• Doctoral Thesis  Open Access

   The role of executive dysfunction and callous unemotional traits in the manifestation of antisocial behaviour : genetics, neurobiology and developmental trajectories 

   Lordos, Alexandros C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-04)
   Εισαγωγή: Τόσο τα επιτελικά ελλείμματα (ΕΕ) όσο και τα χαρακτηριστικά σκληρότητας (ΧΣ) έχουν συνδεθεί με την αντικοινωνική συμπεριφορά (ΑΣ) σε παλαιότερες δημοσιεύσεις. Δεν έχει όμως ακόμη διευκρινιστεί κατά πόσο αυτοί οι ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Self-awareness, quality of life, and brain volume in chronic TBI / Eva Pettemeridou 

   Pettemeridou, Eva Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-01)
   Η παρούσα έρευνα εξέτασε εάν μεγαλύτερη ατροφία του εγκεφάλου, όπως μετράται με τη μαγνητική τομογραφία (ΜΤ), σχετίζεται με μεγαλύτερη εξασθένηση των νευροψυχολογικών λειτουργιών και την αυτογνωσία, σε άτομα με χρόνια ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Self-regulation mechanisms as processes enhancing resilience in early adolescents exposed to different levels of traumatic stress 

   Ioannou, Myria C. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-05)
   Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της έννοιας των δικαιωμάτων του παιδιού ως κοινωνική κατασκευή εντός ενός πλαισίου που επηρεάζεται έντονα από μια εθνική εχθρότητα που τροφοδοτείται από ένα άλυτο πολιτικό πρόβλημα, ...
  • Doctoral Thesis  

   Self-regulation Processes in Informal Dementia Caregivers: The Role of Executive Functions in Self-efficacy, Illness Perceptions and Coping 

   Demosthenous, Constantina D. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-12)
   The current research project had a double purpose. First, to contribute to the self-regulation (SR) theory by suggesting that the self-efficacy mechanism of the Social Cognitive Theory, the Common-sense Model of self-regulation ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Self-regulatory and social factors influencing the eating behavior of adolescents 

   Kalavana, Theano (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2007-05)
   Η παρούσα έρευνα εξετάζει τους προσωπικούς παράγοντες (πεποιθήσεις και ικανότητες αυτοδιαχείρισης) και διαπροσωπικούς παράγοντες (οικογενειακό περιβάλλον και επίδραση των φίλων) ως προς την υγιεινή και ανθυγιεινή διατροφική ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Sensorimotor influences across environments in spatial perspective taking 

   Hatzipanayioti, Adamantini A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-05-12)
   Σε 4 πειράματα εξέτασα παράγοντες που τυχόν επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν προοπτικές στο χώρο όταν είναι εξωτερικοί παρατηρητές της αντιληπτικής σκηνής. Οι συμμετέχοντες φαντάστηκαν να λαμβάνουν ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Social cognition and normal aging : behavioral and electrophysiological substrates 

   Shoshilou, Panayiota A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-01)
   Αρκετές έρευνες στον τομέα της φυσιολογικής γήρανσης και της επίδρασής της στην κοινωνική νόηση σημειώνουν ως πιθανή αιτία της μείωσης των δεξιοτήτων αυτών την ούτω καλούμενη «υπόθεση του μετωπιαίου λοβού». Σύμφωνα με την ...
  • Doctoral Thesis  

   Spatial awareness and domain expertise: the case of dancers 

   Photiou, Maria Ph. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
   Οι χορευτές είναι μια ιδιαίτερη ομάδα ατόμων που εκτελούν συντονισμένες και σύνθετες κινήσεις μαζί με άλλα άτομα στον ίδιο χώρο. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι σε σύγκριση με τους μη χορευτές, οι χορευτές έχουν ανώτερες ...
  • Doctoral Thesis  

   Traumatic brain injury : a multi-factorial concepturalization approach for neurocognitive and psychosocial outcome 

   Kokkinou, Mikaella K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2023-10-18)
   Η Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση (ΚΕΚ) είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου και χρόνιας αναπηρίας. Η κοινωνική απομόνωση και η ανεργία μπορεί να εμμένουν για χρόνια μετά το τραύμα και σχετίζονται κυρίως με τα μακροχρόνια ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Universality and inalienability of children's rights : the impact of social beliefs about childhood and intergroup conflict on social representations of children's rights 

   Kotziamani, Eleni S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2020-12)
   Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της έννοιας των δικαιωμάτων του παιδιού ως κοινωνική κατασκευή εντός ενός πλαισίου που επηρεάζεται έντονα από μια εθνική εχθρότητα που τροφοδοτείται από ένα άλυτο πολιτικό πρόβλημα, ...
  • Doctoral Thesis  

   Unravelling the network structure of alexithymia and identifying pathways linking alexithymia with depression and other health conditions 

