• Doctoral Thesis  

   Acceptance and commitment therapy for primary headache sufferers : a randomized controlled trial 

   Vasiliou, Vasilis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-01)
   Η κύρια συμπεριφορική τεχνική για τη διαχείριση των πονοκεφάλων είναι η πρόληψη των επεισοδίων πονοκεφάλων μέσω της αποφυγής εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων που μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο. Παρά την ευρέως ...
  • Doctoral Thesis  

   Act to prevent eating disorders : evaluation of the AcceptME digital gamified prevention program based on acceptance and commitment therapy 

   Nikolaou, Patrisia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-05)
   Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής (Δ.Δ) αποτελούν ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα υγείας το οποίο κυρίως επηρεάζει γυναίκες και συνήθως εμφανίζεται στην εφηβεία ή στην αρχή της ενηλικίωσης (Grilo, 2004). Καθώς οι Δ.Δ συσχετίζονται ...
  • Doctoral Thesis  

   Associations and predictors of assertiveness and non-assertiveness in children and adolescents : the role of child characteristics and parenting practices 

   Andreou, Aggeliki Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-10)
   Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να εξετάσει και να διευρύνει περαιτέρω το νομολογικό δίκτυο της έννοιας τη διεκδικητικής επικοινωνίας (assertiveness) που θεωρείται μια σημαντική κοινωνική και διαπροσωπική δεξιότητα και ένα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Atention and emotional deficits in individuals with conduct problems and callous-unemotional traits 

   Κοιρανίδου, Μελίνα Νικόλ (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2014-05)
   Τα προβλήματα συμπεριφοράς και τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με συναισθηματικά προβλήματα και δυσκολίες προσοχής. Συγκεκριμένα τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά έχουν συσχετιστεί με περιορισμένη αντιδραστικότητα ...
  • Doctoral Thesis  

   Attentional bias to faces in social anxiety : examining cognitive, affective and psychophysiological determinants 

   Theodorou, Marios K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-12)
   Παρά το ότι η Διαταραχή Κοινωνικού Άγχους, αποτελεί μια από τις ψυχιατρικές καταστάσεις που τυγχάνουν ευρείας διερεύνησης, ο ρόλος των συναισθηματικών διεργασιών και των διεργασιών της προσοχής στην συντήρηση της κατάστασης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Computer-based remediation for reading difficulties in a consistent orthography : comparing the effects of two theory-driven programs 

   Ktisti, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
   Παρά την πρόοδο στην επιστήμη της παρέμβασης των αναγνωστικών δυσκολιών, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό μαθητών που, αν και έχει δεχτεί παρεμβάσεις, αδυνατεί να σημειώσει την αναμενόμενη πρόοδο όσον αφορά στις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Developmental dynamics binding processing efficiency, working memory and reasoning: a longitudinal study 

   Mouyi, Antigoni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2008-06)
   Η μελέτη της ανάπτυξης και των δυναμικών αλληλεπιδράσεων των γνωστικών παραμέτρων της ευφυΐας στις ηλικίες 6-11 χρόνων, αποτελούν το σκοπό της παρούσης έρευνας. Η έρευνα ήταν διαχρονική και διεξήχθη σε δύο κύματα με χρονική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Eating disorder risk: the role of sensitivity to negative affect and body-image inflexibility 

   Koushiou, Maria I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Οι Διατροφικές Διαταραχές (ΔΔ) αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισης ανάμεσα σε νεαρές γυναίκες. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι οι ΔΔ δεν αντιμετωπίζονται ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Evaluating an acceptance and commitment therapy internet-based intervention for smoking cessation in young adults 

   Savvides, Stella Nicoleta (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2014-12)
   Το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια ανησυχία, ιδίως στον τομέα της νεολαίας. Οι στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν: (α) να δημιουργηθεί και να εξεταστεί η αποδοχή και ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην διαδικτιακή ...
  • Doctoral Thesis  

   Examining aggression and hostile attribution bias through narrative text processing 

   Mouskounti, Thalia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-12)
   Προϋπάρχουσες έρευνες έχουν καταδείξει ότι άτομα με υψηλότερα επίπεδα επιθετικότητας συχνά εμφανίζουν προκατάληψη ως προς την επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών, ερμηνεύοντας τις προθέσεις των άλλων ως εχθρικές, ειδικά σε ...
  • Doctoral Thesis  

   Executive, motivational and emotional characteristics related to ADHD, ODD and CD symptoms 

   Vrachimi-Souroulla, Andry (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Η παρούσα διατριβή εξέτασε τα εκτελεστικά, συναισθηματικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που κινητοποιούν τη συμπεριφορά σε σχέση με τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Heterogeneity within callous-unemotional traits: a multi-method assessment of factors differentiating callous-unemotional adolescents with and without conduct problems 

   Hadjicharalambous, Maria-Zoe Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-12)
   Παρόλη την ετερογένεια στα Χαρακτηριστικά Σκληρότητας και Αμεταμέλειας (ΣΑ), οι ομάδες ΣΑ και προβλήματα συμπεριφοράς (ΣΑ+ΠΣ) και ΣΑ χωρίς ΠΣ (ΣΑ-μόνο), δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την ομάδα ΣΑ-μόνο στη βιβλιογραφία. ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Incidence and neuropsychological consequences of traumatic brain injury 

   Argyrou, Kyriaki G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-10)
   Κάθε χρόνο, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπόκειται σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) ως αποτέλεσμα πτώσεων, επιθέσεων, αθλητικών ατυχημάτων ή αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων. Η ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Integration of spatial information across vision and language 

   Pantelides, Stephanie N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2014-05)
   Τα επιστημονικά ευρήματα από ένα μεγάλο αριθμό ερευνών έδειξαν ότι οι χωροταξικές πληροφορίες οι οποίες κωδικοποιούνται μέσω διαφόρων αισθήσεων μπορούν να ενοποιηθούν σε μια κοινή χωροταξική αναπαράσταση στη μνήμη. Εντούτοις, ...
  • Doctoral Thesis  

   Investigating the mechanisms of the Secondary Transfer Effect on intergroup contact : the moderating role of intergroup distance 

   Filippou, Georgios F. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05)
   Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να διερευνήσει και να επεκτείνει την κατανόηση του φαινομένου που ονομάζεται ‘δευτερογενής μεταβίβαση της επαφής’ (Secondary Transfer Effect – STE), όπου η θετική επίδραση της διομαδικής ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Parent control and parent-adolescent conflict as parameters of externalizing and internalizing behaviors : investigating the moderating effects of adolescents' psychopathic traits 

   Symeou, Maria K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
   Η παρούσα διατριβή αφορά την διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα σε γονεϊκούς παράγοντες και προσωπικά χαρακτηριστικά στην εμφάνιση εξωτερικευμένων και εσωτερικευμένων συμπεριφορών. Επίσης, η έρευνα έχει σκοπό να εξετάσει το ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Parenting characteristics and practices as parameters of bullying and victimization : the moderating role of callous-unemotional traits and empathy 

   Nikiforou, Militsa I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-06)
   Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει το ρόλο των γονικών και των προσωπικών χαρακτηριστικών στην εμπλοκή του παιδιού σε περιστατικά σχολικής επιθετικότητας. Επίσης, η έρευνα έχει σκοπό να εξετάσει το ρυθμιστικό ...
  • Doctoral Thesis  

   Peer interaction and cognitive development : the role of gender at 6-7 and 10-11 years old 

   Zapiti, Anna St. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2012-05)
   Η διδακτορική διατριβή διερεύνησε την επίδραση του φύλου ως ασυμμετρία στις αλληλεπιδράσεις των παιδιών. Στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά από δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (6-7 και 10-11 χρονών) με σκοπό να διερευνηθεί ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Processing different taxonomic and thematic conceptual relations : a lifespan investigation 

   Christodoulou Devledian, Marianna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-05)
   Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί επεξεργασίας ταξινομικών και θεματικών σημασιολογικών σχέσεων σε πληθυσμό ηλικίας από 6 έως 63+ ετών. Ο στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Psychophysiological indices of school bullying and school victimization experiences in resting baseline and in tone-cued affective imagery 

   Lazarou, Chrysostomos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-05)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιελάμβανε τρεις μελέτες. Η 1η μελέτη αφορούσε τη χορήγηση διαφόρων ερωτηματολογίων σε ένα μεγάλο δείγμα παιδιών και εφήβων (Ν = 907), περιλαμβανομένου του ερωτηματολογίου για τον Σχολικό ...