Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα αποτελείται από τα εξής τμήματα: 1. Τμήμα Αρχιτεκτονικής, 2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 4. Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Η Σχολή υποδέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2003 και είχε τους πρώτους της απόφοιτους τον Ιούνιο του 2007. Το φθινόπωρο του 2003, η Σχολή ξεκίνησε τα πρώτα διδακτορικά προγράμματα και το φθινόπωρο του 2004 τα πρώτα προγράμματα επιπέδου Μάστερ. Επί του παρόντος, και τα τέσσερα τμήματα της Σχολής προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Από την ίδρυσή της, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επεκταθεί ταχύτατα, προσλαμβάνοντας νέους ακαδημαΐκούς και επιδεχόμενη συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς φοιτητών. Κατά τη φάση ανάπτυξης, η Σχολή δημιούργήσε εργαστήρια και τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη της αποστολής της. Η επέκταση αυτή περιλάμβανε και τη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε "Μηχανική Πετρελαίου» και σε «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό", καθώς και τη δημιουργία των τεσσάρων διεπιστημονικών ερευνητικών κέντρων: την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας, FOSS, το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων, KOIOS, την Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας, και το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Νερού, NIREAS. Τα Τμήματα και τα Κέντρα της Σχολής έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την έρευνα υψηλής ποιότητας, τη διδασκαλία και την ευρυμάθεια, με σκοπό να γίνουμε μια από τις κορυφαίες Πολυτεχνικές Σχολές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που να εκτιμάται σε τοπικό επίπεδο και να αναγνωρίζεται διεθνώς για τα υψηλά πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Doctoral Thesis  Open Access

  Παιδαγωγική συν-δημιουργίας και συν-διακυβέρνησης στην Αρχιτεκτονική: καλλιεργώντας την αίσθηση του «ανήκειν» στην πόλη 

  Παναγή, Χριστίνα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-12-21)
  H παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως στόχο τη συμβολή στην αρχιτεκτονική παιδαγωγική, διερευνώντας δια μέσω του στούντιο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μεθόδους και διαδικασίες συν-δημιουργίας και συν-διακυβέρνησης με σκοπό ...
 • Doctoral Thesis  

  Deployable and Reconfigurable Liinkage Structures 

  Georgiou, Niki I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-12)
  In a dynamic and evolving world, where terms of reducing, reusing and recycling are of great importance, specific aspects, such as structural flexibility, modularity, efficiency and transformability gain significance towards ...
 • Doctoral Thesis  

  Reservoir Geomechanics: Applications in the Natural Gas Fields of Eastern Mediterranean 

  Markou, Nikolaos O. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-11)
  Hydrocarbon reservoir structures are subjected to tectonic forces along the geological time that cause rock deformation and break to faulted zones. Faulted reservoirs, enclose certain complexity in terms of the distributed ...
 • Doctoral Thesis  

  Fabrication, characterization and optoelectronic properties of polymer-based nanocomposites 

  Papaparaskeva, Georgia T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-12)
  Today, there is considerable interest to the evolution in the field of optoelectronic applications, including telecommunications, medical instruments, industrial equipment, electric power generation systems, fiber-optic ...
 • Doctoral Thesis  

  Optimized lime-based mortars for use in vernacular and contemporary architecture 

  Kyriakou, Loucas K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-10-06)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει στη διερεύνηση σύνθετων υλικών με βάση τον ασβέστη και την παραδοσιακή τεχνολογία παραγωγής, αλλά με βελτιωμένες φυσικομηχανικές ιδιότητες και ανθεκτικότητα. Τα νέα αυτά σύνθετα ...
 • Doctoral Thesis  

  Metasurfaces enabled by application-specific integrated circuits 

  Kossifos, Kypros M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-10-03)
  Τα μεταϋλικά είναι συνθετικά ή τεχνητά υλικά, τα οποία παρουσίασαν ιδιότητες που δεν μπορούν να αναπαραχθούν από συμβατικά υλικά. Αυτά τα υλικά αποτελούνται από δομές πολύ μικρότερες από το μήκος κύματος, οι οποίες ονομάζονται ...
 • Doctoral Thesis  

  Natural lighting performance in healthcare facilities: a holistic investigation of the visual and non-visual effects on patients' comfort 

  Englezou, Maria A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05)
  H παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στη διερεύνηση της οπτικής άνεσης εστιάζοντας στην ολιστική εκτίμηση των συνθηκών φυσικού φωτισμού σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και στην αξιολόγηση των οπτικών και ...
 • Doctoral Thesis  

  Presence, fate and effects of contaminants of emerging concern and their transformation products in engineered water systems 

  Beretsou, Vasiliki G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-19)
  Οι χημικές ουσίες έχουν καταστεί απαραίτητο και αναπόσπαστο συστατικό της σύγχρονης ζωής, αλλά η ευρεία εξάπλωσή τους, η επίμονη παρουσία τους και οι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη και οικολογική υγεία ...
 • Doctoral Thesis  

  A relative positioning system towards localization and security in unmanned aerial vehicle applications 

  Souli, Nicolas A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-08-04)
  Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ) νέας γενεάς απαιτούν βελτιωμένη αντίληψη κατάστασης χώρου καθώς και ακρίβεια στην πλοήγηση για να επιτύχουν επιχειρησιακή αξιοπιστία. Η χρήση των σημάτων του παγκόσμιου δορυφορικού ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Asynchronous chiplets for reconfigurable metasurfaces 

  Petrou, Loukas P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-24)
  Τα μεταϋλικά είναι τεχνητές κατασκευές που επιτρέπουν αφύσικες ηλεκτρομαγνητικές λειτουργίες, εξαιτίας της ικανότητάς τους να επεξεργάζονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Οι μεταεπιφάνειες είναι οι δισδιάστατες εκδόσεις μεταϋλικών, ...
 • Doctoral Thesis  

  Optimization and management of distributed energy resources in power system 

  Tziovani, Lysandros I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-03)
  Η αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ηλεκτρικό σύστημα εισάγει πολλαπλές προκλήσεις ασφάλειας, αξιοπιστίας και αποδοτικότητας, κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης παραγωγής ΑΠΕ. Τα συστήματα αποθήκευσης ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Assessing educational environments : a temporal socio-spatial approach to lower secondary school buildings in Cyprus 

  Psathiti, Chrystala Z. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-12)
  Η έρευνα αυτή ασχολείται με την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και των σχολικών πρακτικών. Επιδιώκει να κατανοήσει και να αναλύσει το σχολικό περιβάλλον και να εντοπίσει το ρόλο της χωρικής ...
 • Doctoral Thesis  

  Detection, classification, and prediction of breast abnormalities using sequential mammograms 

  Loizidou, Kosmia S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-05-05)
  Ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως, με τον καρκίνο του μαστού να ανέρχεται περίπου στο ~20% όλων των νέων περιστατικών παγκοσμίως. Η μαστογραφία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο προ-συμπτωματικού ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Climate Change Resilience of Educational Premises in Cyprus: An Examination of Retrofit Approaches and Their Implications on Indoor Comfort Conditions and Energy Performance 

  Heracleous, Chryso G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-04)
  H ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και η επιτακτική ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κτίρια, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες σχετικά με την άνεση των χρηστών εντός των κτιρίων λόγω της ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Unlocking value from demand-side flexibility in power systems 

  Venizelou, Venizelos I. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2021-08)
  Οι πρωτόγνωρες αλλαγές διαταράσσουν τα σημερινά δρώμενα στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας νέες προκλήσεις στους διαχειριστές ηλεκτρικών συστημάτων και σε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Η εξισορρόπηση της ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  Fabrication and optimization of n-type half Heusler materials via mechanical alloying 

  Mesaritis, Georgios V. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-12)
  Στη διδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε σύνθεση n-τύπου half-Heusler με τη μέθοδο της μηχανικής κραμάτωσης στοχεύοντας στην ανάπτυξη υλικών με δομικά χαρακτηριστικά σε ατομικό, νανο- και μικρο-επίπεδο για μειωμένη θερμική ...
 • Doctoral Thesis  

  Νερό, υγεία και αναψυχή στις ελληνικές μοντέρνες λουτροπόλεις 

  Δασκαλάκη, Γεωργία Ε. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-12)
  H παρούσα διδακτορική διατριβή αναλύει την αρχιτεκτονική των ελληνικών λουτροπόλεων, από τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξετάζοντας πώς οι πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ...
 • Doctoral Thesis  

  Numerical and experimental investigation of urban microclimate in a real compact heterogeneous urban area 

  Antoniou, Nestoras Z. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2023-01)
  The UHI effect is gaining attention due to its exacerbation by climate change and global warming. In addition, under the context of climate change, projections show that outdoor air pollution will become the main reason ...
 • Doctoral Thesis  

  Fate of antibiotic resistance determinants during conventional and advanced wastewater treatment and in the wastewater-soil-plant continuum during irrigation with reclaimed water 

  Iakovides, Iakovos C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-09-01)
  Η διδακτορική αυτή διατριβή είχε ως στόχο τη δημιουργία νέας γνώσης αναφορικά με τη διάδοση ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος (CECs) και μικροβιολογικών παραγόντων που αφορούν την ανθεκτικότητα στην αντιβίωση (AMR) στο ...
 • Doctoral Thesis  Open Access

  A data-drive day-ahead and intraday photovoltaic power production forecasting methodology 

  Theocharidis, Spyros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή / University of Cyprus, Faculty of Engineering, 2022-11-21)
  The global installed capacity of grid-connected photovoltaic (PV) systems is rapidly increasing and due to their dependence on weather conditions, the electricity injected to the grid is intermittent with a negative impact ...

View more