• Doctoral Thesis  Open Access

   1970'li ve 80'li Kıbrıslı Türk şiirinde kimlik ve mekan algısı 

   Müezzin, Cemay H. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   The thesis that is titled “The Concept Of Identity and Place In Turkish Cypriot Poetry Of The 1970s and 80s”, deals with the Turkish-Cypriot poets, who during the 1974 war which resulted in the separation of the island ...
  • Doctoral Thesis  

   Cultural memory and identity in post-1974 Cypriotist poetry 

   Siakalli, Maria M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2023-05-11)
   Η διαίρεση της Κύπρου το 1974 και η ντε φάκτο δημιουργία δύο χωριστών ζωνών είχαν διαλύσει τους οποιουσδήποτε εναπομείναντες συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών κοινοτήτων. Το γεγονός ότι ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Çağdaş Kıbrıslı romanında kimlik sorunsalının yansıması 

   Yıkık, Ahmet (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Η παρούσα διατριβή εστιάζει στα σύγχρονα τουρκοκυπριακά μυθιστορήματα που έχουν εκδοθεί από το 1998 έως το 2014,  και οι στόχοι της είναι διπλής φύσεως. Κατά πρώτο λόγο, επιχειρεί να καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα ...
  • Doctoral Thesis  

   Education and state ideology in Turkey, 1980-2015 

   Şaraplı, Onur (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-04)
   Σύμφωνα και με τη σύγχρονη ιστοριογραφία, ο στρατός και το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι οι κύριοι θεσμοί για την αναπαραγωγή της ιδεολογίας του σύγχρονου κράτους. Η εκπαίδευση θεωρείται μέσο διαμόρφωσης τις κοινωνίας. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The Gurbetties of Cyprus and their language Gurbetcha 

   Pelekani, Chryso P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2018-09)
   Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της διατριβής παρουσιάζει την ταυτότητα και η προέλευση των Ρομά-Κουρμπετών της Κύπρου, το κοινωνικοπολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο ζουν σήμερα και η επίδρασή του στη διατήρηση του γλωσσικού ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ottoman slavery in Istanbul and Cyprus during the late 16th century 

   Broyles, Shawn (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2021-04)
   Η προτεινόμενη έρευνα αναλύει τη δουλεία στα τέλη του 16ου αιώνα της οθωμανικής αυτοκρατορίας στις δύο πολύ διαφορετικές τοποθεσίες του üsküdar και της lefkoşa μέσω της ανάλυσης ισλαμικών δικαστηρίων σε καθεμία από αυτές ...
  • Doctoral Thesis  

   Turkish Cypriots' Struggle for Communal Existence: Mobilizations as a Social Movement 

   Misiaouli, Anna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2022-04-19)
   Το εγχείρημα αυτό προσβλέπει στην ανάπτυξη μιας διαθεματικής κατανόησης των κοινωνικών κινημάτων αξιοποιώντας την κοινωνιολογική θεωρία. Η έρευνα στοχεύει στο να τοποθετήσει το υπό μελέτη κίνημα σε ιστορικό πλαίσιο και να ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Türk modernleşmesi ve milliyetçiliğinde erkeklik ve endişe 

   Derya, Doğuş (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2017-12)
   This PhD thesis, deals with the connection between the Enlightenment, imagination processes of modern nations and construction of modern masculinities in the Western and non-Western contexts. While explaining the effects ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Türkiye Solu ve Kıbrıs Sorunu (1950-1980) 

   Korkmazhan, Abdullah (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2014-05)
   This study analyses and questions the left movements in Turkey from the 1950’s to the 1980’s and their policy and approaches to the Cyprus Problem and its sub headings which were able to maintain their agenda in internal ...
  • Doctoral Thesis  

   Από την Οθωμανική Διοίκηση στην αποικιοκρατική νεωτερικότητα : εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη στην Κύπρο, 1878-1931 

   Ιωάννου, Γιάννης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2013-04)
   Η παρούσα εργασία περιστρέφεται γύρω από το γενικότερο ζήτημα της αποικιακού τύπου νεωτερικότητας (εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη και αποικιακός «φιλελευθερισμός»), όπως αυτή σηματοδοτείται με την εγκατάσταση της βρετανικής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η διαδικασία συγκρότησης ενός θεσμού εξουσίας: Εκκλησία της Κύπρου, 1754-1910 

   Μιχαήλ, Μιχάλης Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2003)
   The role of the Church of Cyprus during the critical period of the 19th century until 1910 is the main topic of this dissertation. Partially, an attempt is made to study the relationship between the Church and the Ottoman ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η Μεσόγειος ως πεδίο αυτοκρατορικών και ιδεολογικών διεκδικήσεων : ο πόλεμος της Κύπρου στην οθωμανική ιστοριογραφία (16ος-17ος αι.) 

