• Doctoral Thesis  Open Access

   Elucidation of the mechanism of prooxidant and cytotoxic activities of the olive secoiridoid oleuropein 

   Odiatou, Elena M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-06)
   Η ικανότητα της πολυφαινόλης ολευροπαϊνης που συναντάται στο δέντρο της ελιάς όπως και του μεταβολίτη της υδροξυτυροσόλης να παράγουν υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) σε κανονικές συνθήκες καλλιέργειας έχει ήδη καταδειχθεί ...
  • Doctoral Thesis  

   Ets2 gene function in trophoblast : in vivo and stem cell studies 

   Odiatis, Christoforos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
   Η συγκεκριμένη μελέτη είχε στόχο την περαιτέρω κατανόηση, της ελάχιστα κατανοητής αλλά και κλινικά σημαντικής γενετικής βάσης στην ανάπτυξη του τροφοβλάστη του πλακούντα. Ο τροφοβλαστης του πλακούντα αποτελεί μια ομάδα ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The genetic landscape of Type 1 Diabetes in a genetically heterogeneous population : the role of HLA-G 

   Gerasimou, Petroula Ph. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-06)
   Ο Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔΤ1), γνωστός επίσης και ως ινσουλίνο-εξαρτώμενος διαβήτης, είναι μια αυτοάνοση διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από την καταστροφή των β-κυττάρων στο πάγκρεας μέσω της συνδυασμένης δράσης των ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Genetic studies on the Hepatitis C virus 

   Demetriou, Victoria L. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-12)
   Το κείμενο αυτό ασχολείται με την μελέτη της γενετικής ποικιλότητας του HCV. Στο πρώτο μέρος περιγράφεται για πρώτη φορά η μοριακή επιδημιολογία της HCV λοίμωξης στην Κύπρο ανάμεσα στο γενικό πληθυσμό και σε ομάδες υψηλού ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Identification and characterization of fetal specific methylated regions for non-invasive prenatal diagnosis 

   Ioannides, Marios S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2014-12)
   Η προγεννητική διάγνωση έχει ως σκοπό τη διάγνωση των πιο κοινών εμβρυικών ανευπλοειδιών και ανωμαλιών. Σήμερα, ο μη επεμβατικός έλεγχος προσφέρεται σε όλες τις κυήσεις παρέχοντας ένα ρίσκο κινδύνου εμφάνισης των πιο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Identification of ciliary adhesion complexes and characterization of the role of FAK in ciliogenesis 

   Antoniades, Ioanna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-11)
   Οι κροσσοί είναι σημαντικές δομές των κυττάρων και αποτελούν οργανίδια τα οποία προεκβάλλουν από την κορυφαία επιφάνεια των κυττάρων συμμετέχοντας σε καθοριστικές λειτουργίες των οργανισμών. Η δυσλειτουργία των κροσσών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Investigating the function of long intergenic non-coding RNAs in Saccharomyces cerevisiae 

   Kyriakou, Dimitris A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-03)
   Το γονιδίωμα διαφόρων ευκαρυωτικών οργανισμών μεταφράζεται σχεδόν σε όλο το μήκος τους και αυτό το φαινόμενο ονομάζεται διάτρητη μεταγραφή. Μέσω της διάτρητης μεταγραφής παράγεται ένα τεράστιος αριθμός μακριών μη-κωδικών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Investigating the role of the HPV16 oncogenes in modulating stem cell biology 

   Michael, Styliani M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-05)
   Τα καρκινικά κύτταρα τα οποία χαρακτηρίζονται από τη βλαστική τους ικανότητα και τα οποία οφείλονται για την έναρξη της καρκινογένεσης, σχηματίζονται είτε απευθείας από τα βλαστικά κύτταρα των ιστών είτε από τον ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Late wave of neurogenesis generates novel dorsal and ventral neurons in the spinal cord and central canal 

   Panagiotou, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-04)
   Κατα τη διαρκεια της εμβρυογένεσης ο νωτιαίος μυελός αποτελείται από έντεκα προγονικές (αρχέγονες) περιοχές οι οποίες εκφράζουν διαφορετικούς συνδυασμούς μεταγραφικών παραγόντων και παράγουν διαφορετικές υποομάδες νευρώνων ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Methylome and transcriptome - towards non invasive prenatal diagnosis 

   Kyriakou, Skevi K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
   Η μη-επεμβατική προγεννητική διάγνωση αποτέλεσε ένα από τους πιο απαιτητικούς ερευνητικούς τομείς των δύο τελευταίων δεκαετιών. Η ανακάλυψη της παρουσίας ελεύθερου εμβρυϊκού DNA στην μητρική κυκλοφορία αποτέλεσε κινητήριο ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   MicroRNAs as modifiers of phenotype in glomerular disease and as potential regulators of gene transcription 

   Papagregoriou, Gregoris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Η φαινοτυπική ετερογένεια σε σπειραματικές νεφρικές νόσους, δεν μπορεί να εξηγηθεί από μεταλλάξεις που εντοπίζονται σε γονίδια σχετικά με αυτές. Συνεπώς, είναι πιθανόν να εμπλέκονται τροποποιητικά γονίδια. Υποθέσαμε πως ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Molecular and cellular investigation of glomerular filtration barrier components in thin basement membrane nephropathy 

   Stefanou, Charalambos D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
   Η Νεφροπάθεια της Λεπτής Βασικής Μεμβράνης (ΝΛΒΜ) και το σύνδρομο Alport αποτελούν κληρονομικές σπειραματοπάθειες, οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονται σε μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/A4/A5 τα οποία κωδικοποιούν για τις ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Molecular cloning and functional characterization of Xenopus Laevis Nucleotide Binding Protein 1 (xNUBP1) during early embryonic development 

   Ioannou, Andriani S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-06)
   Η Nubp1 (Nucleotide binding protein 1) είναι μια συντηρημένη ΑΤΡάση (τύπου P-loop) που συμμετέχει σε διάφορες διαδικασίες όπως το σχηματισμό των πρωτεϊνών σιδήρου-θείου, το διπλασιασμό του κεντροσωματίου και την ανάπτυξη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Molecular genetic investigation of familial and sporadic focal segmental glomerulosclerosis in Cyprus and Greece 

   Voskarides, Konstantinos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2008-02)
   Μεταλλάξεις στα γονίδια COL4A3/COL4A4 του κολλαγόνου IV, συστατικού των σπειραματικών βασικών μεμβρανών, έχουν βρεθεί περίπου στο 40% των περιπτώσεων της νεφροπάθειας των λεπτών βασικών μεμβρανών που χαρακτηρίζεται στη ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Molecular genetic investigation, epidemiology and genotype-phenotype correlation in familial microscopic hematuria 

   Demosthenous, Panagiota (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Η παρούσα διατριβή έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση εμπλοκής γνωστών γονιδίων του κολλαγόνου τύπου IV της βασικής μεμβράνης του σπειράματος (COL4A4, COL4A5) καθώς και στην έρευνα για νέα γονίδια που συνδέονται με Οικογενή ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   MyoD transcription factor induces myogenesis by inhibiting Twist-1 through miR-206 

   Koutalianos, Demetris N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-12)
   Η Twist-1 εκφράζεται ως επί το πλείστον κατά την ανάπτυξη και έχει προηγουμένως συνδεθεί με τον έλεγχο της μυογένεσης. Δεδομένου ότι ο ρόλος της στη μυογένεση δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως, ο στόχος της μελέτης ήταν να ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   A new role for trophoblast and the gene Ets2 in embryo gastrulation 

   Polydorou, Christiana S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-06)
   Η γαστριδίωση, η οποία προηγείται της οργανογένεσης είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες κατά την εμβρυογένεση. Ξεκινά με την δημιουργία της αρχικής λωρίδας (primitive streak, PS) κατά την εμβρυονική μέρα 6.5 ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Probing the role of rare codons in coding sequences of Escherichia coli 

   Theodosiou, Athina Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-05)
   Βασικός στόχος της έρευνάς μας ήταν να ανακαλύψουμε και να περιγράψουμε το βιολογικό ρόλο της ύπαρξης των σπάνιων κωδικονίων (που ονομάζουμε Rare Codon Clusters–RCCs), χρησιμοποιώντας πλήρη στοιχεία του γονιδιώματος της ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Reversal of epigenetic ER-β silencing restores sensitivity to tamoxifen in breast cancer cells 

   Pitta, Chara A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-12)
   Όγκοι μαστού οι οποίοι εκφράζουν τους υποδοχείς οιστρογόνου ER-α και ER-β ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις θεραπευτικές και χημειοπροστατευτικές θεραπείες με τη χρήση επιλεκτικών για τους υποδοχείς οιστρογόνου ρυθμιστικών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The role of Calpain2 during vertebrate embryonic development 

   Christodoulou, Neophytos D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών / University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2015-07)
   Οι Calpains είναι μια οικογένεια ασβεστο-εξαρτώμενων πρωτεασών που ρυθμίζουν διάφορες κυτταρικές λειτουργίες μέσω περιορισμένης πρωτεόλυσης διάφορων υποστρωμάτων. Ο ρόλος της Calpain2 στην εμβρυογένεση δεν είναι ξεκάθαρος ...