   Panteli, Maria K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
   Οι διαφωνίες σχετικά με τον ορισμό της αλεξιθυμίας εμπόδισαν την κατανόηση των μηχανισμών που προδιαθέτουν τα αλεξιθυμικά άτομα να αναπτύξουν σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η αλεξιθυμία περιλαμβάνει ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   The use of text in facilitating sixth grade students' personal epistemology advancement in science 

   Michael, Marina A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2012-04)
   Έγινε σύγκριση δύο διδακτικών παρεμβάσεων βασισμένων σε κείμενο οι οποίες αναπτύχθηκαν με βάση δύο αντίθετες θεωρητικές προσεγγίσεις, ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην ανάπτυξη της προσωπικής επιστημολογίας μαθητών ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Workplace bullying and victimization: a mixed method approach 

   Stylianou, Ifigenia A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
   Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενου του εργασιακού εκφοβισμού έχει κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, οι οποίοι μελετούν τόσο τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτόν, όσο και τις συνέπειές του. Η εν λόγω έρευνα αποσκοπεί ...
  • Doctoral Thesis  

   Ατομικά και οικογενειακά χαρακτηριστικά ως παράγοντες ενός πολυσυστημικού μοντέλου ανθεκτικότητας 

   Μιχαηλίδου, Μαρίνα Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2021-12)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά το φαινόμενο της ανθεκτικότητας αξιοποιώντας αναλύσεις που εστιάζουν τόσο στις μεταβλητές, όσο και στα άτομα. Στην έρευνα συμμετείχαν 305 παιδιά (171 κορίτσια και 134 αγόρια) της Ε’ και Στ’ ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Γνωστικές συμμεταβλητές της αναπτυσσόμενης νοημοσύνης : η συμβολή της εργαζόμενης μνήμης, της ταχύτητας επεξεργασίας και του ελέγχου επεξεργασίας στην πρόβλεψη της νοημοσύνης σε άτομα 7-18 χρόνων 

   Tourva, Anna A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2013-05)
   Στην έρευνα των γνωστικών συμμεταβλητών της νοημοσύνης γίνονται προσπάθειες για τον προσδιορισμό των γνωστικών διαδικασιών που προβλέπουν την επίδοση στα ψυχομετρικά τεστ ευφυΐας. Το θέμα που αφορά στο ποιες γνωστικές ...
  • Doctoral Thesis  

   Γνωστική γήρανση: ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος στηριζόμενο στη γνωστική και ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα 

   Χατζηκυπριανού, Αντρέας Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2022-05)
   Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας πολυδιάστατης ομαδικής παρέμβασης η οποία σχεδιάστηκε με στόχο την αύξηση τόσο της γνωστικής όσο και της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Γνωστικό μοντέλο εντοπισμού και αντιμετώπισης της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) (μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή) σε μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας 

   Γιώργατσος, Μάρκος Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2009-05)
   Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ένα ηλεκτρονικό Γνωστικό Θεραπευτικό Πρόγραμμα (ΓΘΠ) για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ. Η ανάπτυξη του ΓΘΠ στηρίχθηκε στις τέσσερις εκτελεστικές λειτουργίες (αναστολή, προσοχή, εργαζόμενη μνήμη και ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Διερεύνηση των αναγνωστικών δυσκολιών μέσω γνωστικών και ηλεκτροφυσιολογικών μετρήσεων σε μία γλώσσα με διαφανές ορθογραφικό σύστημα 

   Φελλά, Αργυρώ Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-04)
   Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια παρατηρείται μία σημαντική αύξηση των ερευνών που εξετάζουν την επίδραση διαφόρων γνωστικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη της αναγνωστικής ικανότητας και την ερμηνεία συναφών αδυναμιών. Γενικά, ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Επίδραση τεχνικών σηματοδότησης και κειμενικής συνεκτικότητας στην ανάκληση και κατανόσηση διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου 

   Παπαγεωργίου, Παναγιώτα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2009-02)
   Η έρευνα μελέτησε την επίδραση διαφορετικών αναθεωρήσεων στην κατανόηση διαφορετικών τύπων πληροφοριακού κειμένου, σε συνθήκες απουσίας προϋπάρχουσων γνώσεων, λαμβάνοντας υπόψη ατομικά χαρακτηριστικά. Σε 215 μαθητές Στ' ...
  • Doctoral Thesis  Open Access

   Επιστημονικά μοντέλα, νοητικά μοντέλα και διδασκαλία των φυσικών επιστημών 

   Ανδρέου, Χριστιάνα Ε. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής / University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2018-05)
   Οι αναλύσεις της επιστημονικής πρακτικής και της οργάνωσης της επιστημονικής γνώσης από τη φιλοσοφία σε συνδυασμό με την έννοια του νοητικού μοντέλου από τη γνωστική ψυχολογία, διαμορφώνουν ένα κοινό πεδίο για τους δύο ...