   Κόκκινος, Ανδρέας Σ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις αντιλήψεις των ίδιων των Οθωμανών ιστοριογράφων για τον πόλεμο της Κύπρου ως ένα αναπόσπαστο μέρος των δικών τους εδαφικών, πολιτικών αλλά και ιδεολογικών αντιλήψεων για τη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η τουρκική με το ελληνικό αλφάβητο σε χειρόγραφο του 18ου αιώνα 

   Γαβριήλ, Ευτύχιος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2011-01)
   Η διατριβή, μέσω της περιγραφής της γλώσσας ενός χειρογράφου που είναι γραμμένο στην Τουρκική με το ελληνικό αλφάβητο, επιδιώκει να συμβάλει στη γνώση για την Τουρκική κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα. Πιστεύεται ότι το κείμενο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Η τουρκική πολιτική στην Κύπρο από το 1923 εως το 1960 και οι βασικοί εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες διαμόρφωσης της 

   Καυκαρίδης, Χαραλαμπος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2009-01)
   Με τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923 και τη μετέπειτα ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, η επίσημη πολιτική υπό τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ βασίστηκε στη συγκρότηση ενός τουρκικού έθνους-κράτους και περιορίστηκε εντός των νέων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ισλαμ, πολιτική και οικονομία στην Τουρκία : από την αστική τάξη του Κεμαλισμού στο κεφάλαιο του Ισλάμ 

   Μούδουρος, Νίκος Β. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2011-06)
   Το πρώτο μέρος της εργασίας ασχολείται με το ζήτημα της τουρκικής αστικής τάξης από την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980. Καταπιάνεται με την παρουσίαση της πολιτικής που ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Κυπριακή Δημοκρατία, 1960-1963 : δικοινοτική συνύπαρξη, λόγος, ετερότητα και πολιτότητα 

   Χαραλάμπους, Ελένη Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2018-05)
   Σε επίπεδο διδακτορικών ερευνών και ειδικά στην ελληνική γλώσσα ελάχιστα έχουν γραφτεί που να εστιάζονται σε πτυχές του Κυπριακού Προβλήματος κατά τα τρία πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960-1963). ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Ο αντικομμουνισμός στην Κύπρο την περίοδο 1945-1965 

   Δημητρίου, Δημήτρης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Ο αντικομουνισμός που επικρατούσε ανά το παγκόσμιο με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και την Κύπρο. Η πορεία που ακολούθησε το νησί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της αποικιοκρατίας ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Όψεις της οθωμανικής επαρχιακής διοίκησης του 17ου αιώνα : η περίπτωση της Κύπρου 

   Λεπίδα, Στυλιανή Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2019-05)
   Η μελέτη της οθωμανικής επαρχιακής διοίκησης του 17ου αιώνα είναι, σε μεγάλο βαθμό, συνυφασμένη με την πορεία της κεντρικής διοίκησης και με τη μεταξύ τους σύνδεση. Η υπόρρητη, ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα, πολιτική ...
  • Doctoral Thesis  

   Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ και η πολιτική της Άγκυρας στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Από το Mavi Marmara στη Συμφωνία εξομάλυνσης 

   Ζορπάς, Χαράλαμπος Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2021-12)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της πορείας των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ από την περίοδο ανάληψης της εξουσίας από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (Adalet ve Kalkınma Partisi-ΑΚΡ) το 2002, υπό το πρίσμα της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Τουρκοκύπριοι : από μειονότητα σε πολιτική κοινότητα (1923-1960) 

   Κτωρής, Σώτος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Humanities, 2012-01)
   Αντικείμενο εργασίας της παρούσας διατριβής αποτελεί η μετεξέλιξη των Τουρκοκυπρίων από κηδεμονευόμενη θρησκευτική μειονότητα σε πολιτική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο καταγράφονται και αναλύονται οι τουρκοκυπριακές πολιτικές ...