικής βίας (ΣΒ) εναντίον των γυναικών, με τα κλινικά συμπτώματα του Pathway Model. Το CM αποτελεί το μοναδικό εμπειρικά εξαγόμενο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Integration of spatial information across vision and language 

   Pantelides, Stephanie N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2014-05)
   Τα επιστημονικά ευρήματα από ένα μεγάλο αριθμό ερευνών έδειξαν ότι οι χωροταξικές πληροφορίες οι οποίες κωδικοποιούνται μέσω διαφόρων αισθήσεων μπορούν να ενοποιηθούν σε μια κοινή χωροταξική αναπαράσταση στη μνήμη. Εντούτοις, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Internal cues and drug dependency : cognitive reapraisal and cognitive defusion as potential processes of change 

   Stavrinaki, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-05)
   Η εξάρτηση από ουσίες είναι ένα σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία και στο κοινωνικό σύνολο (NSDUH, 2012). Μέχρι τώρα, οι αποτελεσματικές θεραπείες για την εξάρτηση από ουσίες, π.χ., η ...
  • Doctoral Thesis  

   Interpreting resilience through intelligence theories in populations with autistic traits 

   Nikou, Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
   Η διατριβή εδώ περιγράφει τις ενέργειες της συγγραφέως προς κάλυψη του κενού στη βιβλιογραφία γύρω από την κατανόηση της ανθεκτικότητας σε πληθυσμούς με αυτισμό. Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται αυτός ο σκοπός της διατριβής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Inter ethnic bullying between adolescents : a longitudinal examination of the role of social psychological processes 

   Tsolia, Vasiliki I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-01)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά τις στάσεις των Ελληνοκυπρίων μαθητών απέναντι στα παιδιά μεταναστών και το αντίθετο, όσον αφορά το φαινόμενο του διεθνικού εκφοβισμού. Ο στόχος της διατριβής αυτής είναι η διερεύνηση ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Investigating children's attitudes toward the Syrian refugee children prior to their enrolment in Greek schools : inventing new road paths for the contact theory through contact with a puppet 

   Charalampidou, Pavlina M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-12)
   Η παρούσα ερευνητική διατριβή αποτελείται από δύο επιμέρους έρευνες και διερευνά τις στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας ως προς τα προσφυγόπουλα από τη Συρία που πρόκειται να ενταχθούν στα ...
  • Doctoral Thesis  

   Investigating the mechanisms of the Secondary Transfer Effect on intergroup contact : the moderating role of intergroup distance 

   Filippou, Georgios F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να διερευνήσει και να επεκτείνει την κατανόηση του φαινομένου που ονομάζεται ‘δευτερογενής μεταβίβαση της επαφής’ (Secondary Transfer Effect – STE), όπου η θετική επίδραση της διομαδικής ...
  • Doctoral Thesis  

   The investigation of attentional biases in social anxiety using the startle eyeblink modification paradigm 

   Charalambous, Elena Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Οι μεροληψίες προσοχής σε κοινωνικά απειλητικά ερεθίσματα χαρακτηρίζουν συνήθως τα άτομα με κοινωνικό άγχος. Οι διεργασίες (εγρήγορση, αποφυγή προσοχής, ή δυσκολία αποδέσμευσης της προσοχής) στις οποίες οφείλονται οι ...
  • Doctoral Thesis  

   A Longitudinal Analysis of Learning, Attention, and Behavioural Difficulties in Young Children: A Multifactorial Developmental Perspective 

   Chatzoudi, Dialechti (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-12)
   Developmental dysfunctions refer to a range of neurodevelopmental, emotional, and behavioural deficits that can have significant and long-lasting adverse effects on a child’s well-being. It can be challenging to distinguish ...
  • Doctoral Thesis  

   Making sense of Depression: A study of the representations and experience of depression in the Greek-Cypriot context 

   Orphanidou, Maria I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
   Πέρα από διαγνωστικός όρος, η κατάθλιψη εμφανίζεται στον καθημερινό λόγο (Rogers & Pilgrim, 2014). Παρότι είναι ένας οικείος και συχνά χρησιμοποιούμενος όρος, έρευνες υποδηλώνουν ότι η έννοια της κατάθλιψης δημιουργεί ...
  • Doctoral Thesis  

   A mixed methods approach to understanding how parental practices, self-efficacy and cognitive attributions relate to subtypes of conduct problems and callous-unemotional traits 

   Katsimicha, Efterpi K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-12)
   Στόχος: Αυτή η διατριβή εστιάζει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι γονικές πρακτικές, η αυτο-αποτελεσματικότητα και οι γνωστικές αποδόσεις σχετίζονται με υποτύπους Προβλημάτων Συμπεριφοράς (ΠΣ) και Χαρακτηριστικά ...
  • Doctoral Thesis  

   Multiple text comprehension and evaluation: the influence of argument type and prior belief consistency 

   Savvidou, Sylvia Maria S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-05)
   Η παρούσα έρευνα εξέτασε κατά πόσο η αξιολόγηση αντιφατικών κειμένων αλλά και η κατανόησή τους (μονο-κειμενικό και πολυ-κειμενικό επίπεδο) επηρεάζεται από διαφορετικούς κειμενικούς τύπους επιχειρηματολογίας (επιστημονική ...
  • Doctoral Thesis  

   Neural Noise and the Decomposition of Autism Heterogeneity 

   Trakoshis, Stavros A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-05)
   Η ετερογένεια εντός της διαγνωστικής κατηγορίας της διαταραχής αυτιστικού φάσματος αποτελεί μια από τις κυριότερες σύγχρονες προκλήσεις για τη διάγνωση και θεραπεία της διαταραχής αυτής. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ...