• Doctoral Thesis  Open Access

   Processing different taxonomic and thematic conceptual relations : a lifespan investigation 

   Christodoulou Devledian, Marianna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
   Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί επεξεργασίας ταξινομικών και θεματικών σημασιολογικών σχέσεων σε πληθυσμό ηλικίας από 6 έως 63+ ετών. Ο στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Psychophysiological indices of school bullying and school victimization experiences in resting baseline and in tone-cued affective imagery 

   Lazarou, Chrysostomos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-05)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιελάμβανε τρεις μελέτες. Η 1η μελέτη αφορούσε τη χορήγηση διαφόρων ερωτηματολογίων σε ένα μεγάλο δείγμα παιδιών και εφήβων (Ν = 907), περιλαμβανομένου του ερωτηματολογίου για τον Σχολικό ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The psychophysiology of intergroup anxiety in the Cyprus context 

   Georgiou, Dora E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2019-01)
   Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ποικιλόμορφος και παγκοσμιοποιημένος, οι ταχείες κοινωνικές και πολιτικές μεταμορφώσεις οδηγούν στην ανάγκη καλύτερης κατανόησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ ομάδων ανθρώπων. Ορισμένες ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Psychosocial and cognitive development of undergranduate university students in greek cypriot universities 

   Kranou Kyriakides, Fotini A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-12)
   Ο στόχος της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης της ψυχοκοινωνικής και της γνωστικής ανάπτυξης των φοιτητών καθώς και της διαφοροποίησης της στα χρόνια της ανώτατης εκπαίδευσης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The relationship between trait emotional intelligence and borderline personality disorder features in children : the role of attachment and emotional availabilty 

   Christodoulou, Filia-Anna P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Η μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας (ΜΔΠ) έχει χαρακτηριστεί ως διαταραχή συναισθηματικής ρύθμισης και η σύγχρονη βιβλιογραφία υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρο εντοπισμό και προώρη παρέμβαση. Η παρούσα έρευνα διερεύνησε ...
  • Doctoral Thesis  

   Responding to positively and negatively worded items : correlational and experimental evidence in conceptually distinct areas 

   Koutsogiorgi, Chrystalla C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-04)
   Τα ερωτηματολόγια αποτελούν ένα διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο για την εμπειρική διερεύνηση ερευνητικών υποθέσεων. Ωστόσο, η ευαισθησία τους σε τάσεις απόκρισης επηρεάζει την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποκρίσεων. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The role of executive dysfunction and callous unemotional traits in the manifestation of antisocial behaviour : genetics, neurobiology and developmental trajectories 

   Lordos, Alexandros C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-04)
   Εισαγωγή: Τόσο τα επιτελικά ελλείμματα (ΕΕ) όσο και τα χαρακτηριστικά σκληρότητας (ΧΣ) έχουν συνδεθεί με την αντικοινωνική συμπεριφορά (ΑΣ) σε παλαιότερες δημοσιεύσεις. Δεν έχει όμως ακόμη διευκρινιστεί κατά πόσο αυτοί οι ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Self-awareness, quality of life, and brain volume in chronic TBI / Eva Pettemeridou 

   Pettemeridou, Eva Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-01)
   Η παρούσα έρευνα εξέτασε εάν μεγαλύτερη ατροφία του εγκεφάλου, όπως μετράται με τη μαγνητική τομογραφία (ΜΤ), σχετίζεται με μεγαλύτερη εξασθένηση των νευροψυχολογικών λειτουργιών και την αυτογνωσία, σε άτομα με χρόνια ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Self-regulation mechanisms as processes enhancing resilience in early adolescents exposed to different levels of traumatic stress 

   Ioannou, Myria C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της έννοιας των δικαιωμάτων του παιδιού ως κοινωνική κατασκευή εντός ενός πλαισίου που επηρεάζεται έντονα από μια εθνική εχθρότητα που τροφοδοτείται από ένα άλυτο πολιτικό πρόβλημα, ...
  • Doctoral Thesis  

   Self-regulation Processes in Informal Dementia Caregivers: The Role of Executive Functions in Self-efficacy, Illness Perceptions and Coping 

   Demosthenous, Constantina D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-12)
   The current research project had a double purpose. First, to contribute to the self-regulation (SR) theory by suggesting that the self-efficacy mechanism of the Social Cognitive Theory, the Common-sense Model of self-regulation ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Self-regulatory and social factors influencing the eating behavior of adolescents 

