• Doctoral Thesis  Open Access

   Definite article acquisition and morphosyntactic development in Cypriot-Greek cochlear implanted children compared to typically hearing press 

   Yiangou, Elena S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-01)
   Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει αν κωφά Ελληνοκύπρια παιδιά με κοχλιακά εμφυτεύματα, ακολουθούν την ίδια αναπτυξιακή πορεία όσο αφορά την χρήση του οριστικού άρθρου της Ελληνικής γλώσσας και κατ’ ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Developmental dynamics binding processing efficiency, working memory and reasoning: a longitudinal study 

   Mouyi, Antigoni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2008-06)
   Η μελέτη της ανάπτυξης και των δυναμικών αλληλεπιδράσεων των γνωστικών παραμέτρων της ευφυΐας στις ηλικίες 6-11 χρόνων, αποτελούν το σκοπό της παρούσης έρευνας. Η έρευνα ήταν διαχρονική και διεξήχθη σε δύο κύματα με χρονική ...
  • Doctoral Thesis  

   A dialogical case study in a Cypriot mental rehabilitation center: residents’ and professionals’ representations of mental illness causes, daily life and working experiences 

   Mouyi, Rebecca P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-02)
   Η παρούσα διατριβή εξετάζει τις εμπειρίες ατόμων που διαγνώστηκαν με ψυχική ασθένεια και διαμένουν σε ένα Κυπριακό, κοινοτικό κέντρο ψυχικής αποκατάστασης, καθώς και των επαγγελματιών που εργάζονται μαζί τους. Συγκεκριμένα, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The differences between self-reported and measured height and weight : detection, examination and manipulation 

   Kkeli, Natalie K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Οι απαντήσεις σε δηλώσεις αυτο-αναφοράς θα πρέπει να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων με ακρίβεια. Η ακρίβεια των αυτο-αναφορών εξετάζεται με τη μέτρηση του βαθμού συμφωνίας τους με τις πραγματικές μετρήσεις, ...
  • Doctoral Thesis  

   Distinct Neurophysiological Patterns Associated with Differentiated levels of Antisocial Behavior, Callous-Unemotional traits, and Anxiety: Τhe Effectiveness of Heart Rate Variability (HRV) Biofeedback Training with Video Games 

   Petridou, Maria L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-11)
   Θεωρητικό Υπόβαθρο: Διαφορετικά επίπεδα Αντικοινωνικής Συμπεριφοράς (ΑΣ), Χαρακτηριστικών Σκληρότητας (ΧΣ), άγχους και η συννοσυρότητά τους έχουν συσχετιστεί με ελλείψεις ως προς τις επιτελικές δεξιότητες και τη συναισθηματική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Eating disorder risk: the role of sensitivity to negative affect and body-image inflexibility 

   Koushiou, Maria I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Οι Διατροφικές Διαταραχές (ΔΔ) αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισης ανάμεσα σε νεαρές γυναίκες. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι οι ΔΔ δεν αντιμετωπίζονται ...
  • Doctoral Thesis  

   Effects of movement type on scene recognition 

   Gavriil, Christodoula K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-10)
   Η αναγνώριση μιας σκηνής από μια νέα σκοπιά βασίζεται στη χωρική ενημέρωση, δηλαδή στη διαδικασία παρακολούθησης του τρόπου με τον οποίο αλλάζουν οι χωρικές πληροφορίες κατά τη μετακίνηση στο περιβάλλον. Σε εικονικά ...
  • Doctoral Thesis  

   Effects of Stimulus Features and of Individual Characteristics on the Perception of Time 

   Plastira, Miria N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-05-10)
   Σε αυτήν τη διατριβή μελετήθηκε η επίδραση της ταχύτητας της ομιλίας και της μουσικής στην αντίληψη του χρόνου. Εξετάστηκαν επίσης οι διαφορές μεταξύ των αναπαραγόμενων διαρκειών ακουστικών ερεθισμάτων παρόμοιων με ομιλία ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Emotion regulation in smokers : how cognitive reappraisal and acceptance affect subjective, physiological, cognitive and behavioural correlates of craving 

   Paraskeva-Siamata, Michaela (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-01)
   Παρά το γεγονός ότι το κάπνισμα είναι η πρωταρχική αιτία πρόωρων θανάτων που μπορούν να προληφθούν (WHO, 2016), οι πλείστοι καπνιστές που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα, ακόμη και με τη λήψη βοήθειας, δε φαίνεται να ...
  • Doctoral Thesis  

   Enhancement of emotion regulation skills in vulnerable adolescents due to the existence of addictions or psychopathology in the family 

   Theodorou, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-06)
   Η τρέχουσα έρευνα περιλαμβάνει τρείς μελέτες. Η μελέτη 1 εστιάζει στη διερεύνηση εάν οι γονικές πρακτικές προβλέπουν τις ικανότητες ρύθμισης των συναισθημάτων των εφήβων και στη συνέχεια εάν αυτές οι ικανότητες προβλέπουν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Evaluating an acceptance and commitment therapy internet-based intervention for smoking cessation in young adults 

   Savvides, Stella Nicoleta (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2014-12)
   Το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια ανησυχία, ιδίως στον τομέα της νεολαίας. Οι στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν: (α) να δημιουργηθεί και να εξεταστεί η αποδοχή και ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην διαδικτιακή ...
  • Doctoral Thesis  

   Evaluating the use of brief values interventions in increasing willingness to approach and approach behaviour towards phobic stimuli in specific phobias 

   Papageorgiou, Danae P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
   Η θεραπεία έκθεσης είναι η εμπειρικά υποστηριζόμενη θεραπεία για ειδικές φοβίες (ΕΦ). Ωστόσο, πλείστα άτομα δεν αναζητούν ποτέ θεραπεία, ενώ πολλά δεν την ολοκληρώνουν. Παρά ταύτα, η μέχρι σήμερα έρευνα για αύξηση της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Evaluation of a brief avatar-guided ACT-based intervention for chronic pain management 

   Kasinopoulos, Orestis C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-01)
   Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ) είναι μια εμπειρικά αποδεδειγμένη παρέμβαση για την διαχείριση του Χρόνιου Πόνου (McCracken & Vowles, 2014). Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για μείωση του κόστους στις υπηρεσίες υγειονομικής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Examination of the acceptance and commitment therapy model with alternative psychometric methods 

   Christodoulou, Andria Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-04)
   Εισαγωγή: Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ) είναι μια ερευνητικά-υποστηριζόμενη θεραπεία για διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας, παρόλο που το θεωρητικό της μοντέλο, Ψυχολογική Ακαμψία/ Ψυχολογική Ευελιξία (ΨΑ/ΨΕ), ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   An Examination of the Relationship between Childhood Peer Victimization and Disordered Eating in Emerging Adults: A Mixed Method Approach 

   Markou, Maria P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-04)
   Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, ο σχολικός εκφοβισμός στην παιδική ηλικία (ΣΕΠΗ) αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών και υπό-κλινικών συμπτωμάτων των διατροφικών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Examining aggression and hostile attribution bias through narrative text processing 

   Mouskounti, Thalia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-12)
   Προϋπάρχουσες έρευνες έχουν καταδείξει ότι άτομα με υψηλότερα επίπεδα επιθετικότητας συχνά εμφανίζουν προκατάληψη ως προς την επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών, ερμηνεύοντας τις προθέσεις των άλλων ως εχθρικές, ειδικά σε ...
  • Doctoral Thesis  

   Executive, motivational and emotional characteristics related to ADHD, ODD and CD symptoms 

   Vrachimi-Souroulla, Andry (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Η παρούσα διατριβή εξέτασε τα εκτελεστικά, συναισθηματικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που κινητοποιούν τη συμπεριφορά σε σχέση με τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Explicit and implicit emotion regulation ability and its link to executive functions: towards the development of novel computerized interventions 

   Koumi, Elena P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-11)
   Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, τεκμηριώνουν τον πυρηνικό ρόλο της Δυσκολίας Ρύθμισης Συναισθημάτων, σ’ ένα εύρος μορφών ψυχοπαθολογίας. Η Ικανότητα για Ρύθμιση Συναισθημάτων, ορίζεται από τον Gross (1998), έως προσπάθειες ...
  • Doctoral Thesis  

   An exploration of attentional and neural patterns during emotional processing: Combining attention modification training with continuous Theta Burst Stimulation 

   Sikki, Maria C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
   Εισαγωγή: Το άγχος και η αντικοινωνική συμπεριφορά χαρακτηρίζονται από ελλείματα προσοχής και δυσλειτουργίες εγκεφαλικής δραστηριότητας στην επεξεργασία των συναισθημάτων. Τεχνικές διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, όπως ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Formation of prejudice and national identity : the role of cognitive development and in-group and intergroup relations in children and adolescenes 

   Kyriakidis, Marios Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Κύριος στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου που τα κοινωνικά φαινόμενα, της προκατάληψης και της εθνοτικής ταυτότητας επηρεάζονται από την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων από την ηλικία των 7 μέχρι των ...