   Kalavana, Theano (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2007-05)
   Η παρούσα έρευνα εξετάζει τους προσωπικούς παράγοντες (πεποιθήσεις και ικανότητες αυτοδιαχείρισης) και διαπροσωπικούς παράγοντες (οικογενειακό περιβάλλον και επίδραση των φίλων) ως προς την υγιεινή και ανθυγιεινή διατροφική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Sensorimotor influences across environments in spatial perspective taking 

   Hatzipanayioti, Adamantini A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-05-12)
   Σε 4 πειράματα εξέτασα παράγοντες που τυχόν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν προοπτικές στο χώρο όταν είναι εξωτερικοί παρατηρητές της αντιληπτικής σκηνής. Οι συμμετέχοντες φαντάστηκαν να λαμβάνουν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Social cognition and normal aging : behavioral and electrophysiological substrates 

   Shoshilou, Panayiota A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-01)
   Αρκετές έρευνες στον τομέα της φυσιολογικής γήρανσης και της επίδρασής της στην κοινωνική νόηση σημειώνουν ως πιθανή αιτία της μείωσης των δεξιοτήτων αυτών την ούτω καλούμενη «υπόθεση του μετωπιαίου λοβού». Σύμφωνα με την ...
  • Doctoral Thesis  

   Spatial awareness and domain expertise: the case of dancers 

   Photiou, Maria Ph. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
   Οι χορευτές είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ατόμων που εκτελούν συντονισμένες και σύνθετες κινήσεις μαζί με άλλα άτομα στον ίδιο χώρο. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι σε σύγκριση με τους μη χορευτές, οι χορευτές έχουν ανώτερες ...
  • Doctoral Thesis  

   Traumatic brain injury : a multi-factorial concepturalization approach for neurocognitive and psychosocial outcome 

   Kokkinou, Mikaella K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-10-18)
   Η Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ) είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και χρόνιας αναπηρίας. Η κοινωνική απομόνωση και η ανεργία μπορεί να εμμένουν για χρόνια μετά το τραύμα και σχετίζονται κυρίως με τα μακροχρόνια ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Universality and inalienability of children's rights : the impact of social beliefs about childhood and intergroup conflict on social representations of children's rights 

   Kotziamani, Eleni S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-12)
   Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της έννοιας των δικαιωμάτων του παιδιού ως κοινωνική κατασκευή εντός ενός πλαισίου που επηρεάζεται έντονα από μια εθνική εχθρότητα που τροφοδοτείται από ένα άλυτο πολιτικό πρόβλημα, ...
  • Doctoral Thesis  

   Unravelling the network structure of alexithymia and identifying pathways linking alexithymia with depression and other health conditions 

   Panteli, Maria K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
   Οι διαφωνίες σχετικά με τον ορισμό της αλεξιθυμίας εμπόδισαν την κατανόηση των μηχανισμών που προδιαθέτουν τα αλεξιθυμικά άτομα να αναπτύξουν σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η αλεξιθυμία περιλαμβάνει ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The use of text in facilitating sixth grade students' personal epistemology advancement in science 

   Michael, Marina A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2012-04)
   Έγινε σύγκριση δύο διδακτικών παρεμβάσεων βασισμένων σε κείμενο οι οποίες αναπτύχθηκαν με βάση δύο αντίθετες θεωρητικές προσεγγίσεις, ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην ανάπτυξη της προσωπικής επιστημολογίας μαθητών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Workplace bullying and victimization: a mixed method approach 

   Stylianou, Ifigenia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
   Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενου του εργασιακού εκφοβισμού έχει κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, οι οποίοι μελετούν τόσο τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτόν, όσο και τις συνέπειές του. Η εν λόγω έρευνα αποσκοπεί ...
  • Doctoral Thesis  

   Ατομικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά ως παράγοντες ενός πολυσυστημικού μοντέλου ανθεκτικότητας 

   Μιχαηλίδου, Μαρίνα Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά το φαινόμενο της ανθεκτικότητας αξιοποιώντας αναλύσεις που εστιάζουν τόσο στις μεταβλητές, όσο και στα άτομα. Στην έρευνα συμμετείχαν 305 παιδιά (171 κορίτσια και 134 αγόρια) της Ε’ και Στ’